Sunday, January 22, 2012

Manaqib Sheikh Suhaimi

PRAKATA

Dengan mengucap syukur dan puji kepada Allah S.W.T. atas segala rahmat dan kurniaanNya, kami menyajikan kitab “JAWAPAN BAGI TUDUHAN ­TUDUHAN TERHADAP SEJARAH HIDUP SYEIKH MUHAMMAD AS-SUHAIMI DAN AURAD MUHAMMADIAH”.

Pengarang kitab ini iaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Taha Suhaimi bin Muhammad Fadhlullah Suhaimi adalah cucu sulong Syeikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Beliau adalah lepasan dari Universiti AI-Azhar dan juga seorang Ulama’ tempatan yang mempunyai pengalaman yang luas lagi aktif.

Sebelum ke AI-Azhar beliau telah belajar di Raffles Institution Singapura dan telah lulus dengan mendapat Sijil Senior Cambridge. Kemudian beliau menyambung pelajaran Ugama dan bahasa Arab di Kulliyatul Attas, Johor Ba­ru, yang diasaskan oleh ayahandanya. Pengalaman beliau dalam kerja-kerja Sosial dan Awam dapat diraih semasa beliau menjadi Presiden Mahkamah Syariah Singapura yang pertama. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ja­watan kuasa Persatuan Penuntut Melayu, Kahirah dan juga Persekutuan Seruan Islam Singapura (JAMIYAH). Sekarang ini, beliau masih menjadi Presiden Per­satuan Islam dan Pencaksilat Singapura (PERIPENSIS), Pengerusi Madrasah AI-Maarif Al-Islamiah dan Pengerusi Masjid Ma’aruf.

Beliau juga meluaskan pengalamannya dengan mengunjungi beberapa tempat seperti Arab Saudi, Mesir, Jordan, Baitul Maqdis, England, Indonesia dan lain-lain lagi.

Diantara buku-buku karangan beliau ialah Hakikat Syirik, Haji dan’ lm­rah, Tauhid, Qadha’ dan Qadar, Kitab Fiqh, Kitab Puasa, Bukti-bukti Kebenaran AI-Quran, Has The Bible Been Altered, Muhammad Foretold In Earlier Scriptures dan banyak lagi.

Diharapkan dengan terbitnya Kitab ini dapat menerangkan serta menyelesaikan tangkarah mengenainya. Semoga Kitab ini memberikan manafaat bagi kaum Muslimin umumnya dalam rangka meningkatkan amal saleh dan taqwa kepada Allah S.W.T..

PENERBIT

———————————————————————————————————————–

SEJARAH HIDUP ATAU MANAQIB ASY-SYEIKH AS-SAIYID MUHAMMAD BIN ABDULLAH AS-SUHAIMI.

Asy-Syeikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi (hafizah-Ullah) telah di-kenal oleh murid-muridnya sekalian dengan gelaran Kiyahi Agung, kerana banyak bekas murid-muridnya telah menjadi kiyahi (iaitu guru ugama), dan banyak pula orang-orang yang memang sudah menjadi kiyahi telah belajar lagi padanya, iaitu menjadi murid-muridnya. Tetapi orang­ orang yang lain daripada murid-muridnya telah memanggilnya “Syeikh Muhammad Suhaimi” atau “Kiyahi Suhaimi” ataupun “Syeikh Suhaimi” sahaja.

NASAB ATAU ASAL-USUL SYEIKH SUHAIMI.

Nasab atau asal-usul atau keturunan Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) ialah Muhammad bin Abdullah bin ‘Umar bin Abdur-Rahim bin Abdul­Karim bin Muhyiddin bin Nuruddin bin Abdur-Razzaq Al-Madani bin Hasan bin ‘Ali bin Ahmad bin Abu Bakr Asy-Syaibani bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin ‘AIi bin Muhammad Al-Faqih bin ‘Ali bin Muhammad Sahibul-Marbat bin ‘Ali Khali’ bin ‘Alawi Ats-Tsani bin Muhammad bin ‘Alawi Al-Awwal bin ‘Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir bin ‘Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin ‘Ali Al-’Aridhi bin Ja’far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin ‘AIi Zainal-’Abidin bin Saiyidina Husain bin Saiyidina ‘Ali bin Abu Talib, dan sedia ma’lum bahawa ibu Saiyidina Husain itu ialah Saiyidatina Fatimah binti Rasulullah s.a.w.

TEMPAT ZAHIRNYA.

Walaupun Syeikh Suhaimi itu telah berketurunan daripada Baginda Rasulullah s.a.w. tetapi ia telah dizahirkan diNegeri Jawa,Indonesia, iaitu di Bandar Sudagaran di daerah Wanasaba (atau Wonosobo) pada tahun 1259 Hijriah. Pada ketika itu, kedua, ibu bapanya berada didalam keadaan yang mewah dan senang, malah bapanya pada masa itu adalah seorang saudagar yang terkenal didalam Wonosobo itu.

BUKAN UNTUK MEGAH.

Eloklah diingatkan bahawa banyak orang-orang Arab, termasuk mereka yang berketurunan daripada Rasulullah s.a.w., menetap di Negeri Jawa, dan wali-Ullah wali-Ullah yang maqam-maqam mereka banyak terdapat di Negeri Jawa, seperti Wali Songo, berasal daripada Baginda Rasulullah s.a.w. juga.

Oleh kerana begitulah nasab Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) itu maka anak-cucunya sekalian bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah dan Syukur kepada Allah, kerana mereka termasuk didalam golongan keturunan Rasulullah, tetapi tujuan yang sebenar dinyatakan nasab Syeikh Suhaimi itu bukanlah untuk bermegah-megah sebagaimana yang telah dituduh oleh setengah-setengah pehak, bahkan ialah kerana tujuan lain, dan rengkasnya ialah seperti berikut.

Apabila Syeikh Suhaimi kembali daripada Timur Tengah dan telah membuat keputusan hendak menetap di Singapura dan Malaysia, ia pun menyatakan ia ada membawa satu ‘amalan yang dinamakan Aurad Muhammadiah, dan ia menyatakan juga ia boleh mengijazahkan (mengizinkan) orang-orang lain untuk mengamalkannya bagi sesiapa yang sudi, dan ia telah menerangkan faidah-faidah dan kelebihan-kelebihan bagi sesiapa yang mengamalkannya. Alhamdulillah, semakin-banyak orang-orang yang mahu mengambil ijazah bagi Aurad itu dan mengamalkannya.Adaorang menamakan ‘amalan itu sebagai TARIQAT. Berita’amalan ini semakin tersibar, dan nampaknya mulalah juga ada orang-orang yang tidak suka kapadanya, lalu mereka mulalah menyibarkan tuduhan bahawa TARIQAT Muhammadiah itu adalah karut, kerana pengasas sesuatu Tariqat yang benar mestilah seorang yang berketurunan daripada Rasulullah s.a.w., sedangkan Syeikh Suhaimi atau Kiyahi Suhaimi adalah seorang Jawa sahaja, dan dengan sebab itu tidak mungkin ia menjadi pengasas sesuatu Tariqat yang sebenar.

Syeikh Suhaimi telah memberitahu .kepada anak-anaknya bahawa ia dan mereka adalah dari keturunan Rasulullah s.a.w. dan ia telah menunjuk­kan kepada mereka catitan keturunan itu, tetapi keturunan yang dicatitkan oleh Syeikh Suhaimi itu hanya sampai kepada Abu Bakr Asy-Syabani sahaja. Bagaimanapun, ia berkata bahawa Abu Bakr Asy-Syabani itu adalah dari keturunan Rasulullah s.a.w.

Selepas itu, apabila Syeikh Muhammad Fadhlullah (anak yang kedua bagi Syeikh Suhaimi) telah pergi ke Tanah Jawa, ia telah dapat berjumpa dengan orang-orang ‘Arab yang berketurunan daripada Abu Bakr Asy­Syaibani itu disana, dan ia telah dapat menyelidik didalam majallah yang dinamakan “Arrabithah- yang diterbitkan oleh para Saiyid-Saiyid disana bahawa Abu Bakr Asy-Syaibani itu terbukti betul berketurunan daripada Rasulullah s.a.w. sebagaimana telah tercatit silsilah keturunannya didalam nasab Syeikh Suhaimi dahulu itu.

Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda

Ertinya : “Tiap-tiap anak bagi seorang bapa maka nasabnya adalah kepada bapanya, kecuali anak-anak Fatimah maka sesungguhnya akulah bapa mereka.”

Bagaimanapun perlulah diingatkan sabda Rasulullah s.a.w.lagi.

Ertinya : “Bahawasanya semulia-mulia orang diantara kamu, pada sisi Allah, ialah orang yang paling taat dan takut akanNya. Tiada siapa orang ‘Arab melebehi orang yang bukan ‘Arab kecuali jika ia lebih taqwa (iaitu lebih menjunjung perintah Allah dan menjauhkan laranganNya.”

Dan sabdanya lagi

Ertinya : “Syurga itu bagi orang yang takutkan Allah walaupun ia seorang hamba yang berkulit hitam, dan neraka itu bagi orang yang menderhaka kepada Allah walaupun ia itu seorang Saiyid yang berbangsa Quraisy.”

Dan ada pula satu pepatah orang Arab begini:

Ertinya : “Kemuliaan itu ialah dengan sebab ilmu dan adab sopan, bukanlah dengan sebab harta dan nasab (iaitu keturunan atau baka).”

MEMBERI PERANSANG.

Bagaimanapun, ada baiknya juga bagi seorang IsIam yang berbaka atau berketurunan daripada orang-orang yang baik dan salih. kerana muga­-muga perkara itu memberi peransang kepadanya untuk mengerjakan ‘amal­’amal salih yang banyak serta mencari lain-lain kelebihan.

APABILA SUDAH CUKUP UMUR.

Apabila Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) telah “cukup umur”, ia telah dikahwinkan oleh orang-tuanya dengan Nyaii Qani’ah binti ‘Abdur-Rahim yang tinggal di-Kampung Kali Beber, daerah Garung, Wono-sobo. Tiada berapa lama sesudah perkahwinan itu maka Syeikh Suhaimi telah berangkatlah seorang diri untuk meneruskan pelajaran Ugama Islam dan lain­lainnya ke-Pondok Sulu Tiang didaerah Luwanuh, tetapi ia tidak lama disitu lalu ia telah berpindah pula ke-Pondok Termas didalam daerah Pacitan.

Dua buah pondok itu memang sudah masyhur banyak murid-muridnya, terutamanya Pondok Termas, kerana boleh dikatakan kebanyakan ulama’ yang besar-besar di Tanah Jawa pada mula-mulanya telah mengaji dan belajar disitu, ialah dengan sebab berkat guru-gurunya dan kiahi-kiahinya, bahkan hingga sekarang masih tetap ramai murid-muridnya.

Setelah belajar beberapa tahun di Pondok Termas itu maka Syeikh Suhaimi telah kembalilah ke Wonosobo, tetapi belum lama di Wonosobo ia telah berangkat pula ke Mekah Al-Mukarramah dengan seorang diri untuk menunaikan fardu Haji dan juga untuk menyambungkan pelajarannya disana.

BERANGKAT KE MEKAH.

Telah disebutkan tadi bahawa ayahanda Syeikh Suhaimi itu, iaitu Haji Abdullah, diwaktu itu ialah seorang saudagar yang terbilang di-Wonosobo. Maka apakala Haji Abdullah itu melihat bahawa anak-anaknya sekalian sudah cukup umur dan masing-masing boleh membuat pekerjaan sendiri maka Haji Abdullah itu pun berkatalah kepada mereka lebih-kurang begini: “Kamu semua sudah besar-besar dan sudah boleh membuat pekerjaan sen­diri. Oleh itu sementara ayahanda masih ada umur dan boleh memberi kamu wang untuk berniaga, eloklah kamu semua mula belajar berniaga.” Lalu ia terus hulurkan wang kepada tiap-tiap seorang anaknya itu sekadar men­cukupi untuk tujuan yang tersebut tadi. Hanya Syeikh Suhaimi sahaja tidak mahu berniaga. Ia telah berkata kepada ayahandanya itu begini: “Saya mo­hon diizinkan berniaga ke-Mekah sahaja.” Jawab ayahandanya: “Negeri Mekah itu tidak ada apa-apa melainkan ianya tempat untuk mengerjakan `ibadat sahaja.” Tetapi disebabkan oleh kuat dan bersungguh-sungguh per­mohonan Syeikh’ Suhaimi kepada ayahandanya itu maka cita-citanya tadi telah diperkenankan oleh ayahandanya.

Sebelum Syeikh Suhaimi berangkat belayar ke-Mekah Al-Mukarramah maka Haji Abdullah telah bermimpi bahawa dirinya ada mempunyai banyak layang-layang, tetapi layang-layang tadi tidak ada yang boleh naik ke-udara kecuali satu sahaja yang boleh naik. Dengan mimpi itu ayahandanya terus faham bahawa layang-layang yang satu itu ialah memberi alamat bahawa anaknya Muhammad (iaitu Syeikh Suhaimi) itulah yang akan naik namanya dan masyhur serta tinggi sebutannya pada orang ramai.

BERTUKAR CARA HIDUP.

Ketika Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) berada di-negeri Mekah Al­Mukarramah itu, ia telah kelihatanlah oleh kawan-kawan bahawa kelakuan­nya dan bawaan hidupnya samalah seperti seorang anak saudagar, bukan seperti seorang pelajar atau penuntut biasa kerana pakaiannya ranggi setiap hari sama-ada tentang jubahnya atau serbannya atau lain-lain lagi. Memang begitulah disitu keadaan para penuntut-penuntut yang mengaji ilmu Syari’at diantara anak-anak saudagar dan orang-orang yang mempunyai banyak harta.

Tetapi Syeikh Suhaimi itu tidak berkelakuan seperti itu selama-lama­nya, kerana kemudiannya cara kehidupannya itu telah berubah seperti kehidupan seorang darwisy, iaitu seorang yang tidak sempurna pakaiannya dan sedikit makannya sehingga sepikul beras cukup atau tidak habis di­makan selama setahun oleh dirinya dan isterinya, kerana kemudiannya isteri­nya itu telah datang ke-Mekah untuk tinggal bersamanya, dan isterinya itu juga telah mengikut jejak langkahnya mengurangkan makan dan menahan lapar. Maka daripada ketika inilah Syeikh Suhaimi telah mula mencari dan belajar ilmu Hakikat dan ilmu Tasauwuf.

ISTERINYA MENYERTAINYA DI-MEKAH.

Setelah lebih-kurang enam tahun Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) bermukim atau menahun di-negeri Mekah Al-Mukarramah maka iapun telah diikut oleh isterinya Nyaii Qani’ah binti Kiahi ‘Abdur-Rahim itu, dan Nyaii Qani’ah telah terus bersama-sama menahun di-Mekah dengan suaminya itu.

Adapun sebab-sebab isteri Syeikh Suhaimi belayar ke-Mekah men­dapatkan suaminya itu ialah kerana semenjak ia ditinggalkan oleh Syeikh Suhaimi untuk menahun di-Mekah itu maka ingatan isterinya itu tidak luput terhadap suaminya. Hatinya rindu kepada suaminya, malah rindunya se­makin bertambah untuk bertemu, sehingga menjadi bingung fikirannya dan hilang ketenteraman jiwanya, lalu ia telah pergi tidur pada satu malam di­kubur “Kang Embah” (iaitu gelaran bagi seorang yang sangat alim) di-tanah perkuhuran “Karang Sari” yang terletak didalam Kampung Kali Beber itu. Maka didalam tidur itu ia telah mendapat mimpi bahawa dirinya itu telah dibawa naik ke-udara oleh suatu makhluk yang tidak terang rupanya dan sifatnya. Setelah pagi maka iapun segeralah pergi menceritakan mimpinya itu kepada salah seorang bapa saudaranya, lalu telah dijawab oleh bapa saudaranya itu: “Kalau benar diri mu telah bermimpi begitu, insyaAllah. engkau tidak lama lagi akan menziarah dan mendapatkan suami mu di-negeri Mekah Al-Mukarramah itu.” Telah dijawab oleh Nyaii Qani’ah begini: “Ba­gaimana saya boleh mendapatkan dia di-Mekah padahal saya seorang perem­puan yang lemah, tidak ada daya upaya.” Lalu dijawab lagi oleh bapa sau­daranya itu, “Perkara yang seperti itu tidak mustahil kalau Allah Ta’ala menghendakinya. “

MIMPI ITU TERLAKSANA.

Ta’bir mimpi yang telah tersebut itu telah benar terlaksana kerana Nyaii Qani’ah tidak lama kemudian telah dapat belayar ke-Mekah AI-Musyar­rafah dan telah dapat berada bersama suaminya dengan selamat, serta telah dapat pula mengikut menahun di-Mekah bersama-samanya sehingga mereka berdua pulang bersama-sama ke-Jawa dan kemudian berpindah ke-Singapura hingga isterinya itu wafat di-Singapura pada malam Juma’at 3 Zulhijjah tahun 1313, dan telah dikebumikan di-tanah perkuburan Bukit Wakaf di­ Grange Road, berhampiran dengan Orchard Road. (Tetapi sekarang maqam itu telah dipindahkan ke Pusara Aman, Jurong).

ILMU-ILMUNYA DAN GURU-GURUNYA.

Adapun Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) ketika bermukim dan mena­hun di-Mekah Al-Mukarramah itu setiap hari tidak ketinggalan mengaji dan belajar berbagai-bagai ilmu pengetahuan untuk meneruskan atau menyam­bungkan pengajiannya yang telah lalu, seperti ilmu-ilmu Nahu, Saraf, Fikih, Tafsir Al-Quran, Hadits, Tauhid, Usul Fikih, Falak, Sejarah IsIam, dan lain­lain ilmu lagi.

Adapun setengah daripada guru-gurunya dan masyaikh-masyaikhnya waktu ia berada di-Mekah Al-Mukarramah itu ialah: Maulana Saiyid Ahmad Dahlan (Mufti Mekah), Maulana Saiyid Bakri Syatta, Maulana Syeikh Na­wawi Bantan, Maulana Saiyid Abdullah Zawawi, dan lain-lain masyaikh lagi dari bangsa Mekah, Mesir dan Jawa.

Sanya, setelah Allah Ta’ala mengurniakan fahaman kepada Syeikh Suhaimi terhadap ilmu-ilmu Syari’at dan ilmu-ilmu lain sebagaimana yang telah tersebut itu maka Syeikh Suhaimi telah berasa pula ingin hendak menuntut ilmu Tasauwuf dan ilmu Hakikat serta ilmu-ilmu yang mensucikan hati (atau roh) dan ilmu-ilmu yang menyatakan berkenaan adab dan ke­lakuan para Wali-wali Allah dan orang-orang yang salih.

Tetapi ilmu-ilmu yang seperti itu tidak mudah tercapai dan tidak lekas mendatangkan hasilnya melainkan hendaklah juga disertakan dengan men­jauhkan diri daripada tarikan dunia, banyak berpuasa dan mengurangkan makan, banyak berjaga dan beribadat selepas tengah malam, dan juga ban­yak menziarah kubur para Wali-wali Allah dan orang-orang salih, dan lebih­lebih lagi kubur Rasul-rasul dan Nabi-nabi (‘alaihimus-salatu-wassalam) serta mendapatkan guru yang layak.

Syeikh Suhaimi telah mulalah meninggalkan pakaian-pakaian yang lawa atau ranggi kerana pakaian-pakaian yang seperti itu boleh mendatang­kan perasaan ‘ujub, ria’ dari takabbur. Dan begitu juga tentang makan­minumnya itu telah dikurangkan olehnya sedikit demi sedikit hingga beras sebanyak sepikul itu cukup dimakan oleh dirinya dan isterinya selama setahun sebagaimana telah dikatakan dahulu itu.

Dan begitu juga tentang percampurannya dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat telah dikurangkan. Ini bukanlah bererti bahawa ia ada mena­ruh jahat sangka kepada kawan-kawannya itu, tetapi hanya dengan men­gurangkan percampuran itu ia berasa dirinya lebih selamat dan hatinya lebih tenteram, dan juga ia takut kalau-kalau dirinya terkotor dengan perangai atau tabi’at yang tidak baik, kerana perangai baik atau jahat bagi seseorang itu kerap datang daripada kawan dan campuran.

MENZIARAH MAKAM-MAKAM ATAU KUBUR-KUBUR.

Apakala Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) sudah berasa hatinya lapang dan tenteram memasuki cara kehidupan yang baharu itu, tegasnya menjalan­kan cara kehidupan ahli-ahli Hakikat maka hatinya mulalah suka hendak mengembara dan menjelajah untuk menziarah makam para Rasul-rasul, Nabi­nabi, Wali-wali, dan orang-orang yang salih di-negeri Syam, Mesir, Baghdad, Baitul-Makdis dan lain-lain tempat lagi pada tiap-tiap tahun selepas men­gerjakan ‘ibadat Haji.

Setengah daripada makam-makam atau kubur-kubur yang telah di­ziarah oleh Syeikh Suhaimi itu ialah makam Nabi Ibrahim, Nabi Ya’kub, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Salih, dan lain-lain Nabi lagi. Dan makam sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. juga telah diziarah olehnya ter­masuk makam-makam mereka yang di-negeri Syam, dan makam Sahabat Abu Aiyub AI-Ansari di-KotaIstanbul, dan lain-lain lagi. Dan ia juga telah menziarah makam Sidi Abdul Qadir Jailani, Sidi Yazid Bustami, Sidi Qasim Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hanifah, dan lain-lainnya. Dan juga di­Baghdad ia telah menziarah banyak makam-makam Ahlil-Bait (iaitu makam-makam keluarga Rasulullah s.a.w.)

Dan di-Syam ia telah menziarah makam Imam Al-Ghazzali, dan di­Mesir pula ia telah menziarah makam Imam Asy-Syafi’i dan makam Syeikh Abul- Hasan Asy- Syazali dan makam Saiyidina Husain dan lain-lainnya dari keluarga Rasulullah s.a.w. dan makam Wali-wali dan orang-orang salih yang ada di-negeri Mesir itu.

Adapun ziarahnya ke-makam Rasulullah s.a.w. dan para sahabat­sahabat di-Madinah Al-Munauwarah itu maka boleh dikatakan ia telah melakukannya setiap tahun.

IKHTIARNYA UNTUK KESELAMATAN.

Adapun kelakuan dan keadaan Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) didalam masa ia mengembara itu ialah memakai pakaian cara orang-orang Darwisy atau cara Badwi (iaitu orang Arab desa). Dan pula wang yang dibawa olehnya untuk bekalan itu ditaruhkan didalam kasutnya yang sudah lama dan buruk, dan kemudian dilapiskan dengan kulit lalu dijahit. Maka sebabnya dibuat begitu ialah supaya wang itu terpelihara daripada kena samun atau kena curi oleh penyamun-penyamun atau pencuri-pencuri yang memang banyak ada ditempat-tempat yang sepi disana. Dengan ikhtiar yang secara ini, Alhamdulillah, Syeikh Suhaimi telah dikumiakan keselamatan: hartanya tidak pernah kena rompak atau kena curi.

Kelakuannya yang sedemikian itu menunjukkan elok tadbirnya dan cukup ikhtiarnya yang memang disuruh oleh ajaran Syari’at IsIam, dan sa­yugia dijadikan tauladan oleh kita sekalian.

Kemudian, apabila Syeikh Suahimi tiba disesuatu tempat atau bandar, dan disitu ia perlu menggunakan wang maka ia asingkan dirinya daripada orang lain lalu ditetasnya jahitan kasut tadi, dan setelah itu dibetulkan dandijahitnya semula kasut itu. Jika ia masuk kedalam sesebuah mesjid atau makam maka ia letakkan sahaja kasut tadi ditempat yang biasa tetapi ter­asing sedikit, ialah supaya tiada orang boleh menyangka bahawa kasutnya itu luarbiasa.

KEJADIAN-KEJADIAN YANG GANJIL ATAU LUARBIASA.

Sanya, diantara keiadian-kejadian dan perkara-perkara yang dialami oleh Syeikh Suhaimi (hafizah-UIIah) ketika ia mengembara itu banyak yang aneh dan luarbiasa, tetapi didalam Manakib ini akan dinyatakan hanya apa-apa yang saya ingat dan yang saya rasa perlu sahaja, seperti berikut ini:

Pada suatu masa Syeikh Suhaimi sudah berasa penat didalam per­jalanannya, oleh kerana ia sudah berjalan sangat jauh, dan masa itu pula sudah masuk waktu Maghrib, padahal ia belum berjumpa kampung atau desa, lalu iapun berikhtiarlah mencari tempat untuk berlindung pada malam itu. Didalam mencari-cari itu iapun berjumpalah suatu lobang yang seperti gua rupanya, bahkan ada air pula didalamnya, lalu Syeikh Suhaimi pun masuk­lah kesitu dan berhenti untuk berihat dan bermalam didalamnya. Tetapi setelah kira-kira satu jam lamanya tiba-tiba datanglah seorang ketempat itu, dan Syeikh Suhaimi dapat melihatnya menoleh-noleh dan menjenguk-jenguk disekelilingnya, dan setelah itu iapun masuklah kedalam gua tadi sambil me­manggil-manggil: “Hai Muhammad, bangunlah. Tuan dipersilakan ke-rumah saya. Tuan sekarang jadi tetamu saya.”

Syeikh Suhaimi telah berasa hairan dan terperanjat kerana ada orang memanggilnya pada waktu malam ditempat yang begitu sunyi dan jauh dari­pada orang, tetapi sesudah kuat pendapatnya bahawa orang itu memang hendak mencarinya dan bersungguh-sungguh mengajaknya ke-rumahnya untuk berihat disana pada malam itu, maka ia telah menerimalah ajakan itu, lalu mereka pun berjalanlah bersama-sama menuju ke-rumah orang itu. Tetapi tidak sampai beberapa minit sahaja tiba-tiba mereka sudah pun tiba di­rumah itu didalam sebuah desa. Hal ini juga menghairankan Syeikh Suhaimi kerana waktu siang tadi desa itu tidak kelihatan sejauh mata memandang, dan menurut agakan Syeikh suhaimi sendiri bahawa walau berjalan didalam masa dua jam pun belum tentu boleh sampai ke-desa itu daripada gua tadi.

BAGAIMANA ORANG ITU DAPAT TAHU

Setelah dihormati dan dilayani dengan sepenuhnya didalam rumah itu mengikut cara dan adat bangsa Arab desa maka Syeikh Suhaimi pun ber­tanyalah kepada tuan punya rumah tadi begini : “Siapa-kah orang yang mem­beritahu kepada tuan tentang saya ada didalam gua tadi itu? Dan juga ten­tang nama saya?” Disahut oleh tuan punya rumah itu: “Ada seorang datang ke-rumah saya tadi yang saya sendiri pun tidak pernah nampak atau kenal akan dia, lalu dia berkata kepada saya: `Didalam sebuah gua disini-sini tempat ada seorang yang mengembara dan namanya Muhammad. Sayugialah awak menghormatinya dan memberi sepenuh-penuh layanan kepadanya di-rumah awak pada malam ini.’ Setelah berkata begitu lalu orang itupu­berjalan dan saya tidak nampak kemana perginya. Saya pun tidak lengah lagi dan tidak berfikir panjang terus pergi mencari tuan. “

Sekianlah kejadian ganjil yang pertama. Dan pula kejadian ini memberi faham kepada Syeikh Suhaimi bahawa langkahnya untuk hendak mencar ilmu hakikat dan ilmu bathin itu ada mendapat perhatian dan galakan serta kawalan daripada “orang-orang bathin” atau “orang-orang dalam.”

LAGI SATU KEJADIAN GANJIL.

Lagi satu kejadian ganjil yang berlaku pada Syeikh Suhaimi ketika didalam pengembaraannya yang tersebut itu ialah begini oufa:

Pada suatu masa Syeikh Suhaimi berasa sangat dahaga kerana sudah ­terlalu jauh berjalan namun tidak berjumpa air sama-sekali, sedang bekalan air yang dibawa olehnya itu sudah lama habis. Kemudian, iapun berjumpalah satu tempat air, tetapi ditepi tempat air itu ada seekor harimau kumbang yang sedang memakan seekor kambing liar. Oleh kerana tidak tahan me­nunggu maka ia pun bertawakal kepada Allah lalu mendekati harimau itu,tetapi harimau itu tidak menghiraukannya. Ia pun merampas kambing itu daripada si-harimau tadi lalu menyeretnya dan mencampakkannya jauh dari­pada tempat air itu. Si-harimau rupa-rupanya tidak marah kepada Syeikh Suhaimi dan tidak membuat apa-apa kepadanya, hanya harimau itu pergi sa­haja mengejar dan mendapatkan kambing yang telah diambil daripadanya itu.

Kejadian ini menunjukkan pula tentang ketabahan hati Syeikh Suhaimi dan keyakinannya bahawa ada perlindungan Allah padanya dengan sebab atau perantaraan amalan-amalannya dan tujuan-tujuannya yang baik dan hak itu.

DITOLONG OLEH IKAN MERAH.

Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) telah menceritakan bahawa pada suatu masa, ketika ia belayar menyembarangi Laut Merah (Red Sea) yang letaknya disebelah barat Tanah Arab maka perahu layar yang dinaikinya itu telah karam dengan sebab ribut. Sedang ia berada didalam air laut itu, tiba­tiba datanglah seekor ikan merah yang besar menghempet disebelahnya. Tetapi ikan merah itu tidak membuat apa-apa kepadanya. la telahcubameng­halau ikan itu daripadanya, tetapi ikan itu tetap sahaja berada disebelahnya. Syeikh Suhaimi pun fahamlah bahawa ikan itu hendak menolongnya. Iapun berpautlah pada belakang ikan itu maka baharulah ikan itu mula bergerak dan berenang pada muka air laut itu menuju ke-pantai sehingga sekira-kira kaki Syeikh Suhaimi jejak ke-tanah dibawah air laut itu.

Setelah Syeikh Suhaimi melepaskan pautannya daripada belakang ikan itu, maka ikan itu enggan bergerak dari situ. Akhirnya Syeikh Suhaimi telah berkata kepada ikan itu bahawa ia berjanji tidak mahu lagi memakan ikan merah, dan juga ia akan melarang anak-cucunya memakan ikan merah.

Pada ketika itu maka baharulah ikan itu berenang daripada situ dan ke­mudian menyelam dan hilang didalam air laut itu.

Peristiwa yang baharu tersebut itu telah berlaku pada masa Syeikh Suhaimi baharu-baharu memulakan langkah untuk menjalani kehidupan ahli Tarikat dan sedang mencari-cari akan panduan yang hak daripada guru-guru bathin yang terkenal.

MENDAPATKAN GURU KASYAF.

Oleh kerana Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) sudah banyak menziarah makam-makam dan kubur-kubur para Rasul-rasul dan Nabi-nabi, dan juga makam-makam para Wali-wali dan orang-orang yang salih, serta sudah banyak pula bertapa dan melakukan riadhah rohani, maka sepatutnya Syeikh Suhaimi sudahlah berasa senang didalam hatinya, tetapi bagaimanapun maka fikirannya masih belum tetap, sebab tanda atau alamat yang nyata dan te­rang yang menunjukkan dirinya sudah menghasili maksudnya itu belum lagi didapati olehnya, kerana orang-orang yang salih yang betul-betul sudah sampai kepada maksud mereka itu memang sudah mendapat atau mem­peroleh tanda-tanda atau alamat-alamat yang tertentu dengan nyata dan terang.

Oleh yang demikian maka semakinlah kuat cita-citanya dan azamnya hendak mencari seorang guru yang boleh memandunya supaya lekas berhasil maksudnya yang sangat dicita-citakan olehnya itu. Didalam pengembaraannya di-negeri-negeri Syam, Baghdad, Istanbul, Mesir, Semenanjung Tanah Arab, dan lain-lain lagi, maka Syeikh Suhaimi belum lagi berjumpa dengan seorang guru yang boleh memandunya dan memberinya ilmu yang dimaksudkan olehnya itu. Tetapi akhirnya ia telah mendapat khabar daripada setengah-tengah orang yang salih bahawa guru yang seperti itu ada di-negeri Mesir dan sedang menginap disebuah desa yang tertentu. Mendengar khabar itu iapun berangkatlah menuju ketempat itu dengan se­berapa segera selepas bertanya khusus-khusus berkenaan guru itu.

TIBA DI-RUMAH GURU KASYAF ITU.

Apabila telah sampai di-negeri Mesir dan telah tiba didesa yang tersebut serta telah berjumpa rumah guru kasysyaf itu maka Syeikh Suhaimi pun memberi salam. Tidak berapa lama kemudian maka keluarlah seorang tua dengan memegang sebatang tongkat yang besar, lalu orang tua itu terus mengangkat tongkat itu hendak memukul Syekh Suhaimi dari atas. Syekh Suhaimi pun segeralah undur dari hadapan orang tua itu, kerana jika ia tidak undur nescaya ia akan kena pukul dengan tongkat yang besar itu.

Syeikh Suhaimi telah berasa bingung dan sangat hairan memikirkan kelakuan orang tua tadi. Hal itu tidak patut serta menyalahi sama-sekali akan ajaran Syari’at, iaitu tetamu wajiblah dihormati, lebih-lebih lagi tetamu yang datang dari jauh, tiba-tiba begini pula kelakuan guru yang dikatakan oleh ramai orang-orang sebagai guru bathin atau guru kasysyaf atau guru untuk memimpin kepada darjat rohani yang tinggi.

Setelah beberapa ketika bertafakkur maka Syeikh Suhaimi pun ber­pendapat bahawa kelakuan atau perbuatan orang tua yang sangat ganjil itu bukanlah untuk hendak betul-betul memukulnya, tetapi hanyalah untuk hendak menduga atau mencubanya sahaja, kerana memang seorang yang hendak mendapatkan darjat yang tinggi itu tak-dapat-tiada dicuba atau diuji lebih dahulu.

Sesudah difikirkan perkara itu betul-betul oleh Syeikh Suhaimi maka iapun berazam hendak mengadap lagi guru itu. Tetapi baharu sahaja ia sam­pai dimuka pintu rumah itu tiba-tiba kelihatan guru tadi sudah pun me­nunjukkan tongkatnya yang besar itu dan menghayunnya, maka Syeikh Suhaimi hampir-hampir kena tongkat itu jika ia tidak cepat mengelak dan menepi daripada situ.

BERSERAH KEPADA ALLAH.

Akhirnya Syeikh Suhaimi telah membuat keputusan hendak berserah sahaja kepada Allah, lalu iapun sekali lagi mendatangi guru itu dengan tidak menghiraukan jika ia dipukul, atau dibunuh sekalipun. Dari itu apabila guru tadi mengangkat tongkatnya hendak memukul Syeikh Suhaimi maka ia tetap sahaja berdiam ditempatnya, tidak undur dan tidak mencuba men­gelak, hanya memejamkan matanya sahaja.

Rupa-rupanya henarlah sebagaimana yang disangka oleh Syeikh Suhai­mi, kerana guru itu tidak jadi memukulnya, bahkan ia hanya memegang sahaja tangan Syeikh Suhaimi dan mempersilakannya masuk dan duduk. Tetapi setelah Syeikh Suhaimi duduk maka ia tidaklah ditanya apa-apa dan tidak diberi apa-apa minuman atau makanan sebagaimana yang biasa dibuat oleh seorang tuan rumah kepada tetamunya. Bagaimanapun, setelah beber­apa ketika maka guru itu memanggillah akan khadamnya dan meminta segelas susu, lalu keluarlah khadamnya itu membawa segelas susu, tetapi bukanlah pula susu itu diberikan kepada tetamunya bahkan diminum oleh dirinya sendiri. Hanya setelah tinggal bakinya sedikit sahaja baharulah di­hulurkan kepada Syeikh Suhaimi, dan setelah itu baharulah orang tua itu mula mahu bercakap dengan mengeluarkan perkataan sebagaimana berikut: “Awak kemari ada hajat apa?” Dijawab oleh Syeikh Suhaimi: “Saya hendak memohon ilmu yang ada pada tuan. “

DIKUNCI DIDALAM BILIK.

Syeikh Suhaimi pun disuruhlah masuk kedalam sebuah bilik, lalu pintu bilik itu terus ditutup dan dikunci dari luar. Didalam bilik itu kelihatan ada cukup alat-alat untuk beribadat dan untuk bersuci. Tiap-tiap pagi ia di­beri segelas susu dan sebijik roti, tetapi tidak diberi apa-apa lain lagi sepan­jang hari dan malam, dan lamanya hal itu ialah empat puluh hari dan empat puluh malam. Tetapi setelah habis masa yang tersebut itu tiba-tiba didapati roti itu masih ada cukup empat puluh bijik, yakni Syeikh Suhaimi hanya minum susu sahaja sebanyak empat puluh gelas sepanjang empat puluh hari dan empat puluh malam itu, sedang roti-roti itu tidak dimakan olehnya barang sedikit pun.

Setelah selesai riadhah rohani selama empat puluh hari itu maka Syeikh Suhaimi telah diizinkan pulang daripada situ, lalu iapun keluarlah daripada biliknya itu dan memohon untuk meninggalkan gurunya tadi. Kemudian iapun singgah disebuah masjid. Tetapi ketika ia masuk kedalam masjid itu tiba-tiba ia telah terperanjat besar dan hairan, kerana ia melihat orang-orang yang sedang berwudhu’ atau sedang bersembahyang disitu ada yang kepala­nya berupa kera, ada pula yang berupa kambing, bahkan ada pula yang berupa anjing atau babi atau lain-lain binatang lagi, namun ada juga yang tetap berupa manusia. Lalu terus terfikir dihati Syeikh Suhaimi bahawa orang-orang yang sembahyang pun ada yang “bersifat” seperti binatang­-binatang yang tersebut itu, apatah lagi orang-orang yang tidak sembahyang sama-sekali, lalu Syeikh Suhaimi pun membaca : “La haula wala kuatu illa billah. “

Peristiwa yang ganjil ini ialah hasil yang NYATA yang mula didapati dan dialami oleh Syeikh Suhaimi, dan inilah satu daripada contoh ilmu-ilmu bathin atau kasyaf yang Syeikh Suhaimi telah memperolehinya.

Maka pemandangan yang ganjil sebagaimana yang baharu tersebut itu boleh dihilangkan dan ditutup ataupun boleh diadakan bila-bila masa di­kehendaki.

Kasyaf ertinya “mendedahkan” atau “membuka tirai atau penutup” maka “Ilmu Kasyaf” ertinya ilmu yang hasilnya ialah seorang boleh melihat atau mengetahui perkara-perkara yang ghaib, iaitu perkara-perkara yang orang-orang kebanyakan tidak boleh melihat atau mengetahuinya.

HADITS QUDSI MENGENAI KARAMAH WALIULLAH.

Tersebut didalam kitab “Hidaayatus-Salikiin” karangan Sheikh Abdus Samad Al-Falimbani (mukasurat11) bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda

Maksudnya : Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda : “Allah Ta’ala berfirman (didalam satu Hadits Qudsi) : Apabila orang-orang menghampir­kan diri mereka kepada Aku dengan seperti mengerjakan ibadat-ibadat yang Aku wajibkan keatas mereka, dan hamba Ku itu berkekalan menghampirkan dirinya kepada Aku dengan menambah pula mengerjakan ibadat-ibadat yang sunnat, sehinggalah Aku KASIHKAN dia, maka apabila Aku kasihkan dia nescaya Aku jadilah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan Aku jadilah penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan Aku jadilah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya, dan Aku jadilah tangannya yang ia memukul dengannya, dan Aku jadilah kakinya yang ia berjalan dengannya, dan Aku jadilah hatinya yang ia berfikir dengannya.”

Ini ialah satu Hadits Qudsi yang menyatakan bahawa apabila seseorang mengerjakan ibadat-ibadat yang wajib dan ditambah-kan pula dengan ibadat­-ibadat yang sunnat, dan ia terus-menerus mengerjakan ibadat-ibadat itu sehingga Allah Ta’ala kasihkan dia, dan apabila begitu nescaya ia akan mengalami kelebihan-kelebihan yang luar-biasa yang orang-orang kebanyakan tidak dapat mengalaminya, atau dengan lain-lain perkataan, ia sudah menjadi seorang wali-Allah yang mempunyai karamah dan kasyaf.

MENGETAHUI ISI GENGGAMAN TANGAN.

Ketika Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) berada di-negeri Syam (Syria) maka kebetulan seorang daripada Padri Keristien yang memang tinggal di­negeri itu telah menyatakan bahawa ia selalu mendengar ada segolongan orang-orang IsIam boleh mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi (yang dinamakan Ahli Kasysyaf). Dia ingin hendak berjumpa dengan mereka di­dalam satu majlis yang terbuka kepada orang ramai (iaitu orang ramai boleh menyaksikan apa-apa yang berlaku didalam majlis itu). Dan ia berjanji bahawa jika betul ada orang Islam yang seperti itu yang ia boleh saksikan dengan dirinya sendiri maka ia dan keluarganya akan memeluk IsIam.

Majlis itu telah dapat diadakan tidak lama kemudian, dan banyaklah orang-orang yang hadhir didalam majlis yang tersebut itu termasuk beberapa orang ahli Kasyaf, dan turut hadhir didalam majlis itu ialah juga Syeikh Suhaimi. Padri itupun memulakan majlis itu dengan menerangkan sebab­-sebab yang mendorongnya untuk mengadakan majlis itu sebagaimana telah tersebut tadi, dan setelah itu iapun tidak lengah lagi mengambil sesuatu yang tidak kelihatan oleh orang-orang yang hadhir disitu lalu ia menggenggamnya, dan iapun menoleh kesekelilingnya sambil meminta kepada sesiapa diantara orang-orang IsIam yang hadhir disitu supaya memberitahu kepadanya apakah barang yang ada didalam tangannya itu. Syeikh Suhaimi lah yang mula-mula menyahut dan menyebutkan nama barang itu kepada orang-ramai. Pelahan­-lahan Padri itu menganggukkan kepalanya sambii membukakan genggaman tangannya itu lalu semua orang-orang yang hadhir dapat melihat bahawa barang itu betullah sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh Suhaimi itu.

DIMINTA SEKALI LAGI.

Tetapi Padri itu meminta ma’af dan berkata bahawa ada kemungkinan “tekaan” Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) itu betulnya ialah dengan kebe­tulan sahaja, sedangkan pada hakikatnya boleh jadi Syeikh Suhaimi hanya mengagak-agak sahaja. Dari itu ia berharap bahawa Syeikh Suhaimi sanggup akan menyebutkan sekali lagi barang yang kedua yang Padri itu akan geng­gam didalam tangannya. Kali ini jika Syeikh Suhaimi boleh juga menyatakan dengan tepat barang itu maka ia akan menunaikan janjinya, iaitu ia dan se­keluarganya akan memeluk IsIam.

Sekali lagi Syeikh Suhaimi telah dapat memberitahu apa barang itu dengan tepat. Lalu Padri itu pun menyatakan bahawa ia dan sekeluarganya memeluk Islam

BACAAN AURAD.

Selain daripada perkara-perkara yang telah tersebut tadi maka Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) ada mempunyai “Aurad” atau bacaan-bacaan yang tertentu yang mengandungi ayat-ayat Quran dan Selawat Nabi s.a.w. yang dibaca selepas tiap-tiap senbahyang. Bacaan-bacaan ini dinamakan “Aurad Muhammadiah”. Dan demikian juga ia ada mempunyai bacaan TAHLI L yang tertentu yang dibaca sebelum bacaan Maulid Barzanji pada tiap-tiap malam Juma’at dan sebelum bacaan Maulid Daiba’i pada tiap-tiap matam lsnin. Hingga sekarang amalan-amalan itu masih dijalankan oleh kebanyakan murid­ muridnya lelaki dan perempuan.

Untuk hendak mengamalkannya (sebagaimana lain-lain amalan yang secorak dengannya) hendaklah dengan “Ijazah”, iaitu dengan mendapat izin daripada Syeikh Suhaimi atau salah seorang dari wakil-wakil yang masih ada hingga hari ini.

Maka bacaan Maulid itu telah ditambahkan kepada bacaan Aurad tadi serta ditetapkan sebagai amalan yang penting bagi murid-murid Syeikh Su­haimi, kerana setengah daripada sebab-sebabnya ialah sebagai berikut:

Syeikh Suhaimi memang ada mengamalkan bacaan Maulid itu, tetapi ia pernah juga meninggalkannya, tiba-tiba pada suatu malam ia telah ber­mimpi dengan mimpi yang terang bahawa ia berjumpa dengan Wali-Allah Habib Nuh (rahimah-Ullah) yang pada masa itu sudah wafat (dan makamnya ada diatas bukit dekat Palmer Road, Tanjung Pagar, Singapura, hingga sekarang). Didalam mimpi itu Habib Nuh sedang mengiringi Baginda Rasulullah s.a.w. yang sedang berjalan dihadapan rumah Syeikh Suhaimi, lalu Habib Nuh pun berkata kepada Baginda Rasulullah: “Ya Rasulullah, marilah kita ziarah rumah kawan saya Muhammad Suhaimi. ” Tetapi Rasulullah s.a.w. telah enggan berbuat demikian sambil bersabda: “Saya tak hendak menziarahinya kerana Muhammad Suhaimi ini selalu lupakan saya. kerana dia selalu meninggalkan bacaan Maulid saya. ” Lalu telah dijawab oleh Habib Nuh: “Saya bermohonlah kepada tuan hamba supaya dia diampuni. “

Setelah itu baharulah Rasulullah s.a.w. mahu masuk dan duduk di­dalam rumah Syeikh Suhaimi itu.

Mengenai seseorang mimpikan Rasulullah s.a.w. maka ada satu Hadits yang berbunyi sebagaimana berikut:

Ertinya : Telah didapati daripada Abu Hurairah r.a. bahawa ia telah berkata : “Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. telah bersabda : ‘Barang­siapa melihat Aku didalam mimpi maka samalah seperti ia melihat Aku ketika ia jaga. Syaitan tidak boleh menyerupai Aku.”‘ (Dirawikan oleh Muslim).

Maksud Hadits ini dengan lebih nyata ialah barang-siapa mimpi melihat Rasulullah s.a.w. maka orang itu benarlah melihat Rasulullah.s.a.w. didalam mimpinya itu atau samalah seperti ia melihat Rasulullah s.a.w. ketika ia jaga (tidak didalam mimpi), kerana Syaitan (bahkan siapa pun) tidak boleh menampakkan dirinya menyerupai seperti Rasulullah s.a.w. kepada seseorang sama-ada ketika orang itu tidur atau jaga.

Dan ada lagi satu Hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang juga didapati daripada Abu hurairah seperti berikut

Ertinya : “Barangsiapa telah melihat ku didalam mimpi maka sesungguhnya ia samalah juga telah melihat ku ketika jaga.” (Dirawikan oleh Muslim).

Maka selepas daripada mimpi yang telah tersebut tadi, Syeikh Suhaimi tidaklah lagi meninggalkan bacaan Maulid Nabi itu hatta walaupun didalam pelayaran, dan walaupun ada dua atau tiga orang sahaja didalam majlis Maulid itu. Demikian juga tentang Tahlil yang tertentu yang dibaca sebelum Maulid itu maka puncanya juga ialah daripada panduan bathin yang telah diperolehi oleh Syeikh Suhaimi.

“SUNNAT DIIKUT”.

Oleh kerana jika seseorang berjumpa Rasulullah s.a.w. sama-ada di­dalam mimpi atau jaga maka ia pasti betul Rasulullah s.a.w., dari itu apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. diketika itu betullah sabda Beginda, dan dengan sebab itu Imam An-Nawawi telah berkata didalam kitab “Syarah Muslim” bahawa apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. sama-ada di­dalam mimpi atau jaga sunnatlah diikut (oleh orang yang berjumpa Rasulullah itu dan oleh orang lain yang percayakan pengakuan orang yang berjumpa Rasulullah s.a.w. itu).

TUJUAN BACAAN TAHLIL ITU.

Adapun tujuan Tahlil itu, selain daripada mendo’akan orang-orang IsIam yang sudah kembali ke-rahmatullah, ialah juga untuk menjemput “orang-orang ghaib” yang besar-besar dari golongan Wali-wali bersama hadhir dimajlis itu supaya bila-bila masa kita berhajatkan sesuatu perkara atau pertolongan maka insya’ Allah, mereka akan membantu dan bersama­sama menolong kita dengan secara bathin untuk menghasilkan hajat itu.

ASAL ATAU PUNCA AURAD MUHAMMADIAH ITU.

Adapun tentang asal atau punca Aurad Muhammadiah itu pula ialah bahawa Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah),setelah menuntut dan menjalankan amalan-amalan Tasauwuf dan amalan-amalan bathin dari ayat-ayat Quran beberapa lama maka amalan-amalan itu telah menjadi semakin banyak, bahkan seluruh Quran juga pernah ia “tapakan”, padahal ayat-ayat itu hen­daklah dibaca dengan tetap pada tiap-tiap hari atau pada tiap-tiap jangka masa yang tertentu. Dari itu Syeikh Suhaimi mulalah berasa keberatan serta tiada cukup masa untuk mengamalkannya dengan sempurna, apatah lagi jika amalan-amalan itu “diturunkan” atau ‘di-ijazahkan’ kepada murid-muridnya kelak. Lalu iapun berdoa’ dan bermohon kepada Allah s.w.t. supaya ditunjukkan cara-cara untuk merengkaskan amalan-amalan itu atau apa cara jua untuk mengatasinya.

MENDAPAT “ALAMAT”.

Tidak lama selepas itu maka Syeikh Suhaimi pun mendapat “alamat” menyuruhnya masuk kedalam Ka’bah selepas tengah malam yang tertentu. Apabila ia masuk kedalam Ka’bah dimasa yang telah ditentukan itu tiba-tiba ia telah berjumpa dengan roh Rasulullah s.a.w. sendiri (iaitu didalam keadaan jaga, bukan mimpi), dan Baginda Rasulullah s.a.w. telah mengajarkan ke­padanya bacaan-bacaan Aurad itu serta cara-cara mengamalkannya. Maka Aurad itu jadilah sebagai ibu atau pati bagi amalan-amalannya yang banyak itu.

MENJUMPAI ROH RASULULLAH S.A.W.

Daripada kenyataan atau lapuran yang telah tersebut tadi, nyatalah Syeikh Suhaimi (ketika jaga) BUKAN menjumpai Rasulullah s.a.w. dengan keadaan Rasulullah s.a.w. hidup kembali ke Dunia daripada wafatnya (se­bagaimana yang disangka oleh setengah-setengah orang) tetapi Syeikh Suhaimi (ketika jaga) telah menjumpai ROH Rasulullah s.a.w. Mengenai seseorang secara jaga menjumpai ROH Rasulullah s.a.w. maka ada satu Hadits Nabi Muhammad s.a.w. seperti berikut

Ertinya : bahawa Abu Hurairah (seorang sahabat) telah berkata : “Aku telah mendengar Nabi s.a.w. telah bersabda : ‘Barangsiapa telah melihat ku didalam mimpi maka ia akan melihat ku ketika ia jaga”‘. (Hadits ini sahih, dirawikan oleh Imam Bukhari).

Ertinya yang Iebih luas ialah bahawa apabila seorang yang salih ada mengamalkan amalan tambahan yang tertentu, ia mungkin akan berjumpa dengan Rasulullah s.a.w. didalam mimpinya; dan jika ia terus beramal seperti itu maka mungkin pula ia,ketika jaga,akan berjumpa ROH Rasulullah s.a.w.

Hadits ini telah dibuktikan SAHnya dan benarnya oleh ramai Ahli Sufi dan orang-orang salih (yang telah mengamalkan amalan tambahan yang tertentu) telah dapat menjumpai ketika jaga akan ROH Rasulullah s.a.w.

Contohnya : Imam Alhafiz Jalaluddin Abdur-Rahman As-Sayuti, seorang ahli Sufi dan ahli Syari’at yang terkemuka telah berkata bahawa ia telah pernah berjumpa ketika jaga akan ROH Rasulullah s.a.w. serta dapat bercakap-cakap dengannya sebanyak 75 kali.

Barang diingat bahawa Imam As-Sayuti telah hidup beberapa qurun selepas wafat Rasulullah s.a.w. Dari itu apabila ia berkata bahawa ia telah menjumpai secara jaga akan Rasulullah s.a.w. maka berertilah ia telah menjumpai ROH Rasulullah s.a.w. (dan bukanlah ertinya Rasulullah ketika itu telah hidup semula dengan roh dan jasad dan kembali ke Dunia).

Dan jika ada ‘ulama telah mencuba hendak menukar-tukarkan erti Hadits tadi untuk hendak menunjukkan bahawa seseorang tidak mungkin berjumpa ketika jaga akan Roh Rasulullah s.a.w. maka ahli-ahli Sufi dan orang-orang yang sangat salih telah membuktikan dengan kenyataan bahawa Hadits tadi itu benar menunjukkan bahawa orang-orang yang tertentu boleh, dengan secara jaga, menjumpai roh Rasulullah s.a.w.

Dari itu bahawa Syeikh Suhaimi telah dapat berjumpa ketika jaga akan ROH Rasulullah s.a.w. dan menerima Aurad Muhammadiah daripada Baginda adalah satu perkara yang tidak mustahil dan tidak karut serta tidak sesat, iaitu tidak sebagaimana yang telah dituduh oleh setengah-setengah orang yang kurang berpengtahuan dan pengalaman didalam perkara-perkara yang seperti ini.

DIIZINKAN UNTUK DIIJAZAHKAN KEPADA ORANG LAIN.

Syeikh Suhaimi telah diizinkan untuk mengijazahkan Aurad itu ke­pada sesiapa yang berkehendak mengamalkannya.

Maka dengan sebab itu, kemudiannya, Syeikh Suhaimi telah meyata­kan bahawa ia sedia mahu memberi izin atau “ijazah” kepada sesiapa di­antara saudara-saudara IsIam yang mahu mengamalkannya. Maka banyaklah orang-orang yang mahukan Aurad itu dan mengamalkannya dengan tetap, sama-ada dari golongan orang-orang Jawa, Melayu, Arab, India dan lain-lain kaum lagi, malahan pengikut-pengikutnya dari kaum wanita juga tidak ke­tinggalan sehingga murid-muridnya itu berjumlah beribu-ribu orang banyak­nya dimerata tempat pada masa itu, kerana mereka yang telah mendapat ijazah dan mengamalkannya dengan betul dan tekun telah mendapat dan mengalami beberapa kelebihan dengan sebab berkatnya.

DATANG PERMUSUHAN.

Telah semakin banyaklah pengikut-pengikutnya serta telah bertambah masyhur namanya dan elok sebutannya sehingga ia sangatlah dihormati oleh murid-muridnya dan juga oleh orang ramai. Tetapi memanglah sudah men­jadi kebiasaan dunia bahawa adalah pula orang-orang yang tidak suka dan hasad kepadanya sehingga ada diantara mereka yang telah terus terang menyatakan permusuhan mereka kepadanya. Maklumlah tiap-tiap nikmat itu biasanya ada orang yang mendengkinya, sebagaimana sabda Nabi s.a.w.

Ertinya: “Tiap-tiap orang yang mendapat nikmat itu, didengki.”

BERBAGAI-BAGAI TUDUHAN TELAH DILEMPARKAN.

Setengah daripada orang-orang yang telah memusuhinya itu telah menuduh (selain daripada tuduhan-tuduhan yang telah tersebut dahulu itu) bahawa “tarikat” dan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Syeikh Suhaimi itu salah atau syirik. Erti syirik, dengan ringkas, ialah “menyekutukan atau menyamakan Allah dengan makhluk” maka hukum orang yang menyekutu­kan Allah dengan makhluk itu ialah KAFIR yang paling berat. T uduhan yang seperti ini sudah dijawab didalam sebuah kitab yang bertajuk “Hakikat Syirik”.

Setengah musuhnya yang lain pula telah menuduh konon ia ada me­nubuhkan satu kumpulan jahat, bahkan ada yang lain lagi mengatakan ba­hawa Tarikat yang diajar olehnya itu bukan Tarikat, bahkan ada pula yang menghukumkan bahawa wanita-wanita membaca Maulid dengan menyaring­kan suara hukumnya haram.

Akhirnya setengah dari musuh-musuhnya yang sangat marah kepada­nya (sehingga mereka tidak dapat menahan marah mereka) telah mengadu­kan kepada pihak Pemerintah Singapura (dengan menghantar surat “me­layang”, iaitu tanpa ditandatangani, atau dengan lain-lain cara lagi) tentang kesalahan-kesalahan yang kononnya dilakukan oleh Syeikh Suhaimi, dan satu daripada tuduhan-tuduhan itu ialah bahawa Syeikh Suhaimi ada mem­buat wang palsu, kerana mereka melihat bahawa kehidupan Syeikh Suhaimi agak mewah sedangkan ia nampaknya tidak mempunyai pekerjaan atau perniagaan yang munasabah untuk menghasilkan wang yang lumayan.

“MEMBUAT” WANG.

Tuduhan yang telah tersebut itu dapat diketahui ialah kerana pada suatu hari seorang merinyu bangsa Inggeris berserta beberapa orang mata­mata biasa telah datang ke rumah Syeikh Suhaimi untuk menyelidik suatu pengaduan: iaitu Syeikh Suhaimi konon ada membuat wang palsu, sebagai­mana baru tersebut tadi. Syeikh Suhaimi telah menyatakan kepada pihak Polis itu bahawa ia benar boleh membuat wang, tetapi wang itu wang betul, bukan wang palsu. Dan jika pihak Polis mahu melihat bagaimana ia membuat wang itu ia akan tunjukkan. Memanglah pihak Polis itu mahu melihatnya.

Syeikh Suhaimi pun menarik salah sebuah daripada laci mejanya dan menunjukkan laci itu kepada orang-orang Polis tadi. Sekalian mereka yang ada disitu, termasuk beberapa orang murid-muridnya, selain daripada orang-­orang Polis itu, dapatlah melihat dengan nyata bahawa laci itu kosong. Se­telah itu maka Syeikh Suhaimi pun sembahyang hajat dua raka’at lalu iapun berdoa’lah kepada Allah, dan kemudian ia terus menarik sekali lagi akan laci yang kosong tadi, tiba-tiba kelihatanlah oleh sekalian yang hadhir bahawa laci itu sekarang penuh dengan wang emas, lalu Syeikh Suhaimi pun berkata­lah kepada merinyu tadi bahawa begitulah caranya kalau ia hendak membuat wang, bahkan ia telah menawarkan kepada merinyu itu supaya ia mengambil sedikit daripada wang itu jika ia mahu, tetapi merinyu yang tersebut itu enggan mengambilnya.

SANGAT MEMERANJATKAN.

Setelah itu maka Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) pun memasukkan kembali laci tadi lalu iapun sembahyang hajat dua raka’at sekali lagi, dan kemudian, apabila ia menarik laci itu keluar semula tiba-tiba tidaklah ke­lihatan lagi wang itu, laci itu telah kosong semula,

Sanya, kejadian yang luarbiasa tadi sangatlah memeranjatkan sekalian mereka yang hadhir termasuk merinyu itu sendiri.

Dengan tidak bercakap banyak lagi maka pihak Polis itupun keluarlah meninggalkan rumah Syeikh Suhaimi itu. Dan semenjak itu maka senyaplah begitu sahaja tuduhan tentang Syeikh Suhaimi itu ada membuat wang palsu itu. Bahkan segala tuduhan-tuduhan yang lain terhadap Syeikh Suhaimi yang diadukan kepada pihak Polis itu tidak lagi mendapat apa-apa layanan, dan maksud yang jahat itu tidak memberi bekas atau menghasilkan apa-apa akibat kepada Syeikh Suhaimi,

BALASAN PERMUSUHAN-PERMUSUHAN ITU.

Dengan keadilan Allah s.w.t. maka kebanyakan orang-orang yang bermusuhan kepada Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) itu telah menerima balasan yang buruk atau kecelakaan. Setengah daripada mereka telah kena penyakit selama bertahun-tahun sehingga rosak rupa dan sifatnya, dan setelah mati pula maka harta-bendanya telah punah-ranah. Setengahnya lagi telah kena batuk darah hingga mati, dan begitu juga telah punah-ranah harta­nya. Ada pula yang menuduh bahawa ajaran Syeikh Suhaimi itu salah dan sesat, dan orang ini juga telah kena mi ntah darah, tetapi walaupun ia akhirnya telah sembuh setelah mencari berbagai-bagai obat didalam masa yang lama dengan belanja yang banyak, namun pangkatnya telah hilang dan ia mati didalam keadaan yang terhina. Setengahnya lagi telah berubah atau hilang akalnya sehingga ia mati.

Selain daripada itu ada pula murid-muridnya yang telah berpaling­ tadah dan ingkar serta mencaci akan ajaran ataupun peribadi Syeikh Suhaimi sendiri. Bahkan ada juga yang menjalankan ajarannya pada zahir sahaja sedangkan pada bathinnya atau hakikatnya ialah semata-mata hendak men­cari wang untuk kepentingan diri sendiri dengan “menjual nama” Syeikh Suhaimi. Maka orang-orang yang tersebut ini juga telah rosak akal mereka atau tidak beres kehidupan mereka sehingga akhir hayat mereka.

SESUAI DENGAN SABDA NABI S.A.W.

Akibat-akibat yang baru tersebut itu dan akibat-akibat yang sepertinya memanglah tepat dengan sabda Nabi kita Muhammad s.a.w. begini:

Ertinya: “Daging para ulama’ itu racun. Barangsiapa memakannya nescaya ia binasa.”

Tujuan Hadits ini dengan lebih nyata ialah bahawa orang-orang yang suka menghina-hinakan ulama’ atau sangat benci kepada mereka sehingga berani membuat fitnah terhadap mereka nescaya akan mendapat la’nat dan bala’ daripada Allah s.w.t. dengan sebab mulianya ulama’ itu pada sisi Allah.

Adapun orang-orang yang dinamakan ulama’ itu ialah mereka yang ‘alim didalam ilmu-ilmu Ugama IsIam serta menjalankan amal-ibadat dan menjauhkan ma’siat, serta memelihara akhlak (iaitu budi pekerti) yang elok dan terpuji dan menjauhkan akhlak yang buruk dan keji.

BERTAUBAT DAN MEMINTA MA’AF.

Tetapi sayugialah disebutkan disini bahawa setengah daripada seteru­-seteru Syeikh Suhaimi itu telah insaf lalu bertaubat pada Allah serta memohon ma’af pada Syeikh Suhaimi dihadapan Syeikh Suhaimi sendiri.

MU’JIZAH, KARAMAH, MA’UNAH DAN SIHIR.

Sebelum kita teruskan Manakib Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) ini maka eloklah, bahkan pentinglah, kita menyatakan lebih dahulu bahawa tiap-tiap kejadian yang luarbiasa atau ‘ajaib dan baik yang berlaku pada Rasul-rasul dan Nabi-nabi itu dinamakan “mu’jizat”, dan jika kejadian­kejadian yang seperti itu berlaku pada orang-orang IsIam yang sangat salih dan kuat beribadat atau Wali-Ullah maka kejadian-kejadian itu dinamakan “karamah atau keramat”, dan jika kadang-kadang kejadian yang seperti itu berlaku pada seorang ahli ibadat yang biasa maka kejadian itu dinamakan “ma’unah”. Tetapi jika kejadian-kejadian yang seperti itu berlaku pada seorang yang ahli maksiat atau fasik maka kejadian itu dinamakan “sihir”.

Oleh yang demikian maka saudara-saudara kita orang-orang IsIam sekalian hendaklah mengetahui dan mengingatkan perbandingan terhadap perkara-perkara yang baharu tersebut itu dengan betul supaya kita tidak terkeliru dan salah kepercayaan.

KELAKUAN DAN AMALAN SYEIKH SUHAIMI.

Kemudian daripada apa yang telah tersebut itu maka pentinglah di­sebutkan pula setengah daripada kelakuan-kelakuan dan amalan-amalan Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) yang luarbiasa dan gamjil yang jaramg boleh jumpai pada laim-laim orang. Dan juga sifat-sifat yang mulia dan timggi yang ia pada Syeikh Suhaimi itu banyak, dan diamtaramya banyak pula yang :yugia dijadikam tauladam bagi murid-muridnya dan bagi laim-laim orang .lam juga untuk diikuti sebarapa yang terkuasa.

SEMBAHYANG BERJAMA’AH.

Setengah daripada kelakuan Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) itu ialah memgerjakam tiap-tiap sembahyang fardhu dengan berjama’ah sama-ada di-masjid atau di-rumah, sama-ada di-rumahnya semdiri atau di-rumah orang lain sekalipun, bahkan walau ketika didalam pelayaram, siamg atau malam. Bolehlah dikatakan hal itu tidak pernah ditinggalkam olehmya.

SEMBAHYANG PADA AWAL WAKTU.

Demikian juga Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) samgat menjaga ten­tang mengerjakan tiap-tiap sembahyang fardhu pada awal waktumya, se­hingga jadilah masyhur perkara itu dikalangan ramai. Jarang sekali ia sem­bahyang terlewat sehingga keluar daripada awal waktu sembahyang fardhu itu sama-ada ia menjadi imam di-masjid atau sembahyang di-rumah, walau­pun di-rumah orang laim, bahkan walaupun ketika belayar.

RIADHAH ROHANI ATAU BERLAPAR.

Tentang senaman rohani atau riadhah rohani (iaitu berpuasa dan ber­lapar bukan sahaja pada siang hari bahkan memgurangkan makanan pada malam hari juga, atau dengan lain perkataan: bertapa) ialah suatu perkara yang tidak mudah dilakukan oleh seseorang kebanyakan, bahkan jarang juga para ulama’ mahu dan boleh melakukannya. Dimasa Syeikh Suhaimi (hafi­zah-Ullah) menahun di-Mekah uan di-negeri-negeri Arab yang lain (sebagai­mana sudah disebutkan dahulu) maka kerapkalilah sahaja ia melakukan riadhah itu sehingga sebulan (atau lebih) lamanya, dengan berpuasa pada siang hari manakala pada malamnya pula ia tidak makan atau minum apa-apa kecuali sedikit buah-buahan dan air kopi sahaja. Hal yang seperti ini telah dilakukan olehnya tiap-tiap tiga bulan sekali ataupun lebih kerap lagi.

Biasanya kebanyakan orang jika hendak mengerjakan riadhah yang seperti itu maka mereka akan mengasingkan diri atau berpisah daripada orang ramai dan bersendirian ditempat-tempat yang sunyi. Tetapi Syeikh Suhaimi tidak memilih tempat. Bila-bila ia berazam hendak “menahan ma­kan” itu maka ia lakukannya dimana sahaja.

MURAH HATI ATAU MURAH TANGAN.

Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) tidaklah sekali-kali boleh dibilangkan seorang yang ada banyak harta, kerana pendapatannya bolehlah dikatakan hanya cukup untuk dibuat belanja bagi keperluan dirinya dan ahli rumahnya sendiri saja, tetapi jika dipandang pada tentang ia suka menolong orang maka bolehlah ia dihitung sebagai seorang yang bersifat pemurah hati, kerana kerapkali sahaja ia membahagi-bahagikan pakaian-pakaian kepada murid­muridnya yang miskin atau berhajat, dan kepada penjaga-penjaga masjid, peminta-peminta sedekah, dan lain-lain lagi.

Begitu juga jika ada saudara-saudara IsIam daripada bangsa apa juapun yang hendak pulang ke-negeri mereka lalu meminta bantuan pada Syeikh Suhaimi nescaya ia memberi tambang mereka. Adapun tentang berderma untuk membuat atau memperbaiki masjid-masjid dan surau-surau maka banyaklah khairat-khairat yang telah diberikan olehnya, lebih-lebih lagi ten­tang sedekah kepada orang-orang “dagang” dan orang-orang yang berhajat, dan juga berkhairat untuk mengadakan majlis membaca Maulid Nabi s.a.w. dan lain-lain lagi.

Eloklah diingatkan bahawa menolong orang yang susah itu sangatlah besar pahalanya, bahkan orang yang suka menolong orang-orang yang susah itu tidak akan sempit atau susah kehidupannya di-Dunia ini, bahkan lebih­lebih lagi ia akan berbahagia di-Akhirat, insya’ Allah, kerana ada banyak ayat-ayat Quran dan Hadits-hadits Nabi s.a.w. yang menyatakan demikian. Dan jika kita lakukan perkara ini dengan tekun dan sabar nescaya kita akan dapati nyata kebenarannya.

Oleh yang demikian hendaknya seorang Islam itu janganlah berasa takut akan habis hartanya jika ia menderma sebahagian daripada hartanya kepada sesuatu kebajikan atau menolong orang yang susah, kerana hartanya akan bertambah, atau sekurang-kurangnya ia tidak akan putus rezeki, dan hatinya akan berasa lega, serta kehidupannya akan menjadi tenang atau tenteram walaupun jika ia tidak menjadi kaya-raya. Sesiapa yang sudah mencuba hakikat ini nescaya ia tahu-lah benarnya, sebagaimana baharu dikatakan tadi.

MURAH HATI TENTANG MENGAJAR.

Sifat Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) yang baharu tersebut tadi itu ialah berkenaan perkara harta. Adapun murahnya berkenaan mengajar ilmu ­ilmu maka yang demikian itu lebih luas lagi, kerana ia tetap sahaja pada tiap­tiap pagi dan petang dan juga selepas sembahyang Juma’at sedia mahu me­nunjuk-ajar berkenaan Ugama IsIam di-mesjid, sebagiamana kita sudah sebut­kan dahulu. dan juga dari semasa-kesemasa ia pernah mengadakan majlis yang seperti itu di-rumahnya sendiri untuk kaum ibu pula. Dan sesiapa yang me­minta keterangan atau penjelasan bagi sesuatu masa’alah Ugama nescaya dengan segera dilayankan perkara itu Ialu diberi keterangan kepada orang itu dengan tidak dipayah-payahkan atau ditempoh-tempohkan. Begitu juga sekali-sekali ada orang datang meminta diajarkan sesuatu ilmu dengan se­orang diri sahaja maka ia telah kabulkan permintaan itu.

SIFAT BERANI.

Kita telah mengetahui daripada perjalanan hidup Syeikh Suhaimi (ha fizah-Ullah) yang telah tersebut dahulu bahawa pengembaraannya di-Tanah Arab dan lain-lain negeri lagi itu menunjukkan bahawa Syeikh Suhaimi mem­punyai sifat cekal dan berani. Adapun keberaniannya terhadap seteru-seteru­nya pula akan disebutkan sebagaimana berikut ini

Ketika Syeikh Suhaimi baharu-baharu menjadi imam di-Masjid Ma’ruf itu maka ada diantara kaum Jawa yang sangat memusuhinya kerana beberapa sebab. Maka mereka telah berkali-kali mendendam dan mengancam hendak memukul Syeikh Suhaimi. Apakala telah diketahui dengan jelas oleh Syeikh Suhaimi akan hal itu maka iapun tidak lengah lagi mengajak salah seorang kawannya pergi ke-rumah salah seorang setennya pada suatu malam. Rupa­rupanya diwaktu itu beberapa orang seterunya sedang berunding di-rumah itu untuk hendak melakukan kehendak hawa-nafsu mereka (iaitu hendak memukul atau memecahkan kepala Syeikh Suhaimi) lalu iapun memberi salam dan meminta izin masuk. Dan iapun berkatalah kepada seteru-seteru itu lebih-kurang begini: “Saya sudah mendengar dengan nyata dan tidak ragu-ragu lagi tuan-tuan semua hendak memukul saya. Sekarang saya sudah datang kemari. Lakukanlah maksud tuan-tuan itu. Tuan-tuan semua tidak payahlah lagi hendak mencari-cari saya. “

TIDAK MENGAKU.

Tetapi apabila mereka itu berhadapan dengan Syeikh Suhaimi (hafi zah-Ullah) tadi maka mereka bukan sahaja tidak jadi memukulnya bahkan mereka juga tidak mengaku ada niat hendak memukulnya sama-sekali. Maka begitulah hal mereka: hati terlalu hasad tetapi mereka tidak dapat hendak membuat apa-apa kepada Syeikh Suhaimi walaupun mereka pada mula-mula­nya telah berazam kuat hendak menganiayakannya. Tetapi, bagaimanapun, ketua seterunya itu tetap tidak mahu berbaik atau berdamai dengannya se­hingga orang itu mati setelah dua tahun menghidap suatu penyakit yang menyebabkan rupanya dan sifatnya menjadi tidak senonoh.

Baharu tadi telah dinyatakan tentang keberanian Syeikh Suhaimi ter­hadap sesama manusia, bahkan lebih-lebih lagi begitu juga untuk menjalan­kan atau menegakkan perkara-perkara yang hak dan benar berkenaan hu­kum-hukum Allah dan memelihara perintah-perintah-Nya sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. itu.

KEHEBATAN SYEIKH SUHAIMI.

Satu lagi perkara yang ganjil yang terdapat pada Syeikh Suhaimi (hafi zah-Ullah) itu ialah sifat kehebatannya. Maka sangatlah hebat dirinya dirasai oleh mereka yang menghadapnya seningga mereka berasa segan dan gerun, dan mereka berjalan melutut dihadapannya untuk hendak pergi menghadap­nya, dan apabila mereka berpisah daripadanya maka mereka undur dengan tidak membelakangkannya sambil melutut juga.

Demikian juga musuh-musuhnya dan orang-orang yang ada niat yang tidak baik kepadanya maka mereka sekalian (sama-ada kawan atau lawan) apabila berjumpa dengannya mereka tidak boleh berkata-kata panjang kerana lidah mereka menjadi kaku dan kelu. Setengahnya pula pernah bercakap diluar-luar dengan berdegar-degar dan membesar-besarkan diri bahawa ia sanggup rnenemui Syeikh Suhaimi dan berani berlawan tikam-lidah dengan­nya, kerana apakah yang hendak ditakutkan daripadanya?

Tetapi apabila orang itu sudah sampai dihadapan rumah Syeikh Su­haimi maka ia hanya boleh berjalan berulang-alik sahaja dihadapan rumah itu, tidak berani masuk kedalam rumahnya itu, apatah lagi hendak meng­hadapinya dan berlawan tikam-lidah dengannya. Akhirnya ia telah pulang begitu sahaja tanpa berjumpa dengan Syeikh Suhaimi pun.

MEREKA TIDUR NYENYAK.

Lagi seorang tua murid Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) yang sekarang sudah meninggal dunia, namanya digelar orang sebagai “Pak Mat Hongkong” (yang terkenal di-Geylang Serai pada masa hidupnya) telah menceritakan bagaimana pada suatu hari tiga orang samsing telah datang ke-rumah Syeikh Suhaimi untuk hendak “mencari fasal” supaya boleh memukulnya. Tetapi apabila mereka masuk kedalam rumah Syeikh Suhaimi setelah dijemput masuk maka mereka terus berasa mengantuk dan selepas sebentar mereka telah tidur nyenyak dengan tidak sedarkan diri masing-masing. Lalu ketiga­tiga mereka itu telah diangkat oleh Syeikh Suhaimi seorang diri (iaitu se­orang dari mereka diangkat diatas bahu Syeikh Suhaimi dan seorang lagi diangkat pada tangan kanannya manakala orang yang ketiga itu diangkat pada tangan kirinya). Maka dengan cara itu ia telah membawa mereka dan menghantar mereka pulang ke-rumah masing-masing sedang mereka terus­ menerus tidur dengan nyenyaknya.

AMALAN-AMALAN DAN ‘IBADAT-’IBADAT SYEIKH SUHAIMI.

Selain daripada sembahyang-sembahyang fardhu yang dikerjakan pada awal waktunya maka semua sembahyang-sembahyang sunnat Rawatib Qab­liah dan Ba’diah tetap diamalkan oleh Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) den­gan tidak pernah putus-putus. Begitu juga sembahyang sunnat Witir selepas sembahyang ‘Isya’, dan sembahyang Dhuha, sama-ada di-rumahnya sendiri atau semasa berada di-rumah orang lain bahkan begitu juga didalam pelayar­an. Dan begitu juga sembahyang Gerhana matahari dan Gerhana bulan semua itu tidak pernah ditinggalkan olehnya kecuali jika ia uzur.

WIRID-WIRIDNYA DAN ZIKIR-ZIKIRNYA.

Sebagaimana telah diterangkan dahulu bahawa Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) ada mempunyai Wirid-wirid yang tertentu yang diamalkannya setiap hari selepas tiap-tiap sembahyang fardhu, dan Wirid-wirid itu men­gandungi ayat-ayat Quran dan Selawat, dan sebagimana telah disebutkan dahulu juga bahawa Syeikh Suhaimi telah mendapatnya daripada “Roh” Rasulullah s.a.w. sendiri ketika sedar atau jaga (iaitu BUKAN didalam keada­an mimpi) selepas tengah malam didalam Ka’bah di-Mekah Al-Mukarramah.

KITAB-KITAB PENGAJARANNYA.

Demikian juga sebagaimana telah disebutkan dahulu bahawa selama Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) didalam keadaan sehat dan. ‘afiat maka ia tetap sahaja mengajar akan Ilmu-ilmu Ugama IsIam, iaitu Tauhid, Fiqeh dan Tasauwuf tiap-tiap hari dan selepas sembahyang Juma’at, kecuali didalam bulan Puasa (Ramadhan) maka ia mengajar hanya selepas sembahyang ‘Asar sahaja, dan sekali-sekali ia mengajar juga lagi selepas sembahyang Tarawih.

Adapun nama kitab-kitab yang diajarkan oleh Syeikh Suhaimi itu ialah Syarah Fathul-Qarib, Fathul-Mu’in, Minhajul-Qawim, Syarhul-Azkia’ Fi Tarikil-Aulia’, Syarhu-Irsyadil-’Ibad fi Subulir-Rasyad, Tafsirul-Jalalain, dan sebuah kitab yang bernama “An-Nafhatul-Miskiah” yang dikarang oleh Syeikh Suhaimi sendiri didalam bahasa Arab dan terkandung didalamnya tiga bahagian: Kelebihan Menuntut ‘llmu, Kelebihan Membaca Maulid Nabi s.a.w. dan Tahlil yang dibaca tiap-tiap kali sebelum dibaca Maulid Barzanji dan Maulid Daiba’i. Selain daripada itu maka Syeikh Suhaimi telah juga men­garang kitab-kitab didalam bahasa Arab mengenai Isra’ dan Mi’raj, Tauhid atau ‘Agaid dan Iain-Iain lagi.

BACAAN MAULID NABI S.A.W.

Dan sebagaimana telah disebutkan juga dahulu bahawa Syeikh Suhai­mi (hafizah-Ullah) tidak pernah meninggalkan membaca Maulid Nabi s.a.w. iaitu BARZANJI pada tiap-tiap malam Juma’at, dan DAIBAI’ pada tiap-tiap malam lsnin. Dan dengan galakannya maka hingga sekarang murid-muridnya masih banyak yang membuat begitu di-masjid-masjid atau di-surau-surau ataupun di-rumah-rumah. Kaum ibu juga dibenarkan membaca Maulid itu didalam majlis mereka sendiri dengan suara yang kuat. Perkara ini telah di­tentang keras pada masa itu oleh kebanyakan Kiahi-kiahi dan Ulama’ di­Singapura dan di-Tanah Jawa, tetapi sekarang para Ulama’ dan Kiahi-kiahi yang tersebut nyatalah telah bersetuju dengan pendapat Syeikh Suhaimi ke­rana kita lihat sekarang disana-sini kaum wanita mengadakan majlis-majlis yang didalamnya diadakan Maulid yang dibaca oleh kaum wanita sendiri dengan suara yang kuat (nyaring) dan berlagu-lagu. Dan begitu juga mengenai bacaan Qur-an, Nasyid-Nasyid dan lain-lainnya, bahkan wanita-wanita se­karang juga berpidatu (bersyarah) atau bertanding membaca Qur-an dihadapan khalayak ramai yang ada didalamnya laki-laki dan wanita. Mereka yang tidak bersetuju dengan perkara yang tersebut tadi yang benarnya tidak mempunyai apa-apa alasan dari segi Syara , bahkan nyata mereka menurut perasaan sahaja. Bagaimanapun maka Syeikh Suhaimi lah melarang tentang diadakan pukulan kompang atau tambur didalam majlis Maulid, dan ia enggan hadhir didalam majlis-majlis yang seperti itu.

TANDA-TANDA KELEBIHAN SYEIKH SUHAIMI.

Selain daripada kejadian-kejadian yang luarbiasa yang telah tersebut dahulu yang telah berlaku pada Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) itu maka sekarang akan disebutkan lagi beberapa kejadian ganjil yang telah dilakukan oleh Syeikh Suhaimi.

Pada suatu masa, Syeikh Suhaimi dan beberapa orang dari murid-muridnya sedang membersihkan dan meratakan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah mesjid diatasnya,dan juga menggali tanah itu untuk mem­buat kolam bagi mesjid tadi, tiba-tiba salah seorang daripada murid-muridnya itu telah berkata sebagai bergurau-manja kepada Syeikh Suhaimi: “Kalaulah tengah kita haus dan penat ini kita boleh dapat buah anggur, alangkah bagus­nya?” Syeikh Suhaimi pun menjawab: “Betulkah awak semua hendak buah anggur itu sekarang?” Maka iapun berhenti dari membersihkan tanah itu se­bentar lalu menanggalkan songkok putihnya daripada kepalanya dan me­letakkannya terlentang diatas tapak-tangannya. Tiba-tiba songkok itu ke­lihatan penuh dengan buah anggur, lalu dengan tidak menunggu lagi iapun membahagi-bahagikan buah anggur itu-yang rasanya sungguh manis dan lazat-kepada mereka sekalian yang sedang bekerja membersihkan tanah itu.

PERARAKAN YANG DILARANG MENUNTUNNYA.

Ketika Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) menginap buat sementara di-Kampung Marikan, Batu Tiga, Serangoon Road, Singapura, tiba­ tiba pada suatu petang ia telah berkata begini: ” Nanti malam ada perarakan di-Jalan Seranggoon ini, tetapi kamu semua jangan keluar menuntunnya.” Ahli rumahnya dan murid-muridnya telah berasa hairan mendengarkan per­kataannya itu (iaitu suatu perarakan akan diadakan pada malam itu tetapi mereka dilarang pergi menuntunnya).

Rupa-rupanya pada malam itu, lebih-kurang pada tengah malam, bagi mereka yang belum tidur atau mereka yang tersedar daripada tidur, maka tiba-tiba kedengaranlah bunyi tembak-menembak. Setelah itu pada siangnya dapatlah diketahui bahawa suatu rompakan bersenjata telah berlaku di­kawasan Geylang, lalu perompak-perompak itu telah lari dan dikejar oleh pihak Polis sambil kedua-dua pihak itu bertembak-menembak. Perompak­perompak itu telah lari mengikutPaya Lebar Road,Macpherson Roaddan terus ke-Seranggoon Road berhampiran dengan rumah kediaman Syeikh Suhaimi itu. Perompak-perompak itu telah terus dikejar dan akhirnya telah ditangkap.

Selepas kejadian itu maka ahli-ahli rumahnya dan murid-muridnya telah fahamlah tentang perarakan yang dimaksudkan itu dan mengapa me­reka dilarang pergi menuntunnya.

KUDA BOLEH BERKATA-KATA.

Pada suatu hari Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) telah berkata kepada murid-muridnya: “Tidak berapa lama lagi kamu semua akan berjumpa den­gan kuda yang pandai bercakap.” Murid-muridnya terperanjat dan hairan mendengarkan yang demikian itu, lalu mereka berasa sangat ingin hendak bertemu dan melihat kuda yang pandai bercakap itu. Tidak berapa lama ke­mudian daripada itu, buat pertama kali, kereta ‘beca’ telah dibawa dari Negeri Cina dan digunakan di-Singapura. Sedia maklum bahawa kereta beca itu ber­jalan dengan ditarik daripada depannya oleh seorang Cina, sama sebagaimana seekor kuda menarik kereta. Diwaktu itu murid-murid Syeikh Suhaimi ter­ingatlah dan fahamlah tentang ramalan Syeikh Suhaimi bahawa mereka akan berjumpa dengan kuda yang pandai bercakap.

MERAMPAS ANAK ANGKAT.

Pada suatu masa yang lain pula maka seorang wanita dari Johor yang di dalam pertengahan umurnya, bekas isteri seorang Tengku, telah datang menghadap Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) di-Singapura dan menyatakan bahawa ketika ia masih menjadi isteri Tengku itu ia telah mengambil seorang anak kecil yang berketurunan Raja sebagai anak angkatnya dengan per­setujuan penuh daripada kedua ibu-bapa anak itu.

Tetapi apabila anak itu sudah besar sedikit dan boleh berkata-kata dan wanita itu pula sudah menjadi janda dengan sebab kematian suaminya (iaitu Tengku) itu, tiba-tiba ibu asal bagi anak itu telah mengambil anak itu semula dengan secara paksa daripada emak angkatnya tadi. Oleh kerana ibu asalnya itu berpengaruh kuat di-Johor, maka emak angkat itu tidaklah berani hendak membuat apa-apa secara terang-terang untuk hendak mencuba meminta anak angkatnya itu kembali kepadanya. Didalam keadaan hal ke­bingungannya itu, tiba-tiba ada seorang kenalannya telah menasihatkannya supaya ia pergi berjumpa Syeikh Suhaimi untuk meminta pertolongan di­dalam perkara itu.

ARAHAN SYEIKH SUHAIMI KEPADA WANITA ITU.

Setelah mendengar pengaduan wanita itu maka Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) telah menyuruh wanita itu sebagaimana berikut: “Ce’ keluarlah daripada rumah sebelum pukul tujuh pagi pada hari Rabu, sekian haribulan, dan jangan iengah terus pergi kesekian julun disekian tempat dan lunggu di situ. Perhatikan kereta yang datang daripada arah sekian. Nanti. Ce’ akan nampak kereta kepunyaan mereka datang. Tahanlah sahaja kereta itu nes­caya ia akan berhenti, dan anak itu ada didalamnya. Ce’ jangan lengah-lengah ambil sahaja anak itu dan terus bawanya ke-Singapura, dan biarkan dia diam di-Singapura. “

Wanita itu telah menurut betul-betul sebagaimana yang telah disuruh oleh Syeikh Suhaimi itu, dan ia dapati kemudiannya bahawa apa yang telah dikatakan oleh Syeikh Suhaimi itu tepat berlaku dengan sepenuhnya sehingga ia telah berjaya membawa anak angkatnya itu ke-Singapura dengan selamatnya. Dan wanita itu kemudian telah berkata bahawa suatu perkara yang sangat menghairankannya didalam peristiwa mengambil anak angkatnya itu ialah bahawa apabila ia mengambil anak angkatnya itu daripada pangkuan ibu asalnya didalam kereta itu, maka ibunya itu telah terdiam sahaja dengan tidak membuat apa-apa dan tidak juga berkata apa-apa pun.

Adaorang-orang menuduh bahawa Syeikh Suhaimi boleh menelah perkara-perkara atau kejadian yang belum berlaku itu adalah satu hal yang karut dan syirik, kerana, kata mereka, Tuhan sahaja yang tahu kejadian­kejadian yang belum berlaku, sebagaimana firmanNya didalam Al-Quran

Ertinya : “Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka : ‘Tiada siapa pun mengetahui perkara yang ghaib dilangit dan dibumi melainkan Allah.”‘

Kita jawab : Allah Ta’ala ada berfirman juga didalam Al Quran :

Ertinya : ” . . . . dan mereka tidak boleh mengetahui apa-apa dari ‘ilmu Tuhan kecuali apa yang Dia HENDAK memberitahu kepada mereka,” (iaitu mereka boleh mengetahui sesuatu perkara yang ghaib atau sesuatu kejadian yang belum berlaku jika Allah Ta’ala hendak memberitahunya kepada mereka).

MENGHALAU PENGACAU RUMAH.

Pada suatu masa sebuah rumah yang tiga tingkat di-Jalan Sultan, Sing­apura, telah dikacau atau diganggu oleh suatu keadaan ganjil dan menakut­kan. Orang-orang yang tidur disitu kerapkali apabila bangun daripada tidur telah dapati diri mereka berada ditepi longkang disebelah jalan besar yang ada dihadapan rumah itu. Beberapa bomoh telah dipanggil untuk mengatasi perkara itu tetapi tidak berjaya. Akhirnya Syeikh Suhaimi telah diundang dan ia telah dapat menghapuskan kejadian yang tersebut itu.

SYEIKH SUHAIMI SAKIT TENAT?

Pada suatu masa sedang Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) ber­ada di-Kelang, Selangor, tiba-tiba ia telah tidak sedar dan tidak bergerak­ gerak seolah-olah seperti seorang yang sakit tenat. Walaupun berbagai-bagai ikhtiar telah dibuat untuk menyembuhkannya namun tidak memberi bekas apa-apa. Tetapi setelah tiga hari berada didalam keadaan yang tersebut itu tiba-tiba ia telah sedar dan pulih seperti sediakala, hanya diketika itu ada se­tengah murid-muridnya dapat memerhatikan satu tanda bekas luka yang baharu pada lengan kanan Syeikh Suhaimi itu. Bagaimanapun maka hal itu tidaklah ada sesiapa yang hendak mengambil tahu lebih jauh lagi, lalu per­kara itupun senyaplah begitu sahaja dan telah dilupakan.

Tetapi selepas beberapa minggu kemudian, pada suatu hari Juma’at apabila Syeikh Suhaimi menjadi imam di-Masjid Ma’ruf (Singapura) itu maka ada beberapa orang telah melihat seorang India IsIam (yang sedang hadhir untuk sembahyang Juma’at disitu) telah berpindah-pindah tempat didalam masjid itu sambil ia memerhatikan bersungguh-sungguh kepada Syeikh Suhaimi yang sedang membaca khutbah Juma’at pada ketika itu.

MASIH MEMERHATIKAN.

Maka sesudah sembahyang Juma’ai itu Syeikh Suhaimi (hafizah – Ullah) pun mengajarlah sebagaimana biasa akan orang ramai seperti yang telah tersebut dahulu itu. Tetapi rupa-rupanya orangIndiatadi masih ada duduk diantara mereka yang hadhir di-majlis itu, dan ia masih juga memer­hatikan wajah Syeikh Suhaimi dengan bersungguh-sungguh.

Akhirnya ada seorang murid Syeikh Suhaimi telah bertanya kepada orangIndiaitu tentang halnya yang ganjil tadi, iaitu apa sebabnya ia ber­sungguh-sungguh memerhatikan Syeikh Suhaimi dengan tidak sudah-sudah itu. Iapun telah menjawab bahawa ketika ada pergaduhan besar di-India di­antara orang-orang Islam dan Hindu beberapa minggu yang lalu maka ia telah melihat dengan sah dan jelas bahawa Syeikh Suhaimi itulah salah seorang yang bersama-sama telah berjuang membela orang-orang Islam didalam per­gaduhan itu. Kemudian bukan itu sahaja; apabila murid-murid Syeikh Su­haimi mengira masa pergaduhan di-India itu maka didapatilah bahawa per­gaduhan itu telah berlaku tepat pada sama satu masa yang didalamnya Syeikh Suhaimi berada didalam keadaan yang tidak sedar itu.

MARILAH RENUNGKAN PERKARA INI.

Cubalah pembaca-pembaca sekalian renungkan hal ini. Apakah erti­nya? Pada mana itu tiada sesiapa yang mahu menanyakan perkara itu kepada Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) , tetapi sudah nyatalah sekarang ba­hawa pada masa berlakunya pergaduhan itu di-India sebagaimana yang telah tersebut dahulu itu maka suatu kejadian yang sungguh pelik telah berlaku terhadap diri Syeikh Suhaimi, iaitu dirinya atau tubuhnya itu telah ternam­pak seolah-olah sakit atau pengsan dan terbaring di Kelang, padahal diwaktu itu juga ia sedang berada di-India berjuang membela orang-orang Islam di­dalam pergaduhan yang telah tersebut itu. Dan daripada hal ini jusa maka dapatlah kita faham tentang timbulnya tanda luka pada lengan kanannya itu setelah ia sedar daripada “sakitnya” itu.

ADA DI-DUA TEMPAT PADA SAMA SATU MASA.

Menurut kenyataan Saiyid Muhammad Nun bin Saiyid Hasan Al-Attas, iaitu salah seorang murid Syeikh Suhaimi yang karib padanya, bahawa Sy­eikh Suhaimi (hafizah-Ullah) banyak kali telah berulang-alik diantara Sing­apura dan Jawa didalam masa yang sebentar sahaja dengan tidak menaiki apa-apa kenderaan, serta membawa balik bersama-samanya barang-barang yang tertentu, bahkan ada masanya Syeikh Suhaimi sendiri memberitahu bahawa ia baharu pergi menziarah Sultan Solo yang pada masa itu menjadi Raja di-Jawa. Dan Sultan Solo itu pula dikatakan oleh orang bahawa dia adalah seorang Wali-Ullah, kerana baginda ialah seorang yang sangat salih serta ternampak padanya berbagai perkara-perkara yang ganjil.

Dan pada ketika Sultan Solo itu mangkat maka ada orang yang telah kenal baik dengan Syeikh Suhaimi berkata bahawa ia telah nampak Syeikh Suhaimi ada bersama-sama orang-orang yang menghantar jenazah baginda ke-kuburnya di-Jawa itu, padahal diketika itu juga murid-murid Syeikh Su­haimi tahu dan nampak bahawa Syeikh Suhaimi ada di-Singapura menjadi imam dan mengajar murid-muridnya seperti biasa.

ADA DI-TIGA TEMPAT PADA SAMA SATU MASA.

Seorang murid Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) yang dikenali dengan gelaran Wak Saniman, seorang penghulu yang tinggal di-Parit Saniman, Pon­tian, Johor , telah menceritakan satu kejadian mengenai Syeikh Suhaimi be­gini: Pada suatu masa, di-Singapura, Syeikh Suhaimi telah menyuruh salah seorang muridnya pergi kesuatu tempat yang tertentu di-Pasir Panjang pada jam satu malam tepat kerana Syeikh Suhaimi hendak menemuinya disana. Tetapi Syeikh Suhaimi telah menyuruh juga seorang muridnya yang lain pergi kesuatu tempat yang tertentu di-Geylang pula pada jam satu malam tepat juga kerana ia hendak menjumpainya disitu. Bahkan bukan setakat itu sahaja kerana ia telah menyuruh muridnya yang lain lagi supaya pergi ke­suatu tempat di-Bukit Timah pada jam satu malam tepat juga kerana ia hen­dak menjumpai murid ini disana. Dengan sebab suruhan yang ganjil ini maka timbul tanda tanya: Adakah Syeikh Suhaimi hendak bergurau-gurau sahaja dengan murid-muridnya? Bagaimanakah ia boleh berada di-tiga tempat pada sama satu masa?

Murid-murid yang bertiga orang tadi telah mematuhi suruhan Syeikh Suhaimi itu. Kemudiannya tiap-tiap seorang daripada mereka telah menyata­kan bahawa tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh Suhaimi itu maka tiap-tiap seorang daripada mereka telah betul ditemui oleh Syeikh Suhaimi pada tempat-tempat yang dijanjikan itu pada jam satu malam tepat. Ketika berjumpa dengan Syeikh Suhaimi itu maka tiap-tiap seorang dari mereka te­lah diberi nasihat dan lain-lain perkara oleh Syeikh Suhaimi.

Wak Saniman tadi telah ditanya tentang apakah sebab atau tujuan Syeikh Suhaimi melakukan perkara yang tersebut, iaitu menampakkan diri­nya pada tiga tempat yang berlainan kepada tiga orang muridnya didalam sama satu masa. Dijawab oleh Wak Saniman lebih-kurang bahawa pada masa itu ada setengah-tengah muridnya suka bertengkar-tengkar diantara satu dengan lain didalam beberapa perkara yang tertentu, dan apabila dinasihat­kan oleh Syeikh Suhaimi supaya ditinggalkan pertengkaran-pertengkaran yang seperti itu maka mereka nampaknya masih cuai hendak menurut nasi­hat itu dengan penuh. Maka dengan ditunjukkan kelebihan yang tersebut itu mereka telah lebih sedar akan hal guru mereka dan berasa insaf akan ke­lakuan mereka yang kurang elok yang telah ditegurkan oleh guru mereka itu. Lalu mereka pun telah menerima teguran atau nasihat itu, dan selepas itu maka pertengkaran-pertengkaran yang tersebut tadi telah tidak berlaku lagi

Tetapi rasanya ada lagi lain sebab Syeikh Suhaimi menunjukkan ke­lebihannya yang baru tersebut itu sebagaimana akan datang perkara itu.

BERADA DI-MEKAH DAN SINGAPURA PADA SATU MASA.

Satu kejadian yang seperti itu juga telah diceritakan oleh salah seorang murid Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) begini: Murid itu telah pergi men­gerjakan Haji di-Mekah. Sedang ia duduk didalam Almasjidil-Haram membaca “Aurad” yang termaklum itu (dengan tidak menggunakan bijian tasbih) tiba­tiba ia melihat Syeikh Suhaimi datang kepadanya lalu berkata lebih-kurang begini: Di mana tasbih awak?” Dijawab oleh murid itu: “Saya tidak ada tasbih. penembahan. ” Disahut oleh Syeikh Suhaimi: ” Kalau tidak ada tasbih bagaimana awak boleh menghitung bilangan bacaan-bacaan awak itu? Nah. ambillah tasbih saya ini.” Lalu Syeikh Suhaimi pun menghulurkan tasbihnya itu kepada muridnya tadi. Tasbih itu berwarna hitam, dan banyak diantara murid-murid Syeikh Suhaimi kenal akan tasbihnya itu. Dan setelah itu maka Syeikh Suhaimi pun berjalanlah meninggalkan murid tadi.

Kemudian, apabila murid itu balik ke-Singapura maka ia dapati baha­wa Syeikh Suhaimi sudah pun ada di-Singapura. Lalu murid tadi berkatalah kepada murid-murid lain: ” Kiahi Agung rupanya baharu-baharu ini naik Haji. Aku jumpa dia di-Mekkah didalam Masjid- Haram.” Dijawab oleh kawan-ka­wannya itu: “Tetapi Kiahi Agung sepanjang musim Haji yang baharu lepas ini ada di-Singapura, kerana tiap-tiap hari dia telah mengajar seperti biasa dan tiap-tiap hari juga ia telah menjadi imam di-Masjid ala’ruf.” Lalu muridnya yang baharu balik dari Mekah itu telah menunjukkan tasbih yang telah diberikan kepadanya oleh Syeikh Suhaimi didalam Masjid-Haram itu, dan se­tengah daripada murid-muridnya yang melihat tasbih itu kenallah dengan segera bahawa tasbih itu memang benar dulunya kepunyaan Syeikh Suhaimi. Maka inilah lagi satu contoh kejadian yang menunjukkan bahawa Syeikh Suhaimi boleh berada di-dua tempat pada sama satu masa.

BUAH KERAS YANG BERAPI.

Pada suatu hari Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) telah hadhir didalam satu majlis di-Singapura. Dan hadhir bersamanya ialah besannya, iaitu Kiahi Yusuf, yang dimasa itu ialah yang menjadi ketua Tarikat Nakhsyabandiah di­Singapura .Tiba-tiba didalam majlis itu ada seorang mengeluarkan sebiji buah keras pada sakunya lalu dengan tersenyum-senyum iapun menggenggam buah keras itu didalam tangannya dan buah keras itupun pecah dengan mudah sa­haja. Bunyi pecahnya itu kuat dan menarik perhatian. Orang itu telah men­geluarkan lagi beberapa buah keras daripada sakunya dan telah memecahkan­nya lagi dengan cara yang telah tersebut itu juga.

Buah keras memanglah keras, dan itulah sebab diberi nama begitu, dan memang susah hendak dipecahkan apatah lagi dengan digenggam sahaja di­dalam sebelah tangan. Orang-orang yang hadhir fahamlah dengan nyata ba­hawa orang itu memang hendak menunjuk-nunjukkan kehandalannya itu kepada mereka.

Setelah ia memecahkan buah keras itu beberapa biji, tiba-tiba Syeikh Suhaimi pun mengeluarkanlah juga sebiji buah keras daripada sakunya lalu meletakkannya dihadapan orang tadi dan mempelawanya memecahkan buah keras itu. Tiba-tiba kelihatan buah keras itu menyala dan berapi. Orang itu telah terkejut melihat yang demikian, tetapi supaya tidak malu maka iapun terpaksalah rnencekut juga buah keras yang sedang menyala itu. Tetapi ia telah mengadoi dalam kesakitan ketika menggenggam buah keras itu dan ia segera melepaskannya daripada tangannya. Tapak tangannya menjadi merah dan bengkak dan orang itu nyatalah didalam kesakitan.

Maka Syeikh Suhaimi Ialu memandang kepada besannya, Kiahi Yusuf, iaitu ketua Tarikat Nakhsyabandiah di-Singapura pada ketika itu sebagai­mana telah tersebut dahulu. Kiahi Yusuf lalu menganggukkan kepalanya dan iapun meminta segelas air sejuk daripada tuan rumah. Setelah dijampinya iapun memberi air itu kepada orang yang sedang kesakitan tadi, maka tidak lama selepas itu orang itupun tenang dan kesakitannya telah hilang.

PUASA SEHARI LEBIH DAHULU.

Seorang yang bernama Radin Kassim yang tinggal di-Fernhill Road atau Wayang Satu dan selalu sembahyang Juma’at di-Masjid Ma’ruf telah menceritakan bahawa Syeikh Suhaimi memanglah memulakan puasa Rama­dhan tiap-tiap tahun dengan hisab. Dari itu ia puasa, biasanya, sehari lebih dahulu daripada orang ramai dan ia berhari-raya sehari lebih dahulu daripada mereka, kerana mereka berpuasa dengan Ro’yah (iaitu melihat anak bulan). Perbuatan Syeikh Suhaimi tadi memanglah diikuti oleh murid-muridnya sekalian

Setengah-setengah dari orang ramai tadi telah tidak senang hati ter­hadap perjalanan Syeikh Suhaimi berpuasa dan berhari-raya sehari terdahulu daripada mereka itu. Laiu mereka telah mengadukan perkara itu kepada Kadhi Besar yang pula telah menyampaikan pengaduhan itu kepada Setia­usaha Tanah Jajahan British yang pada masa itu ialah “Tuan Farrer”. Hingga sekarang namanya itu masih diingati dengan “FarrerPark”, “Farrer Road” dan lain-lain lagi.

SYEIKH SUHAIMI DIUNDANG.

“Tuan Farrer” telah mengundanglah Syyeikh Suhaimi supaya menemui­nya untuk hendak menanyakan perkara itu. Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) telah menunaikan undangan itu dan ia telah menerangkan sebab-sebab ia ber­puasa dan berhari-raya dengan Hisab dan dengan mendahului sehari daripada orang ramai. Sebabnya ia berpuasa dengan Hisab ialah supaya ia dapat puasa penuh atau cukup sepanjang bulan ramadhan itu. Jika ia puasa dengan Ro’­yah maka biasanya puasa itu terlambat sehari, sedangkan tiap-tiap hari di­dalam bulan Ramadhan itu kelebihannya terlalu banyak bagi orang yang mempuasakannya. Dari itu jika “tercicir” satu hari daripadanya maka tentu­lah terlalu banyak pula kerugian bagi orang yang tidak mempuasakannya itu.

Begitu juga jika dengan Ro’yah maka boleh jadi seorang berpuasa pada akhir Ramadhan sedangkan pada hakikatnya boleh jadi hari itu sudah masuk awal Syawal, maka jika begitu nescaya kelebihannya sangat kurang daripada jika hari itu masih betul tiga puluh hari bulan Ramadhan.

Tuan Farrer itupun menanya lagi kepada Syeikh Suhaimi tentang ba­gaimana ia dapat percaya bahawa ia boleh mengira awal Ramadhan itu den­gan tepat? Adakah ia seorang ahli Falak yang mahir? Dijawab oleh Syeikh Suhaimi dengan rengkas bahawa ia dari sekarang juga boleh kira awal Rama­dhan tiap-tiap tahun dengan tepat walaupun hingga seratus tahun akan datang.

TELAH MENYELIDIK LEBIH DAHULU.

Tuan Farrer tadi, sebelum ia hendak menjumpai Syeikh Suhaimi (hafi zah-Ullah) maka terlebih dahulu ia telah menanyakan hal-hal Syeikh Suhai­mi itu daripada berapa orang yang tertentu, dan ia telah diberitahu bahawa Syeikh Suhaimi itu perkataannya semua tepat dan benar.

Setelah mendengar jawapan Syeikh Suhaimi sebagaimana yang telah tersebut diatas tadi maka iapun berkatalah kepada Syeikh Suhaimi: “Baiklah, saya mahucubaperkataan tuan haji tadi dengan satu ujian.”

Tuan Farrer dan beberapa orang yang termuka bersama-sama Syeikh Suhaimi telah menaiki sebuah motor-bot besar lalu belayar sehingga sampai kesuatu tempat yang jauh juga daripada pelabuhan. Disitu motor-bot itupun berlabuh Ialu Tuan Farrer berkatalah kepada Syeikh Suhaimi: ‘ Saya mahu campakkan sebiji batu kedalam air sekarang dan saya mahu tuan hati beri­tahu kepada saya bilamana sampainya batu itu dibawah laut dan berapa da­lam pula laut disitu.” Tuan Farrer pun mencampakkan batu itu kedalam laut. Pada ketika itu juga Syeikh Suhaimi pun dilihat mulalah menghitung jari-jari tangannya. Kemudian iapun berkata: “Batu itu sekarang sudah sam­pai dibawah laut dan dalamnya laut itu disini ialah seratus kaki.”

Tuan Farrer pun menyuruhlah seorang kelasi motor-bot itu supaya mengukur dengan alat yang tertentu (iaitu satu jenis tali yang digantungkan timah dihujungnya) akan dalamnya laut disitu. Kelasi itu telah segera me­nurut arahan Tuan Farrer tadi, lalu ia menyatakan bahawa dalamnya laut disitu ialah benar seratus kaki. Untuk lebih sah perkara itu maka Tuan Farrer telah menyuruh lagi seorang kelasi lain supaya sekali lagi mengukur dalam­nya laut tadi, dan kelasi yang kedua ini juga mengesahkan bahawa laut itu benar seratus kaki dalamnya.

Apabila telah nyata yang demikian itu kepada Tuan Farrer maka iapun terus memeluk Syeikh Suhaimi, dan kemudian iapun berkata: “Saya rasa tuan haji boleh dapat tahu awal bulan puasa dengan betul. Cuma saya harap jika tuan haji dan murid-murid tuan haji berhari-raya lebih dahulu daripada orang-ramai janganlah nampak-nampakkan hal itu kepada mereka.”

MENGHILANGKAN DIRI.

Telah dikhabarkan oleh seorang muria Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) yang bernama Haji Abdul Hamid bin Mirhani (yang pada satu masa dahulu pernah menjadi imam Masjid Taqwa di-Geylang) bahawa Syeikh Suhaimi telah berkata kepada murid-muridnya di-Singapura supaya jangan mencarinya selepas sembahyang Maghrib sehingga sembahyang Isya’selama beberapa hari. Kata Haji Abdul Hamid itu lagi bahawa ia sendiri dan lain-lain murid Syeikh Suhaimi telah menyaksikan bahawa tiap-tiap lepas sembahyang Maghrib didalam beberapa hari yang tersebut itu, sedang Syeikh Suhaimi duduk dihadapan mereka ditepi mihrab (tempat imam) di-Masjid Ma’ruf itu tiba-tiba ia ghaib (hilang) daripada penglihatan mereka. Kemudian Syeikh Suhaimi akan kelihatan semula pada ketika bilal membaca Iqamah untuk sembahyang Isyak

WALI-ULLAH.

Pendeknya banyaklah lagi kejadian-kejadian yang ganjil dan menghai­rankan telah berlaku pada Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) ataupun telah dilakukan olehnya yang tidaklah dapat dimuatkan didalam kitab yang kecil ini. Bagaimanapun, daripada kejadian-kejadian yang telah tersebut itu maka murid-muridnya telah yakin dengan tiada syak bahawa Syeikh Suhaimi ialah seorang Wali-Ullah.

“SERU NAMA AKU”

Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) telah berpesan dan juga memberitahu keluarganya dan murid-muridnya bahawa jika sesiapa diantara mereka me­nemui sesuatu bahaya atau kesusahan atau ada sesuattu hajat maka mereka serulah namanya, insya’Allah ia akan menolong mereka. Pesanan Syeikh Suhaimi ini telah diikuti oleh keluarganya dan murid-muridnya. Maka seruan itu telah berhasil pada umumnya dengan syarat bahawa orang yang me­mohon pertolongan itu hendaklah menurut titah perintah Allah s.w.t., dan menjauhkan larangan-laranganNya serta tidak cuai mengamalkan amalan. amalan yang telah diijazahkan kepadanya oleh Syeikh Suhaimi.

Pesanan yang seperti ini tidaklah berbeza dari kebanyakan Tarikat­ tarikat lain yang hak, kerana pengasas-pengasas Tarikat-tarikat yang lain itu juga ada berpesan seperti itu kepada murid-murid atau pengikut-pengikut mereka.

TEBU LEMBUT SEPERTI KAPAS.

Pada suatu masa beberapa orang murid-murid Syeikh Suhaimi telah sesat didalam sebuah hutan ketika hendak mendaki Gunung Pondok (Gu­nung Berapit) di-negeri Perak, lalu mereka telah berasa terlalu dahaga. Me­reka pun teringat akan pesanan Syeikh Suhaimi yang baharu tersebut tadi, lalu mereka pun menyeru namanya dan meminta pertolongan supaya di­dapati air untuk minum dan juga supaya ditunjukkan jalan untuk selamat daripada kesesatan itu. Tiba-tiba tidak berapa lama selepas itu mereka telah menjumpai serumpun pokok tebu, lalu mereka pun terus mematahkannya. Mereka dapati bahawa tebu itu mudah sahaja dipatahkan serta isi tebu itu lembut seperti kapas dan rasanya pula lebih manis daripada tebu biasa. Dan selepas itu mereka pun menjumpai jalan, dan mereka telah selamat.

TERLUPA MEMBAWA WANG TAMBANG.

Dilain masa pula ada seorang muridnya disalah sebuah kampung hen­dak belayar menaiki kereta-api. Apabila ia tiba diperhentian kereta-api itu tiba-tiba ia dapati wangnya telah tertinggal. Kalaupun ia hendak balik ke­rumahnya untuk mengambil wangnya itu maka rumahnya itu jauh, padahal masa kereta-api itu tiba sudah hampir dan ia mesti menaiki kereta-api itu un­tuk menghasilkan tujuannya. lapun teringat akan pesanan Syeikh Suhaimi itu, lalu apabila ia telah berada didalam kereta-api tadi maka iapun menyeru Syeikh Suhaimi untuk meminta pertolongan. Maka tukang tiket kereta-api itu nampaknya tidak melihat akan dia dan tidaklah meminta wang tambang itu daripadanya.

UNTUK OBATAN.

Begitu juga banyak daripada murid-muridnya apabila terkena sesuatu penyakit, mereka segera menyeru kepadanya meminta supaya disembuhkan penyakit itu maka biasanya penyakit itu telah sembuh. Bahkan banyak dari­pada murid-muridnya itu telah mengubatkan orang-orang lain dengan men­yeru nama Syeikh Suhaimi dan meminta pertolongan daripadanya maka pada umumnya permintaan mereka telah berhasil dan berjaya.

SILAT DAN MENJAGA DIRI.

Bahkan hingga sekarang, dengan cara dan syarat yang tertentu maka ribuan pemuda (dan pemudi juga) boleh bermain pencak atau silat dengan gaya yang istimewa, iaitu tanpa guru yang zahir, hanya dengan membaca be­berapa potongan ayat AI-Quran dan Selawat Nabi s.a.w. dan kemudian men­yeru nama Syeikh Suhaimi dan meminta supaya dia mengajarkan mereka bermain pencak itu. Dan begitu juga ramai daripada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang tersebut itu telah dapati diri mereka terselamat dan terlepas daripada berbagai-bagai bahaya termasuk bahaya senjata dengan se­bab mengambil ayat-ayat Al-Quran yang tertentu daripada wakil-wakil Syeikh Suhaimi dan membacanya selepas sembahyang serta menyeru kepada Syeikh Suhaimi untuk menolong mereka ketika didalam bahaya itu. Dan disyaratkan lagi bahawa mereka mendapat Ijazah daripada wakil wakil itu.

Pendeknya banyaklah lagi pengalaman-pengalaman yang ganjil yang didapati oleh murid-murid Syeikh Suhaimi itu apabila mereka menyeru na­manya untuk menghasilkan sesuatu hajat yang tertentu.

Maka dengan sebab itu, iaitu meminta pertolongan kepada Syeikh Suhaimi, datanglah tuduhan daripada orang-orang yang berfahaman Wahabi bahawa perbuatan itu “syirik” (kafir) kerana menyekutukan Syeikh Suhaimi dengan Allah Ta’ala. Disini eloklah diberitahu bahawa saya nyatakan bahawa saya sudah menyusun sebuah kitah yang bertajuk “Hakikat Syirik” (atau “Apa itu syirik?”) untuk menjawab tuduhan itu.

HENDAK PERGI LAMA (DENGAN CARA GHAIB).

Setelah segala yang tersebut itu maka pada suatu hari Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) telah memanggil setengah-tengah keluarganya dan beberapa orang murid-muridnya yang karib untuk berunding. la telah berkata kepada mereka bahawa masanya sudah sampai untuk ia “GHAIB” daripada mereka. Tetapi ia bukan mati kerana ia akan kembali semula.

Selain daripada itu maka ia juga telah menerangkan kepada mereka tentang mengapa ia akan ghaib itu, kemana ia akan pergi, dan mengapa pula ia akan kembali semula; dan siapa ia akan jadi, dan lain-lain perkara lagi.

Dan ia berkata lagi bahawa siapa yang panjang umur akan melihat dan men­jumpainya lagi. Kemudian Syeikh Suhaimi telah mengingatkan mereka ba­hawa satu daripada tanda-tanda yang penting untuk mengenalkan dia apa­bila ia kembali semula nanti ialah sebijik tahi-lalat hidup yang ada pada tempat yang tertentu dipipi kanannya, dan ia berpesan kepada mereka su­paya jangan memberitahu kepada sebarang orang tentang tempat yang tepat bagi tahi-lalat tadi kecuali kepada keluarganya dan murid-muridnya yang sudah lama dan tekun mengamalkan amalan-amalannya serta sudah nyata kejujurannya.

Maka oleh kerana ia tidak lama lagi akan “GHAIB” itu padahal ia bukan mati dan akan kembali semula, iapun telah berunding dengan me­reka yang hadhir sebagaimana telah tersebut tadi tentang apakah cara yang baik sekali ia meninggalkan mereka. Adakah lebih baik ia pergi dengan meng­hilangkan dirinya begitu sahaja, ataupun ia pergi dengan meninggalkan se­suatu yang nampaknya sahaja sebagai jasadnya untuk menggantikan dirinya yang sebenar itu (iaitu dinampakkan sahaja seolah-olah ia mati)? .

Setelah berunding maka keputusan yang telah diambil ialah: Syeikh Suhaimi janganlah pergi dengan ghaib atau hilang begitu sahaja, kerana yang demikian itu boleh menimbulkan salah-sangka atau tuduhan dari orang ramai atau jiran-jiran atau lain-lainnya bahawa Syeikh Suhaimi boleh jadi sudah di­bunuh atau dicolek atau sebagainya, dan ini pula pasti akan mendatangkan fitnah dan kesusahan dengan pihak polis. Dari itu maka yang eloknya ialah Syeikh Suhaimi pergi dengan meninggalkan sesuatu yang dinampakkan se­bagai jasadnya untuk menggantikan dirinya yang sebenar itu.

“MENINGGAL”

Tiada beberapa hari selepas rundingan yang tersebut itu maka Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) pun “meninggallah” di-Kampung Teluk Pulai, Kelang, Selangor, pada Ahad, 21 haribulan Rejab, tahun 1343 Hijrah, ber­samaan dengan tahun 1925 Masihi, dan “ganti” Syeikh Suhaimi itu telah dikebumikan di-tanah perkuburan Kelang.

Nyatalah boleh difaham daripada apa yang telah tersebut tadi iaitu perundingan yang telah tersebut itu bahawa Syeikh Suhaimi belum wafat.

SATU BUKTI LAGI.

Selain daripada perundingan yang telah tersebut tadi yang menunjuk­kan Syeikh Suhaimi belum mati, maka dikemukakan lagi beberapa kejadian yang menguatkan hakikat itu, iaitu seperti berikut

Haji Mansor bin ‘Umar (yang pada masa ditulis tulisan ini berdiam di Kampung Skudai, Johor, telah berkata kepada saya (Taha Suhaimi) bahawa ia telah diberitahu oleh Kiyahi Fadhli Bin Syafi’i (iaitu salah seorang dari Khalifah Syeikh Suhaimi, dan ia baharu meninggal di Pontian, Johor), bahawa pada masa Syeikh Suhaimi berdiam di Teluk Pulai, Kelang, itu maka Kiyahi Fadhli tadi kebetulan telah pergi ke Port Swettenham (yang sekarang di namakan Pelabuhan Kelang) kira-kira 3 kilometer jauhnya daripada Teluk Pulai itu, tiba-tiba ia telah berjumpa dengan Syeikh Suhaimi disana, dan dengan tiba-tiba juga Syeikh Suhaimi telah menyuruh Kiyahi Fadhli segera pergi ke rumah Syeikh Suhaimi di Teluk Pulai itu dan lihat apa sedang berlaku disana.

Kiyahi Fadhli pun tidak lingah terus pergi ke rumah Syeikh Suhaimi itu, dan setibanya disana ia telah melihat ramai orang-orang sedang berada di rumah Syeikh Suhaimi itu, lalu ia pun segera bertanya kepada salah seorang yang berada disitu mengapa ada ramai orang di rumah Syeikh Suhaimi itu, lalu telah dijawab oleh orang itu bahawa Syeikh Suhaimi telah meninggal dunia. Kiyahi Fadhli pun terperanjat besar : Baru sahaja ia telah berjumpa Syeikh Suhaimi di Port Swettenham, dan bukan itu saja bahkan Syeikh Suhaimi sendiri yang telah menyuruhnya segera pergi ke rumah Syeikh Suhaimi di Teluk Pulai itu, dan juga ia telah menyuruh Kiyahi Fadhli lihat apa yang sedang berlaku disitu. Ini bererti bahwa Syeikh Suhaimi yang masih hidup dan sedang berada di Port Swettenham telah menyuruh Kiyahi Fadhli pergi ke rumah Syeikh Suhaimi di Teluk Pulai untuk menyaksikan bahawa Syeikh Suhaimi telah meninggal pula di Teluk Pulai itu – Syeikh Suhaimi sudah mati dirumahnya di Teluk Puiai tetapi dimasa itu juga ia masih hidup di Port Swettenham. Bagaimanakah kedudukan yang sebenar dalam kejadian itu?

Lalu terlintas pada hati Kiyahi Fadhli bahawa kematian Syeikh Suhaimi di Teluk Pulai itu tidak mungkin berlaku bahkan Syeikh Suhaimi hendak menunjukkan satu bukti bahawa ia belum wafat, dan kematiannya yang dilihat di rumahnya itu adalah sebagai zahir sahaja, bukan hakikat.

Dan kita tentulah masih ingat mengenai perundingan Syeikh Suhaimi yang tersebut dahulu itu yang keputusannya ialah Syeikh Suhaimi akan “ghaib” dan ia belum mati.

Kita juga tentu masih ingat lagi bahawa didalam kitab Sejarah Hi dup Syeikh Suhaimi ini sudah disebutkan bahawa dengan karamahnya ia dapat menampakkan dirinya berada di dua atau tiga tempat pada samasatu masa. Dari itu tentulah ia juga dapat menampakkan “dirinya” sebagai sudah mati pada satu tempat padahal ia masih hidup dan berada ditempat lain.

TINGGAL KAIN KAPAN SAHAJA.

Lagi satu bukti yang menunjukkan bahawa Syeikh Suhaimi belum mati ialah bahawa salah seorang lagi Khalifah Syeikh Suhaimi yang dikenal dengan nama Kiyahi Mustahab telah berkata bahawa ia adalah salah seorang yang telah masuk kedalam lobang lahad (kubur) untuk menerima dan memasukkan ‘ma, at’ Syeikh Suhaimi kedalam lobang lahad itu. Setelah keranda Syeikh Suhaimi itu diletakkan di tepi lobang lahad tadi, maka tete­kala diangkat bahagian atas keranda itu tiba-tiba Kiyahi Mustahab dan orang­orang yang ada dekat disitu telah melihat bahawa mayat Syeikh Suhaimi tidak ada disitu, hanya yang ada ialah kain kapan sahaja.

DIKUATKAN OLEH SEORANG LAIN.

Kejadian yang aneh yang baharu tersebut tadi telah disahkan oleh seorang lain sebagaimana berikut :­

Pada tahun 1982, ketika saya (Taha Suhaimi) menjadi salah seorang Syeikh Haji Singapura, maka dua orang daripada jemaah-jemaah saya untuk menunaikan Haji ke Mekkah ialah Haji Ahmad Bin Haji Bakri dan isterinya Hajjah Ramlah Binti Abdullah dari Johor Bahru. Ketika kembali daripada Mekkah, dengan sebab-sebab yang tertentu mereka telah mengambil ijazah untuk mengamalkan Aurad Muhammadiah itu. Kemudian mereka dapati bahawa emak saudara Haji Ahmad itu yang bernama Sa’udah Binti Abdur­Rasyid, berdiam di Kampung Bedara Kuning, Batu Pahat, telah berkata bahawa ia dan suaminya Sayuti Bin Abdul-Mu’in juga telah mengamalkan Aurad Muhammadiah itu daripada semenjak adanya lagi Syeikh Suhaimi, dan ia telah berkata lagi bahawa bapa saudaranya yang ia ingat namanya hanya sebagai “Wa’Mail” telah berkata bahawa ketika “mayat” Syeikh Suhaimi itu diusung ke kubur untuk dikebumikan, dan setelah kerandanya diletak ditepi kubur maka ketika bahagian atas keranda itu diangkat tiba­tiba ia lihat bahawa “mayat” Syeikh Suhaimi tidak ada didalam keranda itu, bahkan yang ada hanyalah kain kapan sahaja, lalu kain kapan itu sahajalah yang telah dikembumikan didalam kubur itu.

Ini lagi adalah satu penyaksian yang menunjukkan bahawa mayat Syeikh Suhaimi itu tidak ada didalam keranda tadi, dan ini pula membukti­kan bahawa Syeikh Suhaimi belum mati.

PENGINGATAN.

Saya (Taha) percaya banyak lagi pengikut pengikut dan murid-murid Syeikh Suhaimi yang telah mengusung janazah itu telah dapat melihat dan mengetahui hal itu dan mereka tentulah telah menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang lain, tetapi tentulah tiada siapa yang menulisnya dimasa itu, dan` banyak daripada mereka itu talah mati, dan perkara itu telah semakin senyap dan dilupakan lalu hilang kecuali dua-tiga orang sahaja yang masih hidup dan masih ingatkannya, dan dapat menyampaikan berita peristiwa itu kepada sebahagian kecil dari orang-orang kemudian, dan itu pun sudah kabur-kabur sahaja.

MASIH DIJUMPAI LAGI.

Syeikh Khairullah bin Muhammad Suhaimi (anak lelaki yang ketiga bagi Syeikh Suhaimi) telah berkata bahawa walaupun Syeikh Suhaimi sudah “ghaib”, tetapi bukti yang. nyata tentang ia masih hidup itu ialah dari se­masa kesemasa (tetapi jarang-jarang) ia masih datang menjumpai atau men­ziarahi Syeikh Khairullah di-Kelang, bahkan ia telah memberi satu ayat Al Qur-an untuk di’amalkan dan dibaca jika bila-bila penting hendak menjumpainya. Tetapi Syeikh Khairullah telah berkata bahawa dimasa ke­mudian-kemudian ini Syeikh Suhaimi memberitahunya bahawa ia mungkin tidak boleh datang lagi kerana urusannya semakin bertambah dengan sebab masa ia “kembali” itu sudah semakin hampir.

Bagaimanapun, insya’Allah, ia masih tetap dapat menolong akan se­siapa daripada murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya yang mahu me­minta pertolongan daripadanya dengan secara ghaib atau bathin itu. Bahkan Syeikh Suhaimi telah berkata lagi bahawa satu daripada tanda ia sudah ham­pir kembali itu ialah semakin ramai “orang-orang ghaib” yang akan datang kepada murid-muridnya dan menghampiri mereka untuk menjaga dan mem­beri pertolongan kepada mereka dengan syarat mereka memelihara dan me­nunaikan hukum-hukum Allah serta tekun menjalankan atau mengamalkan bacaan-bacaan yang diambil daripadanya atau daripada wakil-wakilnya.

Sudah diterangkan dahulu mengenai tuduhan bahawa “meminta tolong kepada Syeikh Suhaimi atau lain-lain makhluk itu syirik, iaitu menye­kutukan Allah dengan makhluk” maka tuduhan-tuduhan yang seperti itu sudah dijawab didalam sebuah kitab yang bertajuk “Hakikat Syirik” (atau “Apa itu Syirik”).

BAGAIMANA IA TAHU?

Tadi sudah dinyatakan bahawa Syeikh Suhaimi (hafizah-Ullah) belum mati dan ia akan kembali semula sebagai seorang yang berpangkat yang ter­tentu yang sangat besar. Bagaimanakah ia telah dapat tahu bahawa dirinya akan berpangkat dengan pangkat yang begitu besar? Syeikh Muhammad Khairullah (iaitu seorang anaknya) telah menyatakan bahawa Syeikh Suhaimi telah mengkhabarkan kepadanya bahawa “MAJLIS WALI-WALI” lah yang telah membuat keputusan memilih dan melantiknya untuk menyandang “Jawatan” yang besar itu.

Syeikh Suhaimi telah berkata lagi kepada Syeikh Khairullah bahawa ada beberapa orang telah berusaha untuk hendak mendapatkan “jawatan yang sangat besar itu, tetapi akhirnya Syeikh Suhaimi lah yang telah dipilih dan dilantik untuk menduduki “jawatan” itu.

UMUR SYEIKH SUHAIMI SEKARANG.

Telah dinyatakan pada permulaan kitab ini bahawa Syeikh Suhaimi telah dizahirkan pada tahun 1259 Hijriah, dan ia telah ghaib pada tahun 1343 Hijriah (menyamai 1925 Masihiah) iaitu ketika usianya 84 tahun Hijriah. Dan sekarang (iaitu waktu ditulis tulisan ini) ialah tahun 1410 Hijriah. Dari itu usia Syeikh Suhaimi sekarang ialah lebih-kurang 151 tahun Hijriah. Bolehkan seorang hidup sehingga usia yang seperti itu, dan kalau hidup, bolehkah ia masih sehat dan kuat seperti seorang muda?

JAWAPAN.

Sahabat Nabi s.a.w. yang bernama Anas Bin Malik telah hidup didalam sehat dan kuat sehingga usianya 146 tahun Hijriah dengan barkat ia men­gamalkan ayat AlQur-an yang telah diajarkan oleh Nabi s.a.w. Demikian juga seorang sahabat yang lain yang bernama Salman AlFarisi telah berusia lebih-kurang seperti Anas Bin Malik juga.

Dan Ashabul-Kahfi (Penghuni-Penghuni Gua) telah masuk kedalam sebuah gua ketika mereka masih muda, lalu mereka telah tertidur didalam gua itu selama 309 tahun. Dan apabila mereka sedar dan bangun daripada tidur itu mereka dapati kemudaan mereka tidak berubah. Riwayat ini ada tersebut didalam AlQur-an pada Surah AlKahfi.

Demikian juga ulama’ Ahlis-Sunnah wal Jama’ah percaya bahawa Nabi ‘Isa a.s. belum mati walaupun ‘umurnya sekarang labih-kurang 1990 tahun Masihiah.

TIDAK MUSTAHIL.

Dari itu tidaklah mustahil bahawa Syeikh Suhaimi, dengan barkat karamahnya, masih hidup sehingga sekarang didalam sehat dan kuat, walau­pun usianya sudah lebih-kurang 150 tahun Hijriah.

TUDUHAN-TUDUHAN SELALU SAHAJA DILIMPARKAN.

Sebagaimana ada tersebut di dalam kitab Sejarah Hidup ( Manakib ) Syeikh Saiyid Muhammad Bin Abdullah As-Suhaimi itu maka bukanlah satu perkara baru bahawa berbagai-bagai tuduhan telah dilimparkan kepada Au­rad Muhammadiah dan Manakib itu, tetapi baru-baru ini semakin banyak dan semakin hebat datangnya tuduhan-tuduhan itu, seperti asal-usul Aurad itu, kandungan Manakib itu dan banyak lain-lain perkara lagi.

Saya (penulis) adalah bertanggung-jawab menyusun .kitab kecil yang baru mengenai Aurad Muhammadiah itu, dan saya juga bertanggung-jawab menyusun dan menerbitkan Manakib atau Sejarah Hidup Syeikh Muhammad Bin Abdullah As-Suhaimi di dalam bahasa Melayu edisi Jawi dan Rumi.

Oleh kerana tuduhan sesat, karut, dusta dan lain-lain lagi selalu sahaja di­limparkan dengan sewinang-winang ke atas kandungan buku-buku yang telah tersebut tadi, dari itu saya juga bertanggung-jawab untuk menjawab segala tu­duhan-tuduhan itu.

MANAKIB EDISI BARU.

Perkara yang pertama yang perlu saya jawab dan nyatakan ialah menge­nai Manakib Syeikh Muhammad As-Suhaimi Edisi Baharu, iaitu Edisi di dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi, dan kemudian dengan tuiisan Rumi, kerana nyatalah kebanyakan tuduhan-tuduhan yang tersebut itu timbul daripada Mana­kib Edisi Baru itu.

Mengenai Manakib Edisi Baru itu saya telah dikecam dengan hebat oleh pihak-pihak yang menentang dengan menuduh saya seorang yang pendusta dan pereka yang mengada-adakan cerita dongeng dan karut yang terkandung di dalam Manakib Edisi itu, serta kononnya saya telah pandai-pandai menokok ­tambah perkara-perkara dan kejadian-kejadian yang tidak diterima oleh akal.

MANAKIB YANG’ASAL’.

Manakib Syeikh Muhammad As-Suhaimi asalnya telah disusun di dalam bahasa JAWA oleh ayahanda saya, Syeikh Muhammad Fadhlullah, anak yang kedua bagi Syeikh Muhammad As-Suhaimi. (Anak yang pertama bagi Syeikh Muhammad As-Suhaimi yang bernama Ahmad’Ata-Ullah telah meninggal du­nia di Mesir ).

Sebabnya ayahanda saya Syeikh Fadhlullah menyusun Manakib itu ialah (sebagaimana ia telah berkata di dalam satu ceramahnya kepada penuntut-pe­nuntutnya, termasuk diri saya sendiri, di Kulliyatul-Attas (Al-Attas College), Jo­hor Bahru, bahawa apabila ayahandanya, Syeikh Muhammad As-Suhaimi, me­nyiarkan Aurad Muhammadiah kepada murid-muridnya dan kepada orang ra­mai, mulalah orang-orang telah menerima dan mengamalkannya, tetapi ada pula orang-orang yang telah mengeji dan mencerca Aurad Muhammadiah itu, bahkan mereka mencerca peribadi Syeikh Suhaimi sendiri juga.

Setengah daripada cercaan itu ialah bahawa tidak mungkin seorang JA­WA boleh mengasaskan satu Tarikat yang hak. Hanya keturunan Rasulullah s.a.w. sahaja yang boleh mengasaskan sesuatu Tarikat yang benar.

SYEIKH SUHAIMI DARI KETURUNAN RASULULLAH_S.A.W..

Syeikh Fadhlullah tadi telah meneruskan ceramahnya: “Ayahanda saya, (Syeikh Muhammad As-Suhaimi) telah bersusah-payah dan berpenaf-lelah mengasaskan Aurad itu, tetapi jika Aurad itu tidak diterima dan diamalkan oleh orang ramai nescaya penat-lelahnya itu akan sia-sia; ia tidak akan mendapat pahala dan faedah daripada usahanya itu. Dari itu saya telah mencuba seda­pat-dapatnya menyusun sebuah kitab kecil untuk menyatakan asal-usul ayah­anda saya, iaitu ia adalah berasal daripada Rasulullah s.a.w., dan juga saya hendak menyatakan darjat kerohaniannya dan lain-lain kelebihannya lagi se­berapa yang saya tahu”.

Begitulah dehgan ringkas dan lebih-kurang ceramahnya itu. Akhirnya Syeikh Fadhlullah telah dapatlah menyusun dan menerbitkan kitab Manakib (Sejarah Hidup) ayahandanya (Syeikh Muhammad As-Suhaimi) itu di dalam bahasa JAWA kerana kebanyakan murid-muridnya dan pengamal-pengamal Aurad Muhammadiah pada masa itu ialah orang-orang bangsa Jawa.

TUDUHAN YANG SALAH.

Menurut tuduhan setengah-setengah orang yang menentang Manakib itu bahawa saya lah ( Md. Taha Suhaimi) yang telah pandai-pandai mengada­adakan nasab atau asal-usul Syeikh Muhammad As-Suhaimi itu hingga kepada Rasulullah s.a.w., tetapi tuduhan itu nyatalah tidak betul, kerana menurut ke­nyataan yang terdapat di dalam kitab Manakib Edisi yang asal di dalam bahasa JAWA itu ( yang ditulis oleh ayahanda saya iaitu Syeikh Fadhlullah ), maka ayahanda saya itulah yang telah berusaha menyelidik nasab itu ketika ia ber­ada di Tanah Jawa, hingga ia telah dapat membuktikan bahawa nasab itu betul­betul berasal daripada Rasulullah s.a.w. menerusi Abu Bakr Asy-Syaibani, ke­rana ketika ia berada di Tanah Jawa itu ia telah dapat berjumpa dengan orang­orang Arab yang berketurunan daripada Abu Bakr Asy-Syaibani itu, dan ia juga telah dapat menyelidik di dalam majallah yang diterbitkan oleh golongan PARA SAIYID-SAIYID di sana yang dinamakan “Majallah Ar-Rabitah” di dalam Juz’ 8 – 9 keluaran tahun yang pertama bagi majallah itu pada bulan Rabi’ul-Awal dan Rabi’us-Sani, tahun 1347 Hijrah, dan juga juz’ 9 keluaran tahun yang kedua, pada bulan Jumadis-Sani, tahun 1348 Hijrah, kerana di dalam majallah-majal­lah tersebut itu nyata ada disebutkan bahawa Abu Bakr Asy-Syaibani itu Bin Muhammad Asadullah dan seterusnya hingga kepada Sitti Fatimah Binti Rasu­lullah s.a.w.. (Bacalah keterangah mengenai keturunan atau nasab Syeikh As­Suhaimi itu di dalam kitab Manaqibnya ).

LAGI SATU TUDUHAN YANG SALAH.

Satu lagi tuduhan yang salah ialah bahawa Syeikh Fadhlullah (yang telah menulis Manakib yang asal di dalam bahasa JAWA itu) ialah anak yang paling rapat dengan ayahandanya (Syeikh Muhammad As-Suhaimi ). Dari itu ia tentu­lah lebih tahu akan hal-hal ayahandanya daripada saya ( Md. Taha Suhaimi ) yang hanyalah cucu Syeikh Suhaimi. Tetapi di dalam Manakib Edisi Baru yang ditulis oleh saya ( Md. Taha Suhaimi ) ada banyak tambahan-tambahan yang tidak terdapat di dalam Manakib Edisi yang asal (JAWA) itu. Dan itu tambah­an-tambahan itu tentulah tokok-tambah yang diada-adakan sahaja oleh saya (Md. Taha Suhaimi ).

Tetapi tuduhan ini juga adalah salah. Saya (Md. Taha Suhaimi) adalah anak yang sulung bagi Syeikh Fadhlullah, bahkan juga saya ialah cucu yang sulung bagi Syeikh Muhammad As-Suhaimi. Dari itu saya lebih tahu mengenai perkara ini daripada mereka yang menuduh itu yang semata-mata menurut sangkaan yang salah.

HAL AYAHANDA SAYA.

Ayahanda saya itu ( Syeikh Fadhlullah) halnya yang sebenar ialah ba­hawa ia tidak rapat dengan ayahandanya (Syeikh Suhaimi). la tidak selalu dan tidak kerap dapat berdamping dengan ayahandanya itu, kerana Syeikh Fadhlul­lah daripada mudanya telah belayar ke Mesir untuk meneruskan pelajarannya di AI-Azhar Uniersity, dan ketika itu ayahandanya berada dan menetap di Singa­pura. Setelah tamat belajar di AI-Azhar itu Syeikh Fadhlullah telah kembali ke Singapura, tetapi kira-kira hanya satu tahun setengah sahaja ia berada di Sing­pura (dan sempat berkahwin dengan ibu saya) ia telah terpaksa berangkat ke Tanah Jawa dengan tergesa-gesa kerana di masa itu, iaitu tahun 1915, Perang Dunia yang pertama sedang bernyala, dan ia ( Syeikh Fadhlullah) telah dicuri­ga oleh British sebagai bersyubahat dengan Turki, iaitu musuh British di dalam peperangan itu.

Selepas itu Syeikh Fadhlullah telah terus menetap di Jawa, tidak balik­balik ke Singapura, sedangkan ayahandanya (Syeikh Suhaimi) berada di Singa­pura dan berulang-alik ke Kelang, Selangor. (Adapun ibu saya dan diri saya sendiri tetap berada di Singapura, tidak ikut belayar ke Tanah Jawa ). Begitu­lah keadaannya, sehingga Syeikh Suhaimi ghaib. Umur saya ketika itu 7 tahun. Saya masih boleh ingat setengah-setengah sifat ninda saya itu: badannya gempal dan tegap, warna kulitnya putih-merah, janggutnya lebat.

SYEIKH FADHLULLAH KEMBALI KE SINGAPURA.

Beberapa bulan setelah ghaibnya Syeikh Suhaimi itu baharulah Syeikh Fadhlullah kembali ke Singapura. Oleh kerana Syeikh Fadhlullah tidak rapat dan tidak berpeluang berdamping dengan ayahandanya, maka kandungan kitab Ma­nakib yang ditulis olehnya itu sangat kurang mengenai hal-hal dan peristiwa­ peristiwa yang berlaku pada peribadi ayahandanya, terutama di masa-masa yang kemudian, ialah kerana kesulitan perhubungan dan lain-lain lagi.

Tidak lama setelah ia kembali ke Singapura itu, iapun telah menulis kitab Manakib ayahandanya itu di dalam bahasa Jawa.

SYEIKH MUHAMMAD KHAIRULLAH.

Syeikh Muhammad Khairullah ialah anak lelaki yang ketiga bagi Syeikh Muhammad As-Suhaimi. Dia memang rapat dan sentiasa berdamping dengan ayahandanya sehingga ayahandanya ghaib.

Ketika mudanya Syeikh Khairullah juga telah pergi ke Mesir untuk bela­jar di Al-Azhar, dan setelah balik itu ia tidak berpisah daripada ayahandanya. Syeikh Khairullah tidak cenderong menulis atau mengarang kitab, tetapi ia cenderong berpuasa dan ‘berkhaluah’, iaitu bertapa, manakala Syeikh Fadhlul­lah pula rajin menulis dan mengarang kitab-kitab.

Syeikh Khairullah kerap-kali menasihatkan saya supaya selalu berpuasa dan ‘berkhaluah’, maka dengan galakannya itu saya telah dapatlah mencuba beberapa kali bertapa, dan ada kalanya sehingga enam bulan, dan Alhamdulil­lah, tapaan itu sedikit sebanyak telah berhasil.

Untuk tujuan ‘berkhaluah’ itu maka saya telah kerap pergi ke Kelang, dan selalu bersama Syeikh Khairullah di Kelang itu. Dan di dalam masa itulah Syeikh Khairullah telah memberitahu kepada saya banyak hal-hal mengenai ninda saya (Syeikh Muhammad As-Suhaimi), asal-usul Aurad Muhammadiah, bahkan juga mengenai Imam Mahdi dan lain-lain lagi.

PENCAK BATIN.

Setelah tamat peperangan dengan Jepun pada tahun 1945, maka telah lahirlah suatu pencak’batin’ di kalangan murid-murid Syeikh Khairullah. Pencak batin itu ialah pencak yang boleh dilakukan dan dimahirkan tanpa guru yang zahir, iaitu dengan mengamalkan sedikit ayat-ayat Al-Quran dan Selawat, dan kemudian diseru kepada Syeikh Muhammad As-Suhaimi supaya diajarkan pencak kepada pengamal itu, maka pengamal itu akan boleh bergerak dengan sendiri dengan bermain pencak menurut cara yang diminta oleh pengamal itu sendiri.

Maka semakin ramailah orang-orang yang telah mengambil amalan itu, terutamanya orang-orang muda, dan mereka telah boleh bermain pencak de­ngan hebat tanpa guru zahir, bahkan bilangan pengamal-pengamal itu telah meningkat sehingga ribuan.

Tetapi ketika itulah pula timbul tuduhan-tuduhan “syirik” (iaitu menyeku­tukan Tuhan ) dan “sihir” daripada setengah-setengah orang. Bagaimanapun, tuduhan-tuduhan itu telah saya jawab di dalam kitab saya yang bertajuk “Haki­kat Syirik”.

SYEIKH KHAIRULLAH DAN SYEIKH FADHLULLAH MENINGGAL DUNIA.

Tidak berapa lama selepas masa yang tersebut itu maka Syeikh Khairui­lah telah meninggal dunia. Dan di masa itulah juga telah datang soalan-soalan mengenai hal-hal Syeikh As-Suhaimi itu: Kenapa diminta ajar pencak pada­nya? Adakah ia masih hidup atau sudah mati? Siapa orangnya? Kalau ia masih hidup, di mana ia berada? Dan banyak Iain-Iain soalan lagi.

Tiada berapa lama kemudian daripada itu Syeikh Fadhlullah pula telah meninggal dunia. Pada ketika itu Manakib Syeikh As-Suhaimi di dalam bahasa Jawa memang sudah ada. Tetapi oleh kerana pengamal-pengamal pencak itu umumnya tidak tahu bahasa Jawa, dari itu Manakib itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi oleh Encik Ramli bin Itias, seorang ahli Aurad dan pencak batin itu.

Di dalam kitab Manakib yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Me­layu dengan tulisan Jawi itu, saya telah dapat peluang untuk menjawab perta­nyaan-pertanyaan yang telah tersebut tadi dengan menambah akan kenyata­an-kenyataan yang saya telah dapat daripada Syeikh Khairullah itu, seperti sia­pa Syeikh Muhammad As-Suhaimi? Adakah ia masih hidup atau sudah mati? Dan kalau ia masih hidup maka di manakah ia berada sekarang? Dan lain-lain pertanyaan lagi. Allah S.W.T. saksikan bahawa jawapan-jawapan itu TIDAK se­kali-kali saya reka atau ada-adakan sahaja sebagaimana yang dituduh oleh se­tengah-setengah orang.

MANAKIB EDISI TULISAN RUMI.

Setelah diterbitkan Manakib yang di dalam bahasa Melayu dengan tuli­san Jawi itu maka masyarakat Melayu kebetulan telah mula mempopularkan tulisan RUMI pula serta meninggalkan tulisan Jawi. Dari itu Manakib tadi telah ditulis pula di dalam tulisan Rumi supaya sesuai dengan keadaan.

Tetapi sementara Manakib itu belum ditulis dengan tulisan Rumi saya telah mengambil peluang berjumpa dengan beberapa orang tua bekas murid­murid Syeikh As-Suhaimi. Mereka telah menyatakan kepada saya beberapa kejadian-kejadian yang ganjil dan pelik yang telah berlaku pada Syeikh As­Suhaimi di masa ia masih berada bersama mereka dahulu. Saya percaya ba­hawa apa yang mereka katakan itu tidak mungkin bohong kerana mereka ada­lah ahli-ahli ibadat dan tidak ada sebab untuk mereka berbohong.

Dari itu sekali lagi saya telah mendapat peluang menambah akan keja­dian-kejadian yang baharu diberitahu kepada saya itu ke dalam Manakib edisi tulisan Rumi tadi dengan tujuan supaya pengamal-pengamal dan pengikut-pe­ngikut Aurad Muhammadiah dan Pencak Batin itu berasa tambah yakin dan beramal lebih bersungguh-sungguh untuk mendapat lebih kebajikan dan fae­dah di Dunia dan di Akhirat dengan sebab amalan itu. Kejadian-kejadian itu juga saya tidaklah sekali-kali mengada-adakannya sahaja!

LAPURAN-LAPURAN DAN KENYATAAN-KENYATAAN LAIN LAGI.

Sebenarnya, setelah diterbitkan Manakib edisi tulisan Rumi itu pun, saya telah menerima lagi daripada bekas murid-murid Syeikh As-Suhaimi itu lapur­an-lapuran baru mengenai kelebihan-kelebihan dan keganjilan-keganjilan (atau karamah-karamah) Syeikh As-Suhaimi. Dari itu pada Manakib edisi yang TER­BAHARU yang sekarang sudah diterbitkan itu, sudah ditambah lagi lapuran­lapuran yang baharu itu.

Tentulah akan ada lagi orang-orang yang akan menuduh saya berdusta mengada-adakan cerita-cerita yang karut, sesat dan tidak diterima akal. Tuduh­an-tuduhan yang seperti ini sekarang sudah jadi kebiasaan bagi orang-orang yang tidak boleh atau tidak mahu menerima adanya Wali-Allah dan karamah­nya.

Adapun tuduhan-tuduhan karut dan sesat yang dilimparkan dengan be­gitu mudah kepada Aurad Muhammadiah dan Manakib itu nyatalah tuduhan yang terburu-buru dari orang-orang yang tidak boleh menerima hakikat yang tertentu.

PUNCA-PUNCA BAGI LAPURAN-LAPURAN DI DALAM MANAKIB SYEIKH AS-SUHAIMI ITU.

Tiap-tiap peristiwa dan lapuran yang saya telah tulis di dalam Manakib yang di dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi dan kemudian dengan tulis­an Rumi itu mengenai ninda saya, Syeikh As-Suhaimi, telah saya ambil dari­pada ayahanda saya, Syeikh Fadhlullah, sebagaimana yang terdapat di dalam Manakib bahasa Jawa itu, atau daripada memanda saya, Syeikh Khairullah, atau daripada bonda saya dan keluarga saya, ataupun daripada bekas murid­murid Syeikh As-Suhaimi sendiri; dan TIDAKLAH saya reka atau ada-adakan cerita dongeng dan karut. Allah saksikan yang demikian itu.

SUDAH ADA PENGIKUT-PENGIKUT LEBIH 60 TAHUN DAHULU.

Yang sebenarnya banyak orang-orang sudah mengetahui dan menga­malkan Aurad Muhammadiah itu dari semenjak lebih daripada 60 tahun dahulu, dan di masa-masa dahulu, tiada seorang mufti menghukumkan Aurad itu sesat.

Dan sebagaimana telah tersebut di dalam Manakib Syeikh As-Suhaimi itu, bahawa murid-muridnya telah berkata: “Syeikh As-Suhaimi itu tidak syak lagi ialah seorang Wali-Allah dan Kasysyar. Hakikat ini perlu diketahui dan di­ingat oleh pembaca-pembaca untuk memahami peristiwa-peristiwa yang akan dinyatakan sebagaimana yang berikut ini.

BAGAIMANA SYEIKH AS-SUHAIMI MENDAPAT AURAD MUHAMMADIAH ITU?

Di dalam kitab Manakib berbahasa Jawa yang ditulis oleh Syeikh Fadh­lullah itu, telah dinyatakan bahawa ayahandanya, Syeikh Muhammad As-Su­haimi, ada mempunyai amalan yang dinamakan Aurad Muhammadiah, tetapi Syeikh Fadhlutlah tidak menyatakan tentang asal-usul Aurad itu, iaitu dari mana dan bagaimana Syeikh As-Suhaimi telah mendapat Aurad itu sedangkan per­kara ini sangat penting. Ini adalah satu bukti yang menunjukkan bahawa Syeikh Fadhlullah kurang mengetahui di dalam setengah-setengah hal yang penting mengenai sejarah hidup ayahandanya itu.

Sebagaimana saya sudah sebutkan dahulu, saya kerap-kali telah pergi ke Kelang berjumpa memanda saya, Syeikh Khairullah, dan di dalam perjumpaan­perjumpaan itu Syeikh Khairullah telah memberitahu kepada saya peristiwa­peristiwa mengenai asal-usul atau punca Aurad Muhammadiah itu.

Tuhan saksikan bahawa saya tidak sekali-kali menokok-tambah dengan rekaan saya sendiri di dalam perkara ini sebagaimana yang selalu dituduh oleh setengah-setengah orang seperti penulis kitab yang bertajuk “Penjelasan Ter­hadap Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Argam” yang diterbitkan oleh Pu­sat Islam Malaysia, Kuala Lumpur, pada muka-surat 96.

DIBERITAHU OLEH SYEIKH MUHAMMAD AS-SUHAIMI SENDIRI.

Peristiwa mengenai asal-usul Aurad itu telah diberitahu kepada saya oleh Syeikh Khairullah sendiri, dan ia telah berkata kepada saya bahawa ia telah di­beritahu oleh ayahandanya sendiri mengenai peristiwa itu. Dari itu saya ulang­kan bahawa saya tidak sekali-kali mengada-adakan kejadian itu.

Peristiwa yang tersebut ialah sebagaimana saya telah nyatakannya di dalam Manakib edisi yang terbaharu pada muka-surat 26.

ROH RASULULLAH S.A.W..

Di dalam kitab Manakib yang baru tersebut tadi ada disebutkan bahawa kejadian itu ialah seperti berikut: Bahawa Syeikh As-Suhaimi telah mendapat Aurad itu daripada roh Rasulullah s.a.w. sendiri ketika Syeikh As-Suhaimi jaga (iaitu BUKAN di dalam mimpi) selepas tengah-malam di dalam Ka’bah di Mak­kah Al-Mukarramah.

Teranglah boleh difaham daripada sebutan “roh Rasulullah s.a.w.” itu ba­hawa yang datang kepada Syeikh As-Suhaimi itu bukanlah Rasulullah s.a.w. secara HIDUP-HIDUP, iaitu Rasulullah s.a.w. bukanlah hidup semula dan kem­bali ke Dunia dengan ROH dan JASAD selepas wafatnya lebih 1400 tahun da­hulu, iaitu bukanlah sebagaimana yang dituduh oleh penulis kitab “Penjelasan Terhadap Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam” yang diterbitkan oleh Pusat Islam Malaysia, Kuala Lumpur, pada muka-surat 19, 66, 78 dan 79.

Di dalam Manakib Syeikh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi itu tidak ada di mana-mana pun boleh dijumpai lapuran yang mengatakan Syeikh As­Suhaimi menjumpai Rasulullah s.a.w. HIDUP-HIDUP untuk memberi Aurad itu kepada Syeikh As-Suhaimi.

TUDUHAN YANG SALAH.

Difaham daripada apa yang telah tersebut tadi bahawa tuduhan Pusat islamKuala Lumpuritu nyatalah sudah SALAH. Tetapi yang menyedihkan ialah bahawa atas tuduhan yang salah itu Pusat Islam itu telah membuat keputusan seperti: Manakib Syeikh As-Suhaimi tidak boleh dijadikan bahan pegangan, sebagai-mana terdapat pada muka-surat 83 – 84 di dalam kitab “Pejelasan Ter­hadap Aurad Muhammadiah….” yang telah diterbitkan oleh Majlis Pusat Islam Kuala Lumpur dahulu itu. Dan juga kitab “Penjelasan” itu mengatakan bahawa “Manakib Syeikh Muhammad As-Suhaimi adalah tidak mempunyai asas yang jelas dan sandaran yang boleh diterima, malah kebanyakan unsur-ursur yang dibawa dalam cerita-cerita tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar ( muka-surat 96 di dalam kitab “Penjelasan” yang tersebut itu).

Tetapi keputusan-keputusan yang disebutkan di dalam kitab “Penjelas­an” itu adalah SALAH kerana ia berasaskan atas tuduhan-tuduhan yang salah, hasil daripada fahaman yang salah terhadap Aurad Muhammadiah dan Mana­kib Syeikh As-Suhaimi itu sebagaimana telah tersebut tadi.

Kemudian daripada itu, telah tersiar pula di dalamsuratkhabar “Berita Harian” Singapura keluaran 18 Oct.1991 satu rencana yang bertajuk: “Mengapa Kuala Lumpur Haram Buku Ashaari” (iaitu ketua Darul Arqam ).

Saya, Muhammad Taha Suhaimi, adalah pengerusi PERIPENSIS (iaitu nama ringkas bagi Persatuan IsIam dan Pencaksilat Singapura ). Dan saya hen­dak menyatakan di sini bahawa persatuan kami tidak ada kaitan dengan Darul Arqam yang di Malaysia itu, tetapi anggota-anggota kami adalah pengamal­pengamal Aurad Muhammadiah dan pencak batin itu juga. Dari itu apabila ada tuduhan-tuduhan yang dihalakan kepada Aurad Muhammadiah itu, yang demi­kian berertilah pihak kami juga terlibat atau terkait di dalam hal itu. Oleh yang demikian kami juga terpaksa menjawab tuduhan-tuduhan itu.

“AURAD MUHAMMADIAH TIDAK NAMPAK APA-APA KESALAHANNYA”.

Bagaimanapun, sebelum saya kemukakan jawapan-jawapan bagi tuduh­an-tuduhan yang tersebut di dalam rencana di “Berita Harian” tadi, saya suka menyatakan bahawa pihak Majlis Ugama Islam Singapura (ringkasnya MUIS ) sudahpun memberi jawapannya kepada seorang penyoal mengenai Aurad Muhammadiah itu, dan jawapan itu boleh didapati di dalam kitab “Kumpulan Fatwa Bilangan 2″, pada muka-surat 1, sebagaimana berikut: “Mengenal wirid di dalam Aurad Muhammadiah itu sendiri tidak nampak apa-apa kesalahannya”.

TUDAHAN-TUDUHAN DIULANGKAN DAN JAWAPANNYA YANG LEBIH PANJANG.

Di dalam rencana akhbar Berita Harian mengenai kenyataan Jawatankua­sa Fatwa Kuala Lumpur (diringkaskan: J.Fatwa K.L. ) itu telah diulangkan lagi tuduhan: bahawa Syeikh As-Suhaimi dengan cara jaga telah berjumpa Rasulul­lah s.a.w. HIDUP-HIDUP di dalam Kabah untuk rrenerimaAurad Muhammadiah itu setelah Baginda wafat lebih-kurang 14 kurun, maka yang demikian terang­terangan menyalahi Al-Quran dan Al-Hadits dan Sunnah Allah di alam ini. ( Per­kataan HIDUP-HIDUP yang di-kehendaki oleh J. Fatwa K.L. itu tentulah ertinya “MASIH HIDUP” atau “HIDUP SEMULA).

JAWAPANNYA.

Saya sudah nyatakan dahulu bahawa di dalam kitab Manakib Syeikh Mu­hammad As-Suhaimi tidak terdapat sama-sekali kenyataan bahawa Syeikh As­Suhaimi menjumpai Rasulullah s.a.w. hidup-hidup di dalam Kabah. Dan demi­kian juga di dalam kitab “Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Argam” tidak terdapat kenyataan seperti itu, tetapi kenyataan yang ada tersebut di dalamnya pada muka-surat 44 ialah bahawa Syeikh Suhaimi menjumpai ROH Rasulullah s.a.w., ya’ni Rasulullah s.a.w. sudah wafat, dan yang dijumpa oleh Syeikh As­Suhaimi ialah ROHnya s.a.w..

Mengenai menjumpai ketika jaga (tidak ketika tidur atau mimpi ) oleh orang-orang yang TERTENTU akan ROH Rasulullah s.a.w. setelah Bagida wa­fat, maka yang demikian adalah satu perkara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Hadits atau Sunnah Allah di alam ini.

Di dalam kitab “Sejarah Hidup Syeikh Muhammad As-Suhaimi” Edisi yang terbaharu, pada muka-surat 27, ada dikemukakan satu Hadits yang menyata­kan bahawa orang-orang yang tertentu ketika jaga (iaitu tidak di dalam mimpi ) boleh menjumpai Roh Rasulullah s.a.w.. Dan sudah dinyatakan juga di sana ba­hawa banyak orang-orang yang tertentu sudah dapat menjumpai ketika jaga akan roh Rasulullah s.a.w.. Diantara mereka ada yang telah dapat menjumpai roh Rasulullah s.a.w. beberapa kali dan telah dapat berkata-kata dengan Ba­ginda s.a.w..

ROH RASUL-RASUL DAN NABI-NABI BOLEH DIJUMPAI DI ‘ALAM ZAHIR.

Mengenai Roh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi boleh keluar daripada ‘alam Barzakh ke ‘alam Zahir dan boleh dijumpa dan dilihat oleh orang yang tertentu yang masih hidup ketika jaga, ialah dibuktikan oleh satu Hadits sahih yang di­rawikan oleh Imam Muslim bahawa ketika Nabi Muhammad s.a.w., di dalam pe­ristiwa ISRA’, di Al Masjidil-Aqsa. Baginda telah melihat Roh-Roh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi datang bertemu dengan Baginda. Selepas mereka sembahyang yang diimamkan oleh Baginda s.a.w. maka Malaikat Jibril telah mengenalkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi itu kepada Baginda s.a.w.

Inilah satu bukti yang nyata dari satu Hadits yang sahih yang menunjuk­kan bahawa Roh-Roh orang-orang yang tertentu dan istimewa boleh keluar daripada ‘alam Barzakh ke ‘alam Zahir dan boleh dijumpa secara jaga (tidak mimpi) oleh orang-orang yang tertentu serta boleh berkata-kata dengan me­reka.

Bukti ini nyatalah menunjukkan bahawa Roh Rasulullah s.a.w. boleh ke­luar daripada ‘alam Barzakh ke ‘alam Zahir dan boleh dilihat oleh orang-orang yang tertentu, dan mereka boleh berkata-kata dengan Roh Rasulullah s.a.w.. Di dalam Buku Arqam itu, pada muka surat 74, ada diterangkan perkara ini de­ngan lebih luas.

HADITS: SIAPA MELIHATKU DALAM MIMPI AKAN MELIHAT KU DALAM JAGA.

Mengenai Hadits yang baharu tersebut ini, maka J. Fatwa itu menyata­kan bahawa para ulama’ mentafsirkan bahawa hal itu adalah bagi orang-orang (sahabat-sahabat) yang (hidup) sezaman dengan Rasulullah s.a.w. sahaja. Seterusnya J. Fatwa itu berkata bahawa menurut para ulama’ bahawa pada masa Rasulullah s.a.w. masih hidup dahulu, apabila seorang (sahabat) melihat Rasulullah di dalam mimpi maka ia akan melihat Baginda s.a.w. di dalam jaga­nya di ALAM AKHIRAT nanti, bukan di alam zahir sekarang ini.

JAWAPAN.

Hadits Nabi s.a.w. itu TIDAK menyatakan mimpi itu pasti berlaku di masa Rasulullah s.a.w. masih hidup sahaja. Dan pula Hadits itu TIDAK juga menya­takan bahawa melihat Roh Baginda s.a.w. ketika jaga itu tidak mungkin berlaku di’alam zahir sekarang. Tafsiran Hadits itu sebagaimana yang dikatakan oleh J. Fatwa itu adalah mengelirukan serta berlawanan dengan pengalaman aulia’­aulia’ dan ulama’-ulama’ yang tertentu yang lahir sesudah wafat Rasulullah s.a.w.. Adapun tafsiran yang munasabah ialah sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Manaqib Syeikh As-Suhaimi yang terbaharu itu pada muka-surat 28. Jemputlah baca di situ.

MENERIMA AURAD BERTENTANGAN DENGAN HAKIKAT ISLAM?

`J. Fatwa K.L. itu mengatakan lagi bahawa menerima Aurad daripada Ra­sulullah s.a.w., selepas Baginda wafat, adalah suatu perkara yang bertentang­an dengan hakikat bahawa Islam telah sempurna sebelum Rasulullah s.a.w. meninggal Dunia, dan tiada apa-apa lagi yang hendak disampaikan atau dito­kok-tambah atau dikurangkan. Seterusnya rencana J. Fatwa K.L. itu menyata­kan bahawa Syahadah yang dibaca oleh pengamal Aurad Muhammadiah yang didakwa disambung dengan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah mengelirukan pe­ngamal Aurad Muhammadiah, kerana mereka akan menyangka semua kata­kata itu adalah lafaz Syahadah.

JAWAPAN.

Mengenai tuduhan J. Fatwa K.L. itu bahawa membaca Abu Bakar As-Sid­diq selepas Dua Kalimah Syahadah itu adalah satu tambahan baru yang ber­tentangan dengan hakikat bahawa Islam sudah sempurna ketika wafat Rasu­lullah s.a.w., maka jawapannya ialah di dalam buku “Aurad Muhammadiah Pe­gangan Darul Argam” itu pada muka-surat 90 ada dinyatakan bahawa di dalam sebuah kitab yang bernama “Al Khasaisul Kubra” yang ditulis oleh Syeikh As­Sayuti yang terkenal itu, ada disebutkan satu Hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang dirawikan oleh Ibnu’Asakir bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda yang maksudnya:

“Pada malam yang aku (Baginda) di lsra’kan aku melihat di atas Arsy (Singgahsana Allah Ta’ala) tertulis: ‘Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Pesuruh Allah. Abu Bakar As-Siddiq, ‘Umar Al-Faruq, Otsman An-Nurain’. “

Hadits ini teranglah menunjukkan bahawa sebutan Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya selepas Dua Kalimah Syahadah itu bukan satu perkara baru yang dada-adakan selepas Rasulullah s.a.w. wafat, bahkan memang sudah ada pada masa hayatnya s.a.w..

Juga, sebagaimana ada tersebut di dalam kitab Darul Argam yang ter­sebut tadi pada muka-surat 90, bahawa Imam Asy-Syafi’i sendiri ada meri­wayatkan satu kejadian lain yang mengandungi sebutan Abu Bakar As-Siddiq selepas Dua Kalimah Syahadah itu, dan Imam Asy-Syafi’i rahimahullah tidak menyalahkannya.

YANG SEBENARNYA IALAH KATA-KATA LAIN.

Mengenai bacaan “Abu Bakar As-Siddiq yang dibaca selepas “Dua Kalimah Syahadah” itu yang sebenarnya bukanlah sambungan atau tam­bahan pada “Dua Kalimah Syahadah” itu atau termasuk di dalamnya, tetapi

adalah “Abu Bakar As-Siddiq itu kata-kata lain, kerana selepas “Dua Kalimah Syahadah” itu ada titik ( noktah atau full-stop ), dan pula tidak dise­titkan lagi perkataan “ASYHADU” itu sebelum kata-kata “Abu Bakar As-Siddiq, ‘Umar AI-Faruq ” itu.

Jika kita berkeras mengatakan bahawa tidak boleh ditambah lain-lain kata-kata apa pun selepas “Dua Kalimah Syahadah” itu kerana ia boleh me­ngelirukan dan menyesatkan, maka kami jawab bahawa setiap hari di dalam sembahyang kita diwajibkan membaca di dalam Tahiat Akhir akan “Dua Ka­limah Syahadah” itu dan selepas itu wajib dibaca pula “Selawat kepada Nabi. Muhammad s.a.w. dan keluarganya”. Dan juga di dalam Azan dan lqamah kita membaca “Dua Kalimah Syahadah” itu, dan selepas itu kita terus membaca pula “Haiya’Alas Salah dan seterusnya “. Bacaan-bacaan yang seperti itu nyatalah dan tentulah tidak menyesatkan.

MENDAPAT AURAD DARIPADA ROH RASULULLAH S.A.W..

Sebagaimana sudah dikatakan dahulu bahawa Syeikh Suhaimi telah me­nerima Aurad itu ketika ia berjumpa secara jaga akan Roh Rasulullah s.a.w.. Di dalam kitab Argam yang tersebut itu pada muka-surat 71 ada disebutkan satu Hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang dirawikan oleh Imam Al-Bukhari yang mak­sudnya ialah:

“Barangsiapa melihat ku (Rasulullah s.a.w. ) di dalam mimpi maka ia akan melihat ku di dalam keadaan jaga, dan Syaitan tidak boleh menjelma se­perti ku “.

Hadits ini menyatakan bahawa sesiapa menjumpai ( Roh) Rasulullah s.a.w. sama ada ketika mimpi atau ketika jaga maka Roh itu pastilah Roh Ra­sulullah s.a.w.. Dari itu nyatalah apabila Syeikh As-Suhaimi meniumpai Roh Rasulullah s.a.w. di dalam Ka’bah itu maka Roh yang dijumpai itu pastilah Roh Rasulullah s.a.w., dan apabila Roh Rasulullah s.a.w. berkata sesuatu padanya maka pastilah Roh Rasulullah s.a.w. yang berkata begitu. Dari itu se­terusnya apabila Roh Rasulullah s.a.w. mengajar kepadanya akan bacaan Au­rad itu maka pastilah Roh Rasulullah s.a.w. yang mengajar kepadanya akan bacaan Aurad itu, dan apabila Rasulullah s.a.w. mengajar Syeikh As-Suhaimi membaca “Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya” selepas “Dua Kalimah Syahadah” itu maka pastilah Rasulullah s.a.w. yang mengajamya begitu.

TIAP-TIAP BAKAL PENGAMAL DITERANGKAN LEBIH DAHULU,

Mengenai rencana J. Fatwa K.L itu yang mengatakan bahawa tambahan “Abu Bakar As-Siddiq” itu mengelirukan pengamal Aurad dengan menyangka “Abu Bakar As-Siddiq itu adalah “Dua Kalimah Syahadah” juga, maka jawapan kami ialah: yang sebenarnya tiap-tiap orang yang hendak mengambil ijazah untuk mengamalkan Aurad itu, maka sebelum diberi ijazah itu, sudah le­bih dahulu diterangkan kepadanya dengan panjang-lebar mengenai ma’ana bacaan-bacaan di dalam Aurad itu, cara membacanya serta khasiat atau faedah membacanya dan lain-lain lagi, dan juga dijawab jika ada soalan-soalan yang hendak ditanya. I n sya’ Allah bakal pengamal itu tidak akan terkeliru hingga men­jadi sesat mengenai Dua Kalimah Syahadah itu.

BACAAN-BACAAN YANG LAIN DI DALAM AURAD ITU.

Mengenai bacaan-bacaan lain yang dibaca selepas Dua Kalimah Syaha­dah dan nama-nama Khalifah-khalifah itu maka kesemuanya ialah ayat-ayat Al-Quran dan Selawat bagi Nabi Muhammad s.a.w., yang kesemuanya me­manglah sudah ada pada ketika Baginda s.a.w. masih hidup.

PENYATAAN IMAM AS-SAYUTI LAGI.

Menurut penyataan Imam As-Sayuti itu lagi (yang telah lahir beberapa ratus tahun selepas wafatnya Rasulullah s.a.w. sebagaimana telah tersebut da­hulu) di dalam kitab “Al Khasaisul Kubra” itu (lihat kitab Al-Arqam pada muka­surat 73) “bahawa jika seorang berjumpa Nabi s.a.w. (sama ada dalam mimpi atau ketika jaga) dan Baginda menyuruh akan sesuatu maka tiada khi­laf ulama’ bahawa hukumnya sunnat ia mengamalkan suruhan itu”.

BAGAIMANA SYEIKH SUHAIMI MENGENALI RASULULLAH S.A.W.?

Bagaimanakah Syeikh As-Suhaimi boleh mengenali Rasulullah s.a.w. sedangkan Syeikh As-Suhaimi tidak pernah melihat wajah Rasulullah s.a.w. ketika Baginda masih hidup, kerana sedia ma’lum Syeikh As-Suhaimi hidup kira-kira 1400 tahun selepas wafat Rasulullah s.a.w.? Jawabnya ialah: halnya itu samalah seperti hal lmam As-Sayuti tadi dan lain-lain Imam yang telah dapat menjumpai Rasulullah s.a.w. di dalam mimpi atau ketika jaga (kerana hingga sekarang pun ada orang-orang yang tertentu yang masih boleh menjumpai Rasulullah s.a.w. sama ada di dalam mimpi bahkan ketika jaga juga ).

Mengenai Syeikh As-Suhaimi itu, ia sudah mimpi menjumpai Rasulullah s.a.w. mungkin beberapa kali sebelum ia menjumpa secara jaga akan Rasulul­lah s.a.w. di dalam Ka’bah itu, seperti contohnya ia bermimpi: sedang ia duduk di hadapan rumahnya ia melihat Wali-Allah yang termasyhur Habib Noh rahi­mahullah (yang Syeikh As-Suhaimi memang sudah kenal ketika hidupnya ) berjalan dengan seorang lagi, lalu Habib Noh berkata kepada orang itu, “Ya Rasulullah, mari kita singgah dirumah Muhammad ini”. ( Mimpi ini ada disebut­kan di dalam kitab Manakib Syeikh As-Suhaimi itu ).

Sebagaimana boleh diketahui daripada Sejarah Hidup atau Manakib Syeikh As-Suhaimi itu bahawa ia adalah seorang yang sangat salih, dan mu­rid-muridnya telah dapat melihat banyak tanda-tanda karamahnya sehingga mereka berkata bahawa tidak syak Syeikh As-Suhaimi pasti seorang Wali-Al­lah. Dari itu tentulah Syeikh As-Suhaimi tidak mungkin berdusta apabila ia ber­kata ia telah menjumpai secara jaga akan roh Rasulullah s.a.w. dan telah me­nerima daripada Baginda akan Aurad yang tersebut itu.

IMAM AL-MAHDI SEORANG KHALIFAH.

J. Fatwa K.L itu mengatakan bahawa Imam AI-Mahdi yang ditunggu yang akan zahir pada akhir zaman itu bukanlah termasuk di dalam Khalifah orang­orang Islam.

Jawapannya ialah bahawa ada beberapa Hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang menyatakan bahawa Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu ialah seorang Kha­lifah bagi orang-orang Islam, seperti Hadits riwayat Ibnu Majah daripada Tsa­waban yang telah berkata bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda (yang erti­nya ):

“sekiranya kamu melihat akan dia maka hendaklah kamu menyatakan kesetiaan kamu kepadanya walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji, kerana dialah AI-Mahdi KHALIFAH ALLAH’.

Dan telah didapati daripada Abi Sa’iid Al-Khudri bahawa Nabi Muham­mad s.a.w. telah bersabda (yang ertinya):

“Satu daripada Khalifah kamu (orang-orang Islam) ialah seorang Kha­lifah yang mencurahkan hartanya tanpa berkira” : Khalifah yang tersebut di dalam Hadits tadi ialah Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu sebagaimana dinya­takan oleh At-Tabrani pada Hadits Iain.

NAMA DAN NASAB IMAM AL-MAHDI YANG DITUNGGU ITU,

Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmitzi telah merawikan satu Hadits se­perti berikut ( yang maksudnya ):

Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda: “Jika tidak tinggal melainkan satu hari sahaja pun daripada umur Dunia ini nescaya Allah Ta’ala akan me­manjangkan hari itu sehingga Dia membangkitkan di dalamnya seorang laki­laki daripada ahli rumah ku yang namanya sama seperti nama ku dan nama bapanya seperti nama bapa ku. la akan memenuhi bumi ini dengan kebaikan dan keadilan sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan’: (At-Tirmitzi mengatakan bahawa Hadits ini ialah Hasan-Sahih ).

Hadits ini menyatakan bahawa nama Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu ialah pasti sama seperti nama Nabi Muhammad s.a.w. iaitu Muhammad Bin Abdullah, dan juga ia pastilah dari keturunan Nabi Muhammad s.a.w..

KETURUNAN DARIPADA RASULULLAH DIRAGUI.

Ustaz M. Rushdi Yusuf, di dalam bukunya yang telah tersebut itu berkata lagi: Apakah silsilah (keturunan) Syeikh As-Suhaimi itu dihubungkan dengan Rasulullah s.a.w. diterima kesahihannya ( kebenarannya) hanya melalui ke­nyataan daripada sebuah majallah?

Saya jawab: Nyatalah apa yang dikatakan oleh Ustaz itu ialah bahawa ia telah meragukan saja tentang kebenaran keturunan Syeikh As-Suhakni itu da­ripada Rasulullah s.a.w., iaitu ia tidak ada bukti yang tepat untuk menuduh ke­palsuan silsilah Syeikh As-Suhaimi itu daripada Rasulullah s.a.w..

Sebagaimana tersebut di dalam kitab Manaqib itu bahawa ayahanda saya, Syeikh Fadhlullah, menyatakan bahawa ayahandanya, Syeikh As-Suhai­mi, telah menyimpan catitan mengenai silsilahnya hingga kepada Abu Bakr Asy­Syaibani, tetapi ia telah berkata bahawa Abu Bakr Asy-Syaibani itu ialah ketu­runan daripada Rasulullah s.a.w..

Kemudian, Syeikh Fadhlullah, ketika ia berada di Tanah Jawa (sebagai­mana ada tersebut di dalam kitab Manaqib itu) telah menyelidik mengenai Abu Bakr Asy-Syaibani itu bukan sahaja di dalam majallah “Ar-Rabitah” yang diter­bitkan oleh golongan SAIYID-SAIYID di Jawa, tetapi juga ia telah menjumpai orang-orang Arab yang berketurunan daripada Abu Bakr Asy-Syaibani yang menginap di Jawa, bahawa Abu Bakr Asy-Syaibani itu ialah daripada keturun­an Rasulullah s.a.w.. (Syeikh Fadhlullah telah bermukim di Jawa itu selama se­kitar lapan tahun ).

Saya sendiri juga ada menyimpan sebuah kitab yang bertajuk “Khidmatul­’Asyirah” ( ertinya “khidmat untuk golongan keluarga Rasulullah s.a.w.) yang disusun oleh Saiyid Ahmad Bin As-Saggaf Al ‘Alawi, yang ada menyatakan pa­da muka-surat 61 bahawa Abu Bakr As-Syaibani itu ialah daripada keturunan Rasulullah s.a.w..

Bolehkah Ustaz M. Rushdi tunjukkan secara tepat di mana salahnya atau palsunya keturunan Syeikh As-Suhaimi itu daripada Rasulullah s.a.w.?

MENERUSI SAIYIDINA HASAN ATAU SAIYIDINA HUSAIN?

Ulama’ ada berselisih mengenai adakah Imam AI-Mahdi itu menerusi Saiyidina Hasan atau Saiyidina Husain.Adaulama’ mengatakan bahawa Al­Mahdi itu ialah keluarga Rasulullah s.a.w. daripada keturunan Saiyidina Hasan, bukan daripada keturunan Saiyidina Husain.

Mereka yang mengatakan Imam AI-Mahdi itu berasal daripada Saiyidina Hasan adalah berpegang kepada perkataan Saiyidina ‘Ali k.w. yang telah ber­kata sambil memandang kepada anaknya Saiyidina Hasan: “Bahawa sanya anak ku ini adalah seorang Saiyid sebagaimana Rasulullah s.a. w. menggelar­kannya, dan akan keluar daripada tulang belakangnya seorang laki-laki yang bernama sama seperti nama Nabi kamu; serupa dengannya s.a. w. pada pe­rangainya tetapi tidak serupa pada rupanya” : Kemudian Saiyidina ‘Ali menam­bah: “la akan memenuhi bumi dengan ke’adilan”. (Dirawikan oleh Abu Daud )

Tetapi kata-kata ini, sebagaimana boleh diketahui, bukan sabda Rasulul­lah s.a.w. bahkan kata-kata Saiyidina’ Ali k.w.. Dan pula Imam Al-Muntziri telah berkata bahawa sanad riwayat ini adalah MUNQATI’, (ertinya terputus ), iaitu orang-orang yang menyampaikan riwayat ini ada yang tidak disebut namanya. Oleh kerana tidak diketahui siapa orang atau orang-orang itu, sama ada me­reka boleh dipercayai atau tidak, maka jadilah riwayat ini tidak boleh diterima.

Menurut setengah golongan yang lain termasuk pengikut-pengikut Maz­hab Syi’ah bahawa A[-Mahdi itu berasal daripada Saiyidina Husain kerana ada lain-lain Hadits yang menyatakan begitu. (Barang diingat bahawa orang-orang Syi’ah juga adalah orang-orang IsIam, kecuali ada sebahagian kecil daripada golongan-golongan mereka yang mungkin terkeluar daripada aqadah islam ).

APAKAH NAMA SYEIKH AS-SUHAIMI YANG SEBENAR?

Ustaz Mohd. Rushdi Yusof, di dalam kitab tulisannya yang bertajuk. “Da­rul Arqam antara Kebenaran dan Kekeliruan” telah cuba menunjukkan pada muka-surta 46 bahawa nama Syeikh As-Suhaimi itu yang sebenarnya ialah Muhammad Suhaimi Bin Abdullah (bukan Muhammad Bin Abdullah As-Suhai­mi ), lalu ia pun menunjukkan tulisan asal yang di photocopy bagi muka depan Manaqib Jawa karangan Syeikh Fadhlullah Suhaimi yang, katanya, itulah Ma­naqib yang asal yang tiada penambahan dan penyelewengan, kerana di situ ada tertulis “Manaqib AI-’Arif Billah Kiyahi Agung MUHAMMAD SUHAIMI BIN AB­DULLAH “. Dan di bawah muka-surat itu ditulis tarikh dicap kitab itu,iaitu tahun 1349 Hijriah. (Lihatlah muka-surat di sebelah)

Nyatalah pada anggapan Ustaz Md. Rushdi itu bahawa inilah bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahawa nama yang sebenar bagi Syeikh As­Suhaimi itu ialah Muhammad Suhaimi Bin Abdullah kerana penulis Manaqib itu ialah ANAK bagi Syeikh Suhaimi itu sendiri, dan tentulah anak lebih tahu akan nama bapanya yang sebenar.

Kemudian Ustaz Md. Rushdi itu telah menunjukkan pula (pada muka­surat 47 bagi kitabnya itu ) akan tulisan pada kulit luar kitab Manaqib Syeikh As-Suhaimi yang ditulis di dalam bahasa Melayu Jawi oleh saya ( Md. Taha Suhaimi ), cucu Syeikh As-Suhaimi, maka di situ ada ditulis pula nama Syeikn As-Suhaimi itu sebagai Asy-Syeikh As-Saiyid Muhammad Bin Abdullah As­Suhaimi. Kitab ini ditulis selepas beberapa tahun kemudian daripada Manaqib di dalam bahasa Jawa itu.

Maka komen atau pendapat Ustaz Md. Rushdi di atas muka-surat itu ia­lah: Inilah muka depan kitab Manaqib Melayu (Jawi) karangan Taha Suhaimi yang mempunyai tambahan dan diselewengkan.

Nyatalah menurut anggapan Ustaz Md. Rushdi itu bahawa satu daripada penyelewengan di dalam Manaqib bahasa Melayu (Jawi) itu ialah mengenai nama Syeikh As-Suhaimi itu yang diselewengkan oleh saya daripada MUHAM­MAD SUHAIMI BIN ABDULLAH kepada MUHAMMAD BIN ABDULLAH AS-SU­HAIMI (untuk hendak menunjukkan, konon, nama Syeikh As-Suhaimi itu sama dengan nama Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu).

(Muka depan Manaqib Jawa )

(Muka depan Manaqib Melayu Jawi )

BUKTI MENGENAl NAMA SYEIKH AS-SUHAIMI YANG SEBENAR.

Oleh kerana telah datang tuduhan yang baharu tersebut tadi mengenai penyelewengan nama Syeikh As-Suhaimi itu maka saya (Md. Taha) ada me­nyimpan tiga buah kitab yang ditulis oleh Syeikh As-Suhaimi sendiri di dalam bahasa ARAB yang terang menunjukkan bahawa Syeikh As-Suhaimi sendiri mengatakan bahawa namanya ialah Muhammad Bin Abdullah As-Suhaimi (bu­kan Muhammad Suhaimi Bin Abdullah ) sebagaimana berikut:

(1 ) Kitab yang bertajuk “An-Nafkhatul’Ambariah” yang bererti “Hembus­an’Ambar” mengenai kisah Isra’ dan Mi’raj yang tulisan asal pada muka hadap­annya ialah sebagaimana berikut (photocopy ):

(Muka-surat depan kitab “Hembusan ‘Ambar” )

Di situ terang sekali ditulis di dalam bahasa Arab bahawa kitab itu dika­rang oleh MUHAMMAD BIN ABDULLAH AS-SUHAIMI, dan tersebut di bawah tulisan itu bahawa kitab itu ditulis pada tahun 1338 Hijriah, sedangkan Mana­qib di dalam bahasa Jawa yang ditulis oleh Syeikh Fadhlullah itu bertarikh pada tahun 1349 Hijriah, iaitu kitab “Hembusan ‘Ambar” itu sudah ditulis dan dicap oleh Syeikh As-Suhaimi sendiri pada masa 11( sebelas ) tahun LEBIH DAHU­LU daripada MANAQIB di dalam bahasa JAWA yang ditulis oleh Syeikh Fadh­lullah. Maka pada muka-surat luar kitab “Hembusan ‘Ambar” itu terang sekali bahawa Syeikh As-Suhaimi sendiri mengatakan bahawa namanya ialah Mu­hammad Bin Abdullah As-Suhaimi (BUKAN Muhammad Suhaimi Bin Abdul­lah ).

( 2 ) Di dalam kitab tulisan Syeikh As-Suhaimi yang bertajuk “Risalatul Qudsiah” yang menerangkan Sifat-Sifat Allah Ta’ala, maka pada muka-surat hadapannya Syeikh As-Suhaimi mengatakanjuga namanya ialah MUHAMMAD BIN ABDULLAH yang dikenali diantara orang-ramai dengan namanya atau ge­Iarannya AS-SUHAIMI. Dan sebagaimana boleh dilihat di bawah muka surat itu, kitab itu ditulis pada tahun 1319 Hijriah, iaitu ditulis 30 tahun LEBIH DAHULU daripada Manaqib di dalam bahasa Jawa yang ditulis oleh Syeikh Fadhlullah itu. Nyatalah di sini juga Syeikh As-Suhaimi sendiri mengatakan bahawa nama­nya ialah MUHAMMAD BIN ABDULLAH AS-SUHAIMI (bukan MUHAMMAD SUHAIMI BIN ABDULLAH ). Lihatlan tulisan muka hadapan kitab “Risalatul Qud­siah” itu pada muka-surat di sebelah.

(3) Di dalam kitab yang bertajuk “Annafkhatul-Miskiah” di dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Syeikh As-Suhaimi berkenaan kelebihan membaca Mau­lid Nabi Muhammad s.a.w., maka pada muka-surat 2, Syeikh As-Suhaimi se­kali lagi menyebutkan namanya ialah MUHAMMAD BIN ABDULLAH yang di­kenali oleh orang-ramai dengan gelaran SUHAIMI. Kitab itu ditulis pada tahun 1343 Hijriah, iaitu 6 tahun lebih dahulu daripada kitab Manaqib yang ditulis oleh Syeikh Fadhlullah itu.

DARI MANA DATANG NAMA ATAU GELARAN AS-SUHAIMI ITU?

Saya (Md.Taha Suhaimi) telah diberitahu oleh Syeikh Khairullah bahawa ayahandanya Syeikh As-Suhaimi itu telah berkata kepadanya bahawa pada masa Syeikh As-Suhaimi sedang menjelajah di negeri-negeri Timur Tengah, ia telah tiba di negeri Syam (yang sekarang namanya Syria ), lalu ia telah sampai ke satu bandar yang bernama Suhaim, lalu ia telah membuat keputusan hen­dak memakai gelarannya dari “nisbah” nama tempat itu, iaitu As-Suhaimi.

(Muka-surat hadapan kitab “Risalatul Qudsiah” )


(Muka depan kitab “An-Nafkhatul-Miskiah”)

( Keratan muka-surat 2 bagi kitab “An-Nafkhatul-Miskiah” )

Syeikh Khairullah pernah menunjukkan kepada saya sekeping peta lama bagi kawasan Timur Tengah itu yang dicap dengan tulisan Arab, dan juga me­nunjukkan bandar yang bernama Suhaim di dalam negeri Syam itu, dan saya sendiri telah dapat melihat nama tempat itu pada peta tadi.

Dari keterangan yang telah tersebut maka nyatalah nama Syeikh As-Su­haimi itu ialah Muhammad Bin Abdullah As-Suhaimi (BUKAN Muhammad Su­haimi Bin Abdullah )

Kalau ditanya mengapa Syeikh Fadhlullah menulis nama ayahandanya sebagai Muhammad Suhaimi Bin Abdullah? Maka jawapannya ialah, sebagai­mana sudah dikatakan dahulu bahawa Syeikh Fadhlullah tidak rapat dengan ayahandanya. dan dengan sebab itu ia kurang mengetahui akan setengah-se­tengah hal mengenai ayahandanya itu:

NAMA RINGKAS SYEIKH AS-SUHAIMI.

Nama Syeikh Muhammad Bin Abdullah As-Suhaimi itu telah disebut dengan ringkas oleh orang-orang diantara kaum Melayu dan Jawa ialah Syeikh Suhaimi atau Kiayi Suhaimi (ataupun digelar oleh murid-muridnya sebagai Kiayi Agung atau Penembahan ).

IMAM MAHDI DILAYAKKAN DI DALAM SATU MALAM SAHAJA?

Di dalam kitab Ustaz Rushdi Yusof yang telah tersebut dahulu itu, ada dikemukakan satu Hadits yang bermaksud:

“Bahawasanya Al-Mahdi itu Allah Ta’ala telah melayakkannya (menjadi Al-Mahdi) di dalam satu malam sahaja”. (Hadits ini dikatakan sahih )

Daripada Hadits ini maka Ustaz Rushdi telah membuat komen yang mak­sudnya lebih-kurang bahawa Imam Al-Mahdi yang ditunggu itu tidak perlu be­lajar di Mekah atau di Azhar atau di mana-mana pun, bahkan di dalam satu ma­lam sahaja Allah Ta’ala akan mengumiakan kepadanya semua ilmu-ilmu dan lain-lain hal untuk menjadikan dia layak menjawat jawatan dan darjat Imam Al­Mahdi itu.

KOMEN KAMI TERHADAP KOMEN USTAZ MD. RUSHDI ITU.

Berapakah umur Imam Al-Mahdi itu ketika ia dilayakkan dan dilantik menjadi Imam Al-Mahdi? Nampaknya tidak ada Hadits yang menyatakan berapa umurnya ketika itu. Tentulah yang demikian itu ketika ia sudah separuh umur. Katalah 40 tahun. Maka oleh kerana sebelum itu ia tidak belajar di mana-mana pun, tentulah ertinya ia tidak mengetahui sebarang ilmu. Ia tentulah tidak me­ngetahui ilmu bacaan dan tulisan, dan tentulah juga tidak mengetahui Ilmu Tauhid, Fiqeh, Akhlak dan lain-lain lagi. Ini bererti bahawa hingga umurnya le­bih-kurang 40 tahun maka Imam Mahdi itu belum mengetahui dan mengenal Allah Ta’ala, belum mengetahui sembahyang, puasa dan seterusnya, dan de­ngan sebab itu maka sebelum umurnya 40 tahun itu ia tidak pernah sembah­yang, tidak pernah puasa dan seterusnya, kerana Imam Mahdi itu telah diajar segala-segalanya oleh Allah Ta’ala secara langsung di dalam masa satu malam sahaja ketika umurnya 40 tahun, dan selepas itu baharulah ia kenalkan Allah, dan baharulah ia mengerjakan sembahyang dan lain-lain lagi. Dan pada malam itu juga ia telah terus menjadi Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu.

Jika begitulah maksud Hadits itu, tentulah yang demikian tidak boleh di­terima oleh sesiapa yang berugama IsIam.

IMAM AL-MAHDI JUGA WALI-ALLAH.

Di dalam kitab Ustaz Rushdi Yusof yang telah tersebut tadi, pada muka­surat 162 ada disebutkan pula Imam AI-Mahdi itu juga seorang WALI-ALLAH.

Jika diterima maksud Hadits tadi sebagaimana yang difaham oleh Ustaz Rushdi itu maka Imam AS-Mahdi telah mendapat darjat Wali-Allah hanya di da­lam masa satu malam sahaja, dengan tidak perlu beramal lama-lama dengan bersusah-payah, sedangkan Wali-Wali-Allah yang lain telah berpuasa, bangun tengah malam, berzikir, berkhalwah, dan mengerjakan lain-lain amalan yang tertentu selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sebelum mereka dikurniakan darjat Wali-Allah itu.

Mengenai Imam AI-Mahdi menjadi Wali-Allah juga dalam masa sama satu malam sahaja, maka ini juga susah boleh diterima kebenarannya.

HAL NABI MUHAMMAD S.A.W.

Bahkan Nabi Muhammad s.a.w. sendiri, sebelum Baginda menjadi Ra­sul. Baginda telah berkhalwah beberapa lama, bahkan ada kala khalwahnya itu selama beberapa bulan, bersendirian di dalam Gua Hira’, maka setelah itu ba­harulah Malaikat Jibril datang membawa Wahyu kepada Baginda sebagaimana boleh diketahui daripada sejarah hidup Baginda s.a.w..

MAKSUD YANG MUNASABAH BAGI HADITS ITU.

Adapun maksud yang munasabah bagi Hadits itu ialah seperti berikut:

Perlulah diingatkan bahawa Imam Mahdi itu bukanlah seorang Rasul atau Nabi yang telah mendapat Wahyu daripada Allah Ta’ala dengan peran­taraan Malaikat Jibril, tetapi ia pada mulanya pastilah seperti seorang biasa sahaja. Dari itu ia mestilah belajar dan menuntut ‘ilmu seperti orang biasa se­hingga ia mendapatlah ‘ilmu seberapa banyak yang boleh, dan selepas itu ia perlulah ber’amal bersungguh-sungguh beberapa lama sehingga ia mendapat darjat Wali-Allah. Kemudian ia pun dilantik menjawat jawatan Imam AI-Mahdi yang di tunggu itu dengan sebab ia ada potensi bagi yang demikian itu. Selepas itu maka di dalam satu malam sahaja Allah Ta’ala telah mendatangkan ILHAM padanya mengenai langkah-langkah tambahan yang layak diambil olehnya sebagai Imam Mahdi untuk melaksanakan dan menjayakan tugasnya dan peranannya.

Perlu diingatkan lagi bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah diberitahu ba­hawa Baginda menjadi Rasul oleh Allah Ta’ala ialah dengan perantaraan Malai­kat Jibril, dan Baginda telah menerima Wahyu selama 23 tahun daripada Allah Ta’ala ialah dengan PERANTARAAN Malaikat Jibril juga. Dari itu jika dikatakan bahawa Imam Mahdi telah menerima segala-gala “ajaran-ajaran” dengan SE­CARA LANGSUNG daripada Allah Ta’ala, dan pula masa ia menerima segala­gala ajaran-ajaran itu di dalam satu malam sahaja maka yang demikian tentulah melebihi keadaan Rasulullah s.a.w. sendiri, dan hal ini tentulah tidak mungkin.

Dan jika dikatakan bahawa Imam Mahdi menerima “ajaran-ajaran” itu de­ngan perantaraan Malakiat Jibril, maka yang demikian juga mustahil kerana Rasul-rasul dan Nabi-nabi sahaja yang menerima “ajaran-ajaran” atau Wahyu daripada Allah Ta’aladengan PERANTARAAN MalaikatJibril, sedangkan Imam Mahdi bukan Rasul atau Nabi sebagaimana sedia ma’lum, bahkan tidak ada Rasul atau Nabi selepas Nabi Muhammad s.a.w..

SESIAPA YANG MENENTUKAN SESEORANG ITU MAHDI, APAKAH SI PENENTU ITU JADI KAFIR?

Adasetengah ustaz berkata bahawa jika seorang menentukan seseorang itu Imam Al-Mahdi nescaya orang yang menentukan itu jadilah KAFIR, kerana ia berkata bahawa Imam Ibnu Hajar menghukumkan begitu.

JAWAPAN KAMI.

Jawapan kami, dengan ringkas ialah: Jika Imam Ibnu Hajar betul ada ber­kata ‘kata begitu apakah dalil dan keterangan Imam Ibnu Hajar itu menghukumkan begitu?

Jika kita selidik di dalam kitab tulisan Ustaz Mokhtar Ya’kub, di sana ada dinyatakan lebih-kurang seperti berikut: Ada seorang telah datang kepada Imam Ibnu Hajar dan telah berkata kepadanya: “Ya lmam, ada seorang telah menen­tukan seseorang sebagai lmam Al-Mahdi “yang ditunggu” itu, dan kemudian si penentu itu berkata pula bahawa barangsiapa TIDAK mempercayakan orang yang ditentukan olehnya itu lmam Al-Mahdi nescaya orang yang tidak percaya itu jadilah kafir”. Apakah hukum si penentu yang menuduh begitu?

Dijawab oleh Imam Ibnu Hajar: “Si penentu lmam Mahdi tadi yang me­nuduh kafir kepada sesiapa tidak percayanya Mahdi maka si penuduh itulah yang menjadi kafir (kerana orang yang tidak percaya itu TIDAKLAH menjadi kafir)-.

Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda (yang maksudnya ):

“Barangsiapa menuduh seorang saudaranya yang mu’min’sebagai kafir nescaya si penuduh itu jadilah kafir”.

Dari itu, nyatalah difaham daripada jawapan Imam Ibnu Hajar itu bahawa jika sesiapa menentukan seseorang sebagai Imam AI-Mahdi, tetapi ia TIDAK menuduh KAFIR kepada sesiapa yang TIDAK percayakan orang tadi itu Al­Mahdi, maka si penentu itu TIDAKLAH kafir. Pihak kami tidak pernah menu­duh KAFIR kepada sesiapa yang TIDAK percayakan Syeikh As-Suhaimi itu Al ­Mahdi.

Dari itu, menurut maksud Hadits tadi, dan juga menurut kenyataan Imam Ibnu Hajar itu, maka kami tidaklah kafir; sebaliknya orang yang menuduh kami sebagai kafir maka si penuduh itulah kafir.

PENENTUAN MAJLIS WALI-WALI-ALLAH.

Sebagaimana boleh diketahui daripada Manaqib Syeikh Muhammad As-Suhaimi itu, maka saya (Md. Taha) telah diberitahu oleh memanda saya, Syeikh Khairullah bahawa ia telah diberitahu oleh ayahandanya, Syeikh Muhammad As-Suhaimi, bahawa ia telah diberitahu oleh MAJLIS WALI-WALI-ALLAH ba­hawa Majlis itu telah melantik (menentukan) Syeikh As-Suhaimi itu ialah Imam Al-Mahdi “yang ditunggu” itu.

Di dalam rencana oleh Jawatankuasa Fatwa K.L. itu ada dikatakan ba­hawa Syeikh Muhammad Bin Abdullah As-Suhaimi itu sudah mati pada tahun 1925 dan jasadnya sudah dikebumikan di perkuburan Klang, Selangor. Sete­rusnya rencana itu mengatakan bahawa menurut kepercayaan Al-Arqam ba­hawa Syeikh Suhaimi itu mati pada zahir sahaja kerana jasadnya telah ghaib dan Syeikh Suhaimi akan zahir pada suatu masa nanti sebagai Imam Al-Mahdi.

Menurut Jawatankuasa Fatwa itu lagi maka yang demikian ini ialah suatu khayalan dan khurafat semata-mata yang bertentangan dengan Sunnah Allah di dunia ini.

Difaham daripada dakwaan Jawatankuasa Fatwa itu ialah apabila seorang pada zahirnya sudah mati maka ia pada hakikatnya pasti sudah mati (walaupun ia seorang Wali-Allah dan mempunyai karamah ). Dari itu jika kita percayakan ia belum mati (walaupun ada bukti-bukti lain yang menunjukkan ia belum mati pada hakikatnya) nescaya kepercayaan itu semata-mata karut dan bertentang­an dengan Sunnah Allah di dunia ini.

Di sini saya hendak mengemukakan satu kejadian yang ada tersebut di dalam Al-Quran sendiri untuk menunjukkan bahawa seorang pada zahirnya sudah mati dan sudah dikebumikan serta sudah disaksikan yang demikian itu oleh beratus-ratus atau mungkin beribu-ribu orang, tetapi pada hakikatnya ia belum mati.

Kejadian itu ialah sebagaimana ada tersebut di dalam A:-Quran pada Su­rah 4, ayat 157, iaitu ertinya: Dan mereka (iaitu orang-orang Yahudi) telah ber­kata (dengan gembira dan megah) bahawa “Kami sesungguhnya telah mem­bunuh AIMasih ‘Isa anak Mariam, seorang (konon) pesuruh Allah”. Tetapi Allah Ta’ala telah menyatakan kekeliruan mereka: “Mereka tidak membunuhnya dan tidak juga mensalibnya, tetapi (yang sebenamya) kejadian itu telah disamar­kan bagi mereka”.

Menurut kenyataan baibel bahawa ramai ( iaitu ratusan atau mungkin ribuan) orang-orang Yahudi berserta askar-askar Rom telah menyaksikan de­ngan mata mereka sendiri bahawa Nabi ‘Isa a.s. telah disalib dan telah mati di atas kayu salib itu dan kemudian mayatnya telah dikebumikan. Tetapi Allah Ta­’ala menyatakan bahawa kejadian itu adalah pada zahir sahaja, sedangkan pa­da hakikatnya Nabi ‘Isa a.s. tidak kena salib dan tidak mati di situ. Ini adalah satu tanda MUJIZAT.

Dari itu kejadian yang disamarkan seperti ini bukan satu khayalan, tidak karut dan tidak bertentangan dengan Sunnah Allah di dunia. Oleh yang demiki­an maka tentulah tidak mustahil dan tidak bertentangan dengan Sunnah Allah di dunia ini bahawa kematian Syeikh Muhammad As-Suhaimi itu adalah satu kesamaran sahaja kerana ia adalah seorang Wali-Allah yang mempunyai ka­ramah sebagaimana Nabi ‘Isa seorang Rasulullah yang mempunyai Mu’jizat.

Dan ketahuilah bahawa menurut riwayat-riwayat maka Imam AI-Mahdi akan menjadi “rakan” Nabi ‘Isa a.s. ketika mereka berdua akan zahir nanti dan akan memerangi Dajjal la’natullahi ‘alaihi.

ADAKAH SYEIKH SUHAIMI TIDAK MATI SELAMA-LAMANYA?

Di dalam rencana Jk. Fatwa yang telah tersebut itu, dikatakan bahawa pe­ngamal Aurad Muhammadiah percaya bahawa Syeikh As-Suhaimi tidak mati. Yang demikian adalah satu kepercayaan yang sesat kerana semua manusia mesti mati.

Jawapan kami: Tuduhan bahawa Syeikh As-Suhaimi tidak akan mati se­hingga selama-lamanya itu adalah satu tuduhan yang salah, dan seterusnya tuduhan sesat tadi juga tuduhan yang salah. Bahkan jika “sesat” itu diertikan “kafir” maka yang menuduh itu jadi kafir. Muga-muga Allah Ta’ala lindungi kita dari yang demikian itu.

Di dalam kitab Manaqib Syeikh As-Suhaimi itu tidak ada sama sekali ke­nyataan bahawa Syeikh As-Suhaimi tidak mati selama-lamanya. Sebaliknya ada tersebut di dalam Manaqib yang bertulisan Rumi yang pertama, pada mu­ka-surat 37 dan pada Manaqib yang bertulisan Rumi yang kedua pada muka­surat 67 bahawa Syeikh As-Suhaimi BELUM mati. Nyatalah sebutan “BELUM” mati itu menunjukkan ia AKAN mati, iaitu ia bukanlah tidak mati selama-lamanya sebagaimana yang disalah faham oleh penuduh-penuduh itu.

IMAM AL-MAHDI YANG DITUNGGU.

Mengenai Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu maka ulama’ IsIam telah membahaskan masalahnya daripada semenjak lama dahulu. Umumnya ula­ma’ IsIam, terutamanya ulama’ Ahlis-Sunnah, mempercayakan bahawa Imam AI-Mahdi itu akan zahir sebagai tanda akhir zaman, tetapi pada masa-masa ter­kemudian ini semakin bertambah bilangan ulama’ yang mengingkarinya. Per­selisihan itu terbit daripada berlainan pendapat tentang sama ada Hadits-ha­dits mengenai AI-Mahdi itu sahih (benar) atau sebaliknya. Dari itu nampaknya bahawa perkara AI-Mahdi yang ditunggu itu termasuk di dalam bahagian aki­dah far’iah (iaitu kepercayaan cawangan), bukan akidah asasiah (iaitu ke­percayaan asas atau pokok ). Oleh itu, seorang yang mempercayakannya atau tidak mempercayakannya tidaklah menjadi sesat atau kafir.

Jika kita hukumkan bahawa zahirnya AI-Mahdi di Akhir Zaman itu adalah satu ‘Akidah Asasiah maka berertilah kita menghukumkan sesiapa yang tidak percayakan yang demikian itu adalah kafir.

Dan membahaskan sama ada AI-Mahdi akan zahir atau tidak akan zahir mungkin tidak boleh tercapai apa-apa keputusan sepakat selagi AI-Mahdi itu belum zahir. Oleh yang demikian terserahlah perkara itu kepada kepercayaan masing-masing.

PEGANGAN KAMI.

Bagaimanapun, pegangan kami ialah walaupun ada Hadits-hadits yang dha’if ( lemah ) atau maudhu’ (palsu) mengenai AI-Mahdi yang ditunggu itu, te­tapi juga ada Hadits-hadits yang sahih (benar) mengenainya.

SYEIKH SUHAIMI AL-MAHDI ATAU BUKAN?

Mengenai Syeikh Muhammad Bin Abdullah As-Suhaimi itu adakah ia Al­Mahdi yang ditunggu itu atau bukan, maka sudah dijelaskan keterangan-kete­rangan di dalam sebuah kitab terbaharu mengenainya yang bertajuk “Sejarah hidup Syeikh Muhammad As-Suhaimi”. Di situ ada diterangkan alasan-alasan yang menunjukkan bahawa Syeikh As-Suhaimi itu tidak mustahil dan tidak ka­rut akan zahir sebagai Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu. Sesiapa yang sudah membacai ya maka terserahlah kepadanya sama ada mahu percaya atau tidak mahu percaya perkara itu.

MENGGALI KUBUR YANG DI KELANG. SELANGOR.

Mengenai cadangan sebagaimana yang tersebut di dalam mingguan “Media IsIam” yang diterbitkan di Malaysia itu untuk hendak menggali kubur yang dikatakan kubur Syeikh As-Suhaimi itu untuk hendak membuktikan sama ada kubur itu kosong atau ada terdapat tulang-tulang Syeikh As-Suhaimi di da­lamnya, maka katanya, Tuan Mufti Selangor telah bersetuju dengan cadangan itu. Saya juga bersetuju dengan cadangan itu. Maka terserahlah kepada Tuan Mufti itu untuk mengambil apa-apa langkah yang patut dan perlu untuk me­laksanakan cadangan itu. Dan ketika digali kubur itu hendaklah ada saksi dari pihak kami bersama saksi-saksi dari pihak lain yang berkenaan.

IMAM AL-MAHDI. BERAPA BESAR DARJATNYA?

Ada seorang ustaz telah berkata: “Mereka yang mempercayakan Syeikh As-Suhaimi itu /mam Al-Mahdi, mereka tidak tahukah berapa besar pangkat lmam Al-Mahdi itu? Syeikh As-Suhaimi itu siapa sehingga ia boleh setanding dengan lmam Al-Mahdi?”.

JAWAPAN KAMI.

Baiklah, berapa besarkah pangkat dan peribadi Imam AI-Mahdi itu? Be­rapa pun besar pangkatnya maka ia tidak mungkin sampai pada pangkat atau darjat seorang Rasul atau Nabi. la mestilah dan pastilah di bawah atau lebih rendah daripada dua darjat itu. Dari itu maka pangkatnya tentulah tidak boleh lebih daripada pangkat seorang Wali-Allah, dan pangkat Wali-Allah itu sedia ma’lum, BOLEH didapati oleh sesiapa sahaja orang Islam yang sanggup ber­sungguh-sungguh mengurbani masa, tenaga, kerehatan dan keinginan nafsu untuk ber’ibadat kepada Allah dengan tiada jemu dan bosan sehingga ia di­kasihi oleh Allah dan diberi pangkat Wali-Allah itu. Dan dengan lain-lain sebab tambahan yang tertentu maka ia telah mendapat pwa Jar;a, 1,, .. .

Tetapi bagaimanakah seorang Wali-Allah itu dapat mengetahui dirinya sudah mendapat pangkat Imam-AI-Mahdi itu? Adakah Allah Ta’ala telah me­ngarahkan Malaikat Jibril pergi kepadanya untuk memberitahunya bahawa ia sudah dilantik sebagai Imam AI-Mahdi? Tidak mungkin. kerana cara yang de­mikian ialah untuk melantik Rasul-rasul dan Nabi-nabi SAHAJA.

Sebagaimana telah tersebut dahulu, menurut murid-murid Syeikh As­Suhaimi maka mereka telah berkata bahawa Syeikh As-Suhaimi itu bukan sahaja seorang yang sangat salih tetapi tidak syak bahawa ia seorang Wali-Allah. Sebagaimana saya ( penulis) telah mengatakan dahulu bahawa Syeikh As­Suhaimi telah mendapat tahu dirinya sebagai Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu ialah kerana ia telah diberitahu oleh MAJLIS WALI-WALI-Allah bahawa ia telah DILANTIK oleh Majlis yang tersebut sebagai Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu. Setelah itu Syeikh As-Suhaimi sendiri telah memberitahu hal itu kepada anak­andanya Syeikh Khairullah dan kepada beberapa murid-muridnya yang karib, dan kemudian Syeikh Khairullah sendiri telah memberitahu kepada saya (pe­nulis) akan yang demikian itu.

Ketahuilah bahawa sifat-sifat dan syarat-syarat bagi Imam AI-Mahdi yang ditunggu itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. boleh didapati pada Syeikh As-Suhaimi itu.

TIDAK ADA BUKTI YANG KUAT?

Di dalam rencana yang telah tersebut itu ada dilaporkan bahawa J.Fatwa K.L. itu berpendapat bahawa Syeikh As-Suhaimi mimpi berjumpa Rasulullah s.a.w. (dan lain-lain kejadian yang luarbiasa yang terjadi pada Syeikh As-Su­haimi sebagaimana yang ada tersebut di dalam Manaqib itu) adalah diragukan kerana yang membawa khabaran itu bukan Syeikh As-Suhaimi sendiri tetapi orang lain yang mana orang itu tidak dapat menegakkan mimpi (atau kejadian­kejadian lain) itu kecuali dengan bukti-bukti yang kuat.

JAWAPAN KAMI.

Di dalam segala kejadian-kejadian penting yang dilaporkan di dalam Ma­naqib itu, biasanya ada disebutkan lebih-kurang: Saya (penulis) telah diberi­tahu oleh Syeikh Khairullah, atau Syeikh Khairullah telah berkata kepada saya. atau kata-kata lain yang seperti itu, bahawa Syeikh Khairullah telah diberitahu oleh Syeikh As-Suhaimi, atau Syeikh As-Suhaimi telah berkata kepada Syeikh Khairullah atau kata-kata lain yang seperti itu, oanawa (dan di sini baharuiah disebutkan keiadian itu ).

Teranglah bahawa di dalam laporan-laporan itu Syeikh As-Suhaimi SEN­DIRILAH yang telah mengatakan hal-hal yang telah berlaku itu.

Adajuga di dalam laporan di Mangib itu saya mengatakan telah men­dapat khabaran mengenai kejadian-kejadian itu daripada orang-orang lain, iaitu murid-murid Syeikh As-Suhaimi, yang saya tahu mereka itu adalah ahli-ahli ‘ibadat yang sangat taqwa yang saya kuat percaya bahawa mereka tidak mungkin berdusta di dalam hal-hal itu.

DARI MANA IMAM AL-MAHDI KELUAR?

Menurut kitab Ustaz Rushdi yang tersebut itu bahawa ada hadits Rasulullah yang menyatakan bahawa AI-Mahdi dilahirkan dan dibesarkan di Madinah Almunawwarah disebuah kampung bernama Kar’ah sedangkan Syeikh As-Suhaimi dilahirkan di kampung Sudagaran didalam daerah Wono­sobo di Jawa. Dari itu jelaslah dakwaan bahawa Syeikh As-Suhaimi sebagai Al-Mahdi tidak mengikut fakta yang sebenar serta menyalahi Hadits-hadits Rasulullah s.a.w..

JAWAPAN

Tersebut di dalarn dua Hadits yang dirawikan oleh Ibnu Majah daripada Tsawaban dan daripada Abdullah bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah me­nyatakan bahawa Al-Mahdi itu datang daripada pihak TIMUR.

Eloklah diingatkan bahawa tiap-tiap Hadits mengenai Al-Mahdi itu yang dikatakan sahih oleh satu pihak maka ada pula pihak lain yang mengata­kan sebaliknya.

UMUR AL-MAHDI

Ustaz Rushdi menyatakan di dalam bukunya yang tersebut itu bahawa menurut FATWA ulama’ Ahlis-Sunah bahawa Al-Mahdi akan muncul ketika berumur 40 tahun sedangkan Syeikh As-Suhaimi didakwa ghaib berusia 84 tahun.

JAWAPAN

Mengenai usia Al-Mahdi ketika ia muncul itu, iaitu 40 tahun, Ustaz Rushdi menyatakan juga bahawa yang demikian itu ialah FATWA ulama’ sahaja, bukan Hadits Nabi Muhammad s.a.w.. Bagaimanakah kita boleh me­nerima FATWA itu sebagai HAK? Sebagaimana baru tersebut tadi, menge­nai Hadits-hadits yang ada kaitan dengan Al-Mahdi itu sendiri, jika ada ula­ma’ yang mengatakan sahih, maka ada pula ulama yang mengatakan tidak sahih.

TUDUHAN YANG MEMALUKAN

Ustaz Rushdi, di dalam kitabnya yang tersebut itu, pada muka-surat 214, ada menyebutkan: Satu perkara yang amat dikesalkan serta memalukan bahawa Haji Taha Suhaimi dalam usahanya untuk membuktikan bahawa datuknya sebagai AI-Mahdi Muntadzar, sanggup “merujuk” kepada ramalan yang dibuat oleh Joyoboyo seorang RAJA JAWA berugama Buddha. Masakan dengan ramalan seorang raja Jawa yang beragama Buddha, Haji Taha Su­haimi berani mendakwa datuknya sebagai Al-Mahdi.

Dan seterusnya Ustaz Rushdi membayangkan Hj. Taha sudah terjeru­mus ke dalam kekafiran kerana percayakan ramalan Joyoboyo itu.

JAWAPAN

Tuduhan Ustaz Rushdi kepada saya sebagaimana yang baru tersebut itu adalah satu tuduhan yang sungguh berat, tetapi tuduhan itu nyatalah su­dah menyeleweng jauh daripada apa yang sebenar.

Saya TIDAK sekali-kali menyatakan saya percaya datuk saya itu Al­Mahdi dengan berdasarkan (walau sedikitpun) pada ramalan Joyoboyo itu. Saya percayakan datuk saya itu AI-Mahdi ialah kerana saya sendiri telah mendengar daripada memanda saya, Syeikh Khairullah, itu sendiri sebagai­mana saya sudah sebutkan di dalam kitab Manakib Syeikh As-Suhaimi itu: iaitu bagaimana Syeikh As-Suhaimi telah mengadakan mesywarat menge­nal ia tidak lama lagi akan ghaib, tetapi belum mati dan ia akan kembali se­mula, ialah kerana Majlis Aulia-Allah telah melantiknya menjadi Iman At­Mahdi yang ditunggu (AI-Muntadzar) itu.

Setelah itu, Syeikh Kairullah telah mengatakan pula bahawa Syeikh As-Suhaimi teiah menceritakan, secara sambilan, mengenai Joyoboyo, seorang raja Jawa dahulu yang telah membuat banyak ramalan-ramalan.

(Ramalan-Ramalan Joyoboyo itu sudah dimuatkan di dalam beberapa buah buku yang banyak di jual dengan laris di negeri Jawa hingga sekarang kerana ada ramalan-ramalannya yang sudah berlaku ). Satu daripada ramal­an-ramalannya ialah negeri Jawa akan mengalami kesusahan dan kekacauan, dan tidak akan aman dan mewah melainkan sehingga negeri Jawa akan di­perintah oleh “Ratu Adil”. (Tetapi Joyoboyo tidak pernah mengatakan Ratu ‘Adil itu adalah Imam Mahdi yang ditunggu itu ).

Syeikh As-Suhaimi, berkata seterusnya bahawa Al-Mahdi ( iaitu diri­nya ) akan terbit di Jawa dan akan memerintah negeri Jawa dengan ‘adil, dan pemerintahannya akan berkembang ke luar Jawa sebagaimana terse­but di dalam Hadits-hadits. Dan pula Syeikh As-Suhaimi itu, sebagai seorang Wali-Allah, dengan barkat dan kelebihan karamahnya dan kasyafnya maka tidak mustahil ia telah dapat mengetahui ramalan Joyoboyo mengenai “Ratu ‘Adil” itu adalah berkebetulan mengenai kedatangan Al-Mahdi itu.

Perlulah diingatkan bahawa andainya Joyoboyo itu tidak sama-sekali menyebutkan kedatangan Ratu ‘Adil itu maka Syeikh As-Suhaimi memang dapat mengetahui dirinya sebagai Al-Mahdi itu kerana ia sudah dilantik se­bagai demikian oleh Majlis Aulia-Allah, sebagaimana sudah dikatakan dahu­lu. Dan saya pula percaya datuk saya itu Al-Mahdi BUKAN kerana saya percayakan ramalan Joyoboyo itu tetapi ialah kerana saya telah diberitahu yang demikian itu oleh memanda saya Syeikh Khairullah, maka atas dasar inilah saya percayakan yang demikian itu.

Tetapi bagaimanakah Joyoboyo itu dapat membuat ramalan-ramalan yang seperti itu? Akan datang nanti keterangannya, insya’ Allah.

Selain daripada itu, Syeikh Khairullah telah berkata lagi kepada saya bahawa satu lagi ramalan-ramalan Joyoboyo yang masyhur ialah bahawa negeri Jawa akan diperintah oleh Cina Gondol selama seumur jagung. Ra­malan itu sekarang sudah berlaku, iaitu bangsa Jepun telah dapat meme­rintah negeri Jawa selama empat tahun. Sekian lebih-kurang sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh Khairullah.

Bukan itu sahaja, bahkan sebagaimana saya telah sebutkan di dalam Manakib tulisan Jawi itu bahawa Raja Joyoboyo itu telah terkenal bahkan diingati hingga sekarang kerana beberapa ramalan-ramalannya yang telan berlaku dengan tepat. Tidak berapa lama dahulu sebuah buku berkenaan sejarah hidup Soekarno di dalam bahasa lnggeris yang diterbitkan di negeri England, juga telah menyebutkan ramalan-ramalan Joyoboyo itu, iatiu seperti: Negeri Jawa akan diperintah oleh bangsa Eropa, kemudian diperintah oleh Cina Gondol selama seumur jagung. Kemudian negeri Jawa akan dapat ke­merdekaan, dan diperintah oleh seorang sakti selama dua puluh tahun, te­tapi sesudah itu maka kesaktian itu akan hilang dan ia akan jatuh, lalu ber­lakulah kesusahan di Jawa, sehingga lahir seorang “Ratu’Adil” maka baharulah negeri Jawa akan menjadi mewah dan aman.

Perlulah saya nyatakan di sini bahawa walaupun saya nyatakan ramalan­ ramalan Joyoboyo itu tadi tetapi saya tidak ada menyebutkan saya percaya akan kebenaran ramalan-ramalan itu kerana saya cukup tahu akan hukum mempercayakan ramalan atau tilikan yang seperti itu. Tetapi saya menye­butkannya kerana Syeikh As-Suhaimi dan Syeikh Khairullah telah menyebut­kannya sebagaimana telah tersebut dahulu, dan juga kerana keariehannya.

Saya sebutkan ramalan Joyoboyo itu ialah kerana anehnya berkebetulan dengan kenyataan Syeikh As-Suhaimi itu sendiri.

Bagaimanapun, menurut sejarah-hidup Joyoboyo itu bahawa ia telah memeluk Islam di kemudian hayatnya.

RAMALAN NOSTRADAMUS

Di Eropa ada seorang bangsa Perancis yang digelarkan Nostradamus yang juga telah menyusun buku-buku yang mengandungi ramalan-ramalan­nya yang masih laris dijual di Eropa dan di luar Eropa, ialah kerana ada ra­malan-ramalannya yang juga sudah berlaku. Dan ada lagi orang-orang di India dan lainnya yang, menurut akhbar, telah membuat ramalan-ramalan yang, kata-nya, telah berlaku.

Nampaknya kita tidak boleh menafikan berlakunya hal yang tersebut itu seratus-peratus kerana beritanya banyak sampai kepada kita menerusi akhbar dan majalah-majalah dan buku-buku.

( Bagaimanapun ada Hadits Nabi s.a.w. melarang kita mempercayakan bahawa ramalan-ramalan itu pasti akan berlaku ).

Tetapi bagaimanakah ada setengah-setengah orang yang bukan Is­lam dapat membuat ramalan-ramalan yang kadang-kadapg nampaknya betul berlaku?

Dapat difaham daripada setengah riwayat, sebagaimana dibayangkan di dalam kitab Maulid Daiba’i dan lainnya bahawa ada jin-jin yang mengintip ­intip dan mendengar-dengar percakapan Malaikat sesama Malaikat dalam menjalankan tugas mereka segabaimana diarahkan menurut tulisan yang ada di Loh Mahfuz itu. Jin-Jin itu kadang-kadang dapat mendengar daripada percakapan Malaikat itu akan hal-hal atau kejadian-kejadian yang akan ber­laku.

Jin-Jin itu pula ada yang bersahabat dengan setengah-setengah manu­sia dengan sebab-sebab yang tertentu dan jin-jin itu memberitahu kepada manusia tadi akan perkara-perkara yang jin-jin itu telah dapat mendengar daripada Malaikat tadi. Lalu manusia itu pun menyatakan kepada manusia lain akan hal-hal atau kejadian-kejadian yang akan berlaku itu. Tetapi kadang­kala jin-jin itu akan berbohong atau salah dengar. Sekianlah kedudukannya, Wallahu a’lam bis-sawab.

ALAS KETONGGO – TEMPAT KHAYALAN?

Alas ( atau Hutan ) KETONGGO ialah suatu hutan di Tanah Jawa yang ada kaitannya dengan Syeikh As-Suhaimi. Tetapi baru-baru ini telah didengar dari setengah orang-orang yang terkemuka bahawa tempat atau hutan yang bernama seperti itu tidak ada di Jawa. Kata mereka, jika kita periksa peta negeri Jawa, hutan atau tempat itu tidak boleh dijumpai. Kata mereka lagi, jika kita tanya orang-orang Jawa, mereka pun tidak tahu dimana tempat itu. Mereka lalu menuduh bahawa tempat itu adalah tempat khayalan sahaja.

JAWAPAN.

Kami ahli-ahli PERIPENSIS dan pengamal-pengamal Aurad Muham­madiah telah menyelidik hal Alas Ketonggo itu dengan keluarga Syeikh As­Suhaimi yang masih ramai berada di Wonosobo, dan akhirnya, dengan pan­duan dan pertolongan mereka, kami satu rombongan telah sampai dan ber­jumpa tempat dan hutan yang bernama Alas Ketonggo itu. Orang-orang yang menginap di kampung yang berdekatan dengan hutan itu berkata ba­hawa mereka tidak berani masuk dalam-dalam sangat di hutan itu kerana mungkin ada harimau dan ular-ular besar di dalamnya. Mereka berkata ba­hawa satu hal yang luarbiasa ialah terkadang-kadang mereka dapat nampak banyak lampu-lampu pada waktu malam di dalam hutan itu, seperti pada malam-maiam kebesaran IsIam.

Ada seorang tua Jawa berkata bahawa Ketonggo ertinya “jadi-jadian”, iaitu “lain yang dilihat, lain yang sebenar”.

Mengenai Alas Ketonggo itu lagi, Ustaz Rushdi telah mengatakan orang-orang kampung disana percaya tempat itu ialah tempat dewa-dewa yang turun dari kayangan dan ada kaitannya dengan kepercayaan Hindu dan Buddha dan orang-orang yang mengamalkan amalan mistik atau kebatin­an.

Saya jawab bahawa amalan kebatinan ini juga ada di dalam Islam, ia­itu amalan Tasauwuf dan amalan Tarikat. Kalau betullah kepercayaan atau fahaman orang-orang kampung di situ begitu maka ini menunjukkan bahawa orang-orang kampung itu sudah ada bayangan bahawa tempat itu adalah satu tempat yang aneh dan luarbiasa yang ada kaitannya dengan perkara batin atau ghaib. Dan kalaulah di zaman Hindu atau Buddha dahulu tempat itu didapati luarbiasa dan aneh kerana sebab-sebab yang tertentu, maka keanehannya tidak mustahil masih berada pada waktu sekarang di zaman IsIam, dan dengan sebab itu maka tempat itu diduduki oleh orang-orang Is­lam yang tertentu yang mengamalkan amalan Tasauwuf atau Tarikat.

Mengenai kaitan dengan Alas Ketonggo itu, begitu juga bukan sekali-­kali rekaan saya, tetapi ialah semata-mata apa yang saya telah dengar dari­pada Syeikh Khairullah yang telah mendengarnya daripada Syeikh As-Suhai­mi. Saya tidak sekali-kali mengada-adakan berita ini,dan saya tidak sekali­kali menyelewengkan berita ini daripada apa yang telah diberitahu kepada saya itu. Sesiapa yang hendak mengejek atau mensenda-sendakan atau mendustakan perkara ini terserahlah!

Saya akan menuntut di Hari Mahsyar akan hak pahala saya daripada orang-orang yang telah membuat tuduhan-tuduhan yang salah itu yang di­dasarkan atas sangkaan-sangkaan yang salah sebagaimana yang telah ter­sebut itu, kerana tuduhan-tuduhan yang seperti itu adalah hukumnya sama seperti hukum mengumpat.

Sebagaimana Syeikh Khairullah pernah berkata kepada saya bahawa syeikh As-Suhaimi telah berkata:

Siapa yang panjang umur, insya’ Allah, akan dapat menyaksikan kebenaran segala-galanya itu.

No comments: