Thursday, September 2, 2010

Islam NusantaraSebelum kita sampai ke destinasi yang bernama 'Loh Mahfudz' di Akhirat yang sudah wujud sekarang cuma di alam lain, wajib sampai setiap jiwa ke suatu taman yang dipenuhi oleh pokok-pokok yang penuh dengan daun, bunga dan buah. Taman ini adalah tanaman hasil tangan orang-orang Islam.

Diantara pokok-pokok yang terdapat didalam taman itu, terdapat satu pokok yang sangat indah yang selalu menghasilkan bunga dan buah.Pada suatu masa dahulu pokok ini tidaklah berbuah selalu tetapi sekarang, Pokok ini sekarang selalu berbuah dan menjatuhkan buah-buah yang manis dan lazat ini ke tanah. Setiap kali buah ini jatuh ke tanah, maka menangis meraung sambil meminta ampunlah malaikat yang menyaksikan kejadian ini. Mereka memuji dan meminta keampunan Allah ke atas buah-buah yang sudah digugurkan lalu terus menjadi busuk ditanah manikam.

Baru-baru ini, satu buah dari pokok ini telah jatuh dan sedang melalui pereputan dan pembusukannya. Buah ini adalah dari dahan belah timur. Sebuah negara didunia sedang melalui zaman kehancurannya.

No comments: