Sunday, June 5, 2011

Perdana Menteri Malaysia Dalam Jadual Tuhan Era Kasih Sayang

Perdana Menteri Malaysia adalah ketua pemerintahan Malaysia. Secara rasmi beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, Raja Malaysia, dan biasanya pemimpin parti politik terkuat dalam Parlimen (Dewan Rakyat). Sejak kemerdekaannya pada 1957, semua Perdana Menteri berasal dari UMNO, parti terbesar dalam Barisan Nasional (dikenali sebagai Perikatan hingga pilihan raya 1969)


Senarai Perdana Menteri Malaysia5. Tun Abdullah
Ahmad Badawi
Bapa Pembangunan Modal Insan
20032009

Firman Allah bermaksud;

See you not how Allah sets forth a parable? - A goodly word as a goodly tree, whose root is firmly fixed, and its branches (reach) to the sky (i.e. very high).

Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit.

Giving its fruit at all times, by the Leave of its Lord and Allah sets forth parables for mankind in order that they may remember.
Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat pelajaran).

And the parable of an evil word is that of an evil tree uprooted from the surface of earth having no stability.

Dan bandingan Kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup.

(Surah Ibrahim : Ayat 24,25,26)

“1Malaysia adalah satu gagasan
bagi memupuk perpaduan di
kalangan rakyat Malaysia yang
berbilang kaum, berteraskan
beberapa nilai-nilai penting
yang seharusnya menjadi
amalan setiap rakyat Malaysia.”
Perdana Menteri Malaysia
Coat of arms of Malaysia.png
Jata Negara Malaysia
Coat of arms of Malaysia.png
Penyandang
Najib crop.jpg
Mohd Najib bin Abdul Razak

Gelaran Yang Amat Berhormat Datuk Seri
Mula bertugas 3 April 2009
Kediaman Seri Perdana
Pembentukan 31 Ogos, 1957
Laman http://www.pmo.gov.my


KONSEP 1MALAYSIA

1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Ia bukan satu dasar baru yang terpisah dari dasar-dasar kerajaan Barisan Nasional sebelum ini, sebaliknya ia merupakan pelengkap kepada pendekatan-pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan, ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan negara Malaysia.

Dalam erti kata lain 1Malaysia digagaskan sebagai satu formula yang akan membantu memastikan aspirasi negara, iaitu Wawasan 2020 tercapai jika ia diterapkan ke dalam sanubari rakyat dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat.

No comments: